Σε αύξηση της τιμής-στόχο για τη μετοχή του ομίλου Μυτιληναίος προχωρά η Euroxx Securities, στα 12,40 ευρώ από 10,40 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας σύσταση "overweight".

Σε έκθεση με ημερομηνία 13 Σεπτεμβρίου, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι ο μετασχηματισμός του ομίλου, ο οποίος περιλάμβανε την συγχώνευση με απορρόφηση βασικών θυγατρικών (ΜΕΤΚΑ, Αλουμίνιον Ελλάδος, Protergia και Protergia Thermo) ολοκληρώθηκε επιτυχώς νωρίτερα του προγραμματισμένου. Παράλληλα, η έκδοση εταιρικού ομολόγου αξίας 300 εκατ. ευρώ με απόδοση 3,10% αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο των λιανικών όσο και των θεσμικών επενδυτών. Η Euroxx Sec. εκτιμά πως τα έσοδα της πώλησης ομολόγου θα αντικαταστήσουν κατά κύριο λόγο υφιστάμενο χρέος και θα ενισχύουν περαιτέρω τη ρευστότητα της Μυτιληναίος.

Η νέα οντότητα που προκύπτει μετά τη συγχώνευση διαπραγματεύεται 5,7 φορές τα εκτιμώμενα EV/EBITDA του 2017 και 7,5 φορές την τιμή μετοχής/κέρδη, το οποίο η χρηματιστηριακή εκτιμά πως δεν αντικατοπτρίζει πλήρως το ισορροπημένο και παράγον ρευστότητα επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, τον επιτυχή μετασχηματισμό και τη σημαντική αναπτυξιακή δυναμική της εταιρείας.