Η δημόσια εταιρεία εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, Cyprus Opportunity,  υπέβαλλε αίτηση για τη λήψη προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε σχέση με τον 3ο Γύρο Χορήγησης Άδειας για την υπεράκτια εξερεύνηση του Οικοπέδου 8 στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της εταιρείας, η διενέργεια του 3ου γύρου σε σχέση με το Οικόπεδο 8, ενόσω η πράξη προσφυγής εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου αποτελεί παραβίαση της Διοικητικής Πολιτικής και περιφρόνηση των θεμελιωδών κανόνων συμπεριφοράς του Διοικητικού Δικαίου.

Η Cyprus Opportunity, μαζί με την AGR Energy AS, υπέβαλε αίτηση στις 11 Μάιου 2012, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού για τον 2ο Γύρο Χορήγησης Άδειας στα υπεράκτια βαθιά ύδατα του Οικοπέδου 8. Η αίτηση ήταν η μόνη έγκυρη που υποβλήθηκε σχετικά με το Οικόπεδο 8. Η κυβέρνηση απέρριψε την αίτηση, χρησιμοποιώντας γελοίους ισχυρισμούς, όπως η βιβλιοδεσία της αίτησης. Στις 17 Ιούλου 2013, η Cyprus Opportunity, μαζί με την AGR Energy AS, προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου, όμως αυτή η προσφυγή εξακολουθεί να εκκρεμεί. Παρόλα αυτά, ανακοίνωση της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου αναφορικά με την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUOJ) στις 24 Μαρτίου 2016. Με αυτήν την  ανακοίνωση, η Δημοκρατία της Κύπρου καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν αιτήσεις για Άδειες Εξερεύνησης Υδρογονανθράκων και επακόλουθες Άδειες Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων που αφορούν ορισμένες εκτάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένου και του Οικοπέδου 8.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Cyprus Opportunity, η ανακοίνωση της Κυπριακής Κυβέρνησης σε σχέση με το Οικόπεδο 8, ενόσω η Πράξη Προσφυγής εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου αποτελεί παραβίαση της Διοικητικής Πολιτικής και περιφρόνηση των θεμελιωδών κανόνων συμπεριφοράς του Διοικητικού Δικαίου. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να υποβάλλει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου αίτηση για λήψη προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε σχέση με τον 3ο Γύρο Χορήγησης Άδειας για την υπεράκτια εξερεύνηση στο Οικόπεδο 8.

Η εταιρεία C.O. Cyprus Opportunity Energy Public Company Limited είναι δημόσια εταιρεία εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου που ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2012, με κύριο σκοπό να συμμετάσχει στην εξερεύνηση πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Τον Ιούλιο του 2012, η εταιρεία ήταν η πρώτη εταιρεία εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου που εισάχθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών της Κύπρου. Παράλληλα με την αίτησή της για το Οικόπεδο 8, η Εταιρεία κατέχει το 5% επάκτιας άδειας στο Ισραήλ, και είναι η πρώτη κυπριακή δημόσια εταιρεία που απέκτησε άδεια εξερεύνησης πετρελαίου στο Ισραήλ, με ενδεχόμενους πόρους 7-11 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου.