Της Άννας Μιχαήλ 

Σίγουρα δεν μπορούμε να μαντέψουμε το μέλλον, ούτε και τις παραμέτρους που το επηρεάζουν. Παρ’όλ’ αυτά μπορούμε να σχεδιάσουμε με τη βοήθεια επιστημονικών δεδομένων  ένα πλάνο το οποίο θα προετοιμάσει το επαγγελματικό μας μέλλον.  

Η αγορά εργασίας και αυτά που απαιτεί είναι σημαντικό να συνυπολογισθούν στη λήψη των αποφάσεων για τη σταδιοδρομία αλλά δεν αποτελούν τον βασικό παράγοντα. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε ποιοι τομείς  επαγγελμάτων θα αναπτυχθούν με βάση τις προβλέψεις της αγοράς αλλά και της στρατηγικής και του προγραμματισμού του κράτους μας.  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τα τελευταία χρόνια ο σημαντικότερος τομέας της οικονομίας της Κύπρου είναι αυτός των υπηρεσιών για τον οποίο οι ενδείξεις παρουσιάζονται μέχρι στιγμής αρκετά ευοίωνες με αποτέλεσμα να δείχνουν ότι θα διατηρήσει τα πρωτεία και στα επόμενα χρόνια. Κι επομένως αναμένεται ότι οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργούνται θα αφορούν τον τομέα αυτό.  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Λόγω της αναμενόμενης - εκτός απροόπτου - ανάκαμψης της οικονομίας ο κατασκευαστικός τομέας θα σημειώσει ανάπτυξη. Γι’ αυτό επαγγέλματα, όπως του αρχιτέκτονα και του μηχανολόγου θα παρουσιάσουν ζήτηση. Συνδεδεμένη με  αυτόν τον τομέα είναι και η δραστηριότητα εργασιών που έχουν να κάνουν με τα βιώσιμα και ενεργειακά κτήρια. Οι ειδικοί με αυτή την επιχειρησιακή δράση θα κληθούν να συμμετάσχουν ενεργά στην παραγωγή.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επαγγέλματα που αφορούν την πράσινη οικονομία, όπως οι περιβαλλοντολόγοι, αναμένεται να έχουν ζήτηση χάριν της στρατηγικής του κράτους που αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος.  Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο για τα επόμενα χρόνια, να αναπτύξει αυτό τον τομέα, τόσο σε θέματα έρευνας, όσο και σε θέματα υλοποίησης.  Έτσι, πιο πρακτικά επαγγέλματα που θα αφορούν τον τομέα αυτό θα είναι επίσης σε ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως  ειδικοί για την τοποθέτηση και τη συντήρηση ανεμογεννητριών ή ηλιακών πλακών. 

ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράλληλα η αγορά αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση της στη γαλάζια οικονομία λόγω της ανάπτυξης στον συγκεκριμένο τομέα.  Με τον όρο αυτό εννοούμε τα επαγγέλματα που αφορούν και έχουν σχέση με τη θάλασσα και τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει.  Τα επαγγέλματα της γαλάζιας οικονομίας μπορεί να αφορούν εξειδικευμένο προσωπικό, πτυχιούχους ή υπαλλήλους υπηρεσιών. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ο τομέας της πληροφορικής και της τεχνολογίας είναι ακόμα ένας τομέας που θα διατηρήσει την αυξημένη ζήτηση που παρουσιάζει. Η σύγχρονη δομή των επιχειρήσεων επιβάλλει την εισαγωγή της τεχνολογίας σε διάφορες μορφές. Είναι γνωστό ότι αυτή η επιστήμη μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε όλους τους τομείς των επιχειρήσεων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.  Βέβαια βασικές δεξιότητες πληροφορικής και τεχνολογίας είναι αναγκαίες για όλους αυτούς που θέλουν να πετύχουν στον τομέα που εργάζονται. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Οι υπηρεσίες που αφορούν νομικές και λογιστικές δραστηριότητες θα συνεχίσουν να παραμένουν στην κορυφή λόγω της ευρύτερης οικονομικής δραστηριότητας του νησιού. Γενικά τα επαγγέλματα που αφορούν το εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών είναι τα επαγγέλματα που αναμένεται να έχουν και τη μεγαλύτερη δραστηριότητα. 

Μέσα στην παροχή υπηρεσιών εντάσσονται και οι δραστηριότητες σε ξενοδοχεία και εστιατόρια. Έτσι οι σχετικές θέσεις, όπως βοηθός μάγειρα, σερβιτόροι, μπατίστες, θα συνεχίσουν να έχουν την ανάλογη ζήτηση. Λόγω της αναμενόμενης αύξησης του τουρισμού τέτοιες υπηρεσίες θα επεκταθούν.  

ΥΓΕΙΑ

Ένας ακόμα τομέας είναι ο τομέας της υγείας. Σε αυτό τον τομέα αξίζει να σημειωθεί η εισδοχή σχετικά νέων μορφών του, όπως η εργοθεραπεία. Επιπρόσθετα η ζήτηση για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλείας σημειώνουν ήδη σημαντική αύξηση.  

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

Σε γενικές γραμμές οι θέσεις εργασίας πλέον απευθύνονται και θα συνεχίσουν να απευθύνονται, σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις των θέσεων εργασίας αλλά και η απαιτητική και περίπλοκη μορφή που έχουν λάβει στις μέρες μας, απαιτούν από τον υποψήφιο να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει. 

Ολοκληρώνοντας είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν αρκεί μόνο ένας συγκεκριμένος τομέας μάθησης αλλά και η συνεχής ευρύτερη ενημέρωση του ατόμου. Δεξιότητες όπως η εκμάθηση ξένων γλωσσών ή των υπολογιστών, αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τις επόμενες γενιές.  Γι’ αυτό συστήνεται η επένδυση στη γνώση, καθώς και η συνεχής ανάπτυξη των δεξιοτήτων για να είναι το κάθε άτομο ανταγωνίσιμο στην αγορά εργασίας.  

*Άννα Μιχαήλ, M.Sc, GCDF, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, COMPASS4U