Του Στέλιου Αχνιώτη

Η ενθάρρυνση και προαγωγή της τεχνικής εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, θεωρείται μια από τις πλέον σημαντικές θεσμοθετημένες αρμοδιότητες του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Το Επιμελητήριο, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα που έχει η προσφορά εκπαίδευσης στους Μηχανικούς δημιούργησε το Κέντρο Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ το οποίο, μάλιστα, έχει πρόσφατα πιστοποιηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Kύπρου (ΑνΑΔ) ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το πρώτο έτος κάτω από το οποίο λειτούργησε το πιστοποιημένο πια Κέντρο Εκπαίδευσης του ΕΤΕΚ και το οποίο φιλοξενεί δεκάδες σεμινάρια και εκδηλώσεις, αποφασίστηκε να ονομαστεί ως "Έτος Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ". Με την ενέργεια του αυτή, το Επιμελητήριο προβάλλει τη σημασία της συνεχούς επιμόρφωσης και της διάχυσης της γνώσης.

Συνοπτικά, στο "Έτος Εκπαίδευσης ETEK" εντάχθηκαν οκτώ πολύ-επιχειρησιακά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης εγκεκριμένα και επιδοτούμενα από την ΑνΑΔ, 20 σεμινάρια μικρής διάρκειας, δύο πολυήμερα εξειδικευμένα σεμινάρια τα οποία σχετίζονται με εγγραφή σε επαγγελματικά μητρώα (όπως σεμινάρια για Διαιτητές, Πραγματογνωμοσύνες επί τεχνικών θεμάτων), 24 ημερίδες ή και διαλέξεις και δύο δομημένα πολυήμερα σεμινάρια για ομαλότερη ένταξη αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών στο επάγγελμα. 

Οι περισσότερες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο ιδιόκτητο και πλήρως εξοπλισμένο για τον σκοπό αυτό, Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο του ΕΤΕΚ, που βρίσκεται στην παλιά Λευκωσία. Ανάλογα με τη θεματολογία και το ενδιαφέρον, τόσο από τα μέλη του ΕΤΕΚ όσο και από το κοινό, εκδηλώσεις πραγματοποιούνται επίσης και σε άλλες πόλεις. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αναρτάται έγκαιρα στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, στη διεύθυνση www.etek.org.cy καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, linkedin) του ΕΤΕΚ.

Όσοι το επιθυμούν μπορούν να εγγραφούν για ενημέρωση, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΤΕΚ και να λαμβάνουν δωρεάν το Ηλεκτρονικό Δελτίο με τις εκδηλώσεις καθώς και τα νέα του Επιμελητηρίου.

Επειδή ο στόχος είναι να προσελκύσει, με τα προγράμματα που έχει σχεδιάσει και που βρίσκονται σε εξέλιξη, όσο το δυνατό περισσότερους επαγγελματίες, αρκετά σεμινάρια και διαλέξεις προσφέρονται είτε δωρεάν είτε έχουν επιχορηγημένα τέλη συμμετοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην επιμόρφωση των νέων Μηχανικών του τόπου μας.

Στόχος του Επιμελητηρίου είναι να συνεχίσει να προσφέρει αυτή τη δυνατότητα ανάπτυξης σε όλους τους επιστήμονες του τόπου με τρόπο που να επωφελείται ταυτόχρονα και η κυπριακή κοινωνία. 

Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος ΕΤΕΚ