Γράφημα Γενικού Δείκτη ΧΑΚ
Τρίτη 24/1 19:18

Συνεχής ενημέρωση *

BLOOMBERG VIEW RSS

El Erian

O εντεινόμενος κίνδυνος της αστάθειας των Κεντρικών Τραπεζών

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, όσο και η Πρόεδρος της Fed επιβεβαίωσαν ότι οι δύο συστημικά σημαντικές Κεντρικές Τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με τη συντελούμενη αλλαγή στη διαμόρφωση της πολιτικής τους.

Επιστροφή στη κορυφή