Μετά την επιτυχή διοργάνωση του 1ου Cyprus Internal Audit Forum τον Μάιο του 2016, ο Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου διοργανώνει το 2ο  Cyprus Internal Audit Forum την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017, με θέμα  ‘Triangle of Trust: Board – Management – Audit’  στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. 

Το θέμα του Συνεδρίου αναφέρεται στο πλαίσιο συνεργασίας και ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των κύριων πυλώνων Εταιρικής Διακυβέρνησης σε ένα Οργανισμό, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διεύθυνσης και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Η σχέση εμπιστοσύνης αποτελεί απαραίτητο συστατικό επιτυχίας ενός οργανισμού. 

Το Συνέδριο περιλαμβάνει παρουσιάσεις από διακεκριμένους ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό, σε θέματα που αφορούν την αναγκαιότητα συνεχούς επαγρύπνησης του Εσωτερικού Ελέγχου, την αντίληψη των ανωτάτων εκτελεστικών διευθύνσεων για τον ρόλο που επιτελεί ο Εσωτερικός  Έλεγχος, τη συνεργασία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των τριών πιο πάνω πυλώνων, το ρόλο του Εσωτερικού Ελέγχου  σε θέματα εταιρικής κουλτούρας, κτλ.

Κύριος ομιλητής στο Συνεδρίου θα είναι η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών κα. Angela Witzany. Μεταξύ των άλλων διακεκριμένων ομιλητών θα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου κ. John Patrick Hourican, ο πρώην Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας κ. Melvyn Neate και ο τέως Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Βελγίου  κ. Atila Kas.   

Το Συνέδριο απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες Εσωτερικούς Ελεγκτές όσο και σε μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, ιδιαίτερα των Επιτροπών Ελέγχου, και στελεχών της Διεύθυνσης οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα.

Ο Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου ιδρύθηκε το 1998 και έχει εγγεγραμμένα πέραν των 500 πλήρων μελών, τα οποία προέρχονται από όλους τους τομείς της οικονομίας του τόπου, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Ο Σύνδεσμος είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Εσωτερικού Ελέγχου (ECIIA) και του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. 

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Συνδέσμου στο τηλέφωνο  22 68 08 68 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνδέσμου στο www.iiacyprus.org.cy.