Στον κόσμο των επιχειρήσεων υπάρχει έντονος προβληματισμός σχετικά με το γεγονός ότι οι στοχευμένες επιθέσεις αυξάνονται και μπορεί να προέλθουν από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιαδήποτε μορφή. Οι επιθέσεις ενάντια σε επιχειρήσεις παρουσιάζουν αύξηση, με τις ευρείας κλίμακας επιθέσεις Ransomware να παραμένουν η πιο διαδεδομένη μορφή της απειλής.

Ωστόσο, παρατηρούμε διστακτικότητα από τις επιχειρήσεις στο να αντιληφθούν την σημαντικότητα του cybersecurity. Δυστυχώς πλέον τα περιστατικά από cyber-attacks είναι γνωστά και αυξάνονται καθημερινά, λαμβάνοντας υπόψη και τα τελευταία γεγονότα της Παρασκευής 12 Μαΐου, και συνεπώς οι εταιρείες θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων τους. 

Πως μπορούν να προστατευτούν οι κυπριακές επιχειρήσεις από μελλοντικές επιθέσεις;

Μέσω της στρατηγικής ασφάλειας που ακολουθείται, ένας οργανισμός μπορεί να καθορίσει εάν παρέχει ένα ομαλό και ασφαλές περιβάλλον ή αν πρόκειται να γίνει ο επόμενος στόχος παραβίασης δικτύου και δεδομένων. Για ένα ολοκληρωμένο πακέτο προστασίας, θα πρέπει όλες οι υπηρεσίες ασφαλείας δικτύου να συνεργάζονται και να έχουν μέγιστη απόδοση έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές απειλές προτού εισέλθουν στο δίκτυο.

Η λύση που η κάθε εταιρεία θα πρέπει να εξετάσει για την ασφάλεια της θα πρέπει να είναι αυτή που θα δίνει έλεγχο, ολοκληρωμένη και εύκολη διαχείριση σε ολόκληρο τον οργανισμό. Επίσης είναι πολύ σημαντικό οι λύσεις ασφαλείας να είναι σε θέση να επεκτείνονται και να προσαρμόζονται δυναμικά καθώς οι εργασίες και τα δεδομένα αυξάνονται, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να προστατεύονται τα δεδομένα, οι χρήστες και οι εφαρμογές που ενεργούν μεταξύ των IoT, των έξυπνων συσκευών και του cloud σε όλο το δίκτυο.

Ποια είναι τα σωστά βήματα ώστε τα δεδομένα των επιχειρήσεων να προστατεύονται απο cyberattacks;

Το cybersecurity είναι πλέον ένα θέμα ζωτικής σημασίας για κάθε εταιρεία, ανεξάρτητα από το μέγεθος. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε εταιρείας έγκειται στα δεδομένα της και από το πόσο καλά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για την παροχή ουσιαστικών πληροφοριών στο προσωπικό της, με βάση τη στρατηγική της. 

Οι οργανισμοί θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις απειλές στις οποίες τους θέτει οποιαδήποτε παραβίαση και να χτίζουν κατά προτεραιότητα πάνω στην ασφάλειά τους. Μία πολυεπίπεδη προσέγγιση στην ασφάλεια ελαχιστοποιεί την πιθανότητα επίθεσης. Επίσης, ζωτικής σημασίας αποτελεί και η εκπαίδευση των τελικών χρηστών σχετικά με τις επιθέσεις, αφού και οι hackers βελτιώνουν συνεχώς τις τακτικές επίθεσης που χρησιμοποιούν. Περαιτέρω, ένα μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού του κάθε οργανισμού πρέπει να διατίθεται για λύσεις ασφάλειας που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στο δίκτυό τους, επιτρέποντάς τους να προστατευθούν από επιθέσεις και γενικά από οποιεσδήποτε δόλιες ενέργειες.

Σαν GCC Computers μέσω του Fortinet Security Fabric παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων και πιστεύουμε ότι καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα αναγκών της κυπριακής αγοράς στο τομέα του cybersecurity. Το ποιο σημαντικό είναι ότι παρέχουμε μια πλατφόρμα ασφαλείας για τους οργανισμούς, το οποίο επιτρέπει την εξασφάλιση το πιο σημαντικών περιουσιακών τους στοιχείων, τα δεδομένα τους.