Το δικηγορικό γραφείο Στέλιος Αμερικάνος & Σια ΔΕΠΕ ενήργησε ως νομικός σύμβουλος στην εξαγορά των ξενοδοχείων Cypria Maris, Cypria Bay και Laura, της Πάφου, από την Ισραηλινή κοινοπραξία Fattal και Issta.

H Στέλιος Αμερικάνος & Σια ΔΕΠΕ ενήργησε εκ μέρους των Ισραηλινών ομίλων Fattal και Issta που είναι μεταξύ των μεγαλύτερων ξενοδοχειακών και τουριστικών οργανισμών του Ισραήλ, στην εξαγορά των πιο πάνω ξενοδοχείων. Η εξαγορά εντάσσεται στην στρατηγική επέκτασης στην Ευρώπη των δύο ως άνω ομίλων.

Ο Όμιλος Ιssta θα είναι υπεύθυνος για την διαφήμιση και πώληση πακέτων διακοπών για τα πιο πάνω ξενοδοχεία σε Ισραηλινούς ενώ η Fattal θα αναλάβει την διαχείριση των ξενοδοχείων.  Issta και ΤUS Airways θα λειτουργήσουν τουλάχιστο 4 πτήσεις την εβδομάδα από το Ισραήλ στην Πάφο επιπλέον των πτήσεων στην Πάφο από το αεροδρόμιο Ben Gurion.  Το σύνολο του τιμήματος καταβλήθηκε από κεφάλαια του εξωτερικού με παράλληλη εξόφληση των τραπεζικών δανείων των ξενοδοχείων.

H Στέλιος Αμερικάνος & Σια ΔΕΠΕ ανέλαβε τον νομικό έλεγχο (legal due diligence) των ξενοδοχείων και την σύνταξη των σχετικών εγγράφων εξαγοράς και τραπεζικών διευκολύνσεων.  Η εξαγορά συντελέστηκε εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων με όλα τα μέρη να δηλώνουν την πλήρη ικανοποίηση και ευαρέσκεια τους.

Η σχετική εξαγορά είναι ενδεικτική των δυνατοτήτων, εμπειριών αλλά και του πελατολογίου του δικηγορικού γραφείου Στέλιος Αμερικάνος & Σια ΔΕΠΕ.