Η εταιρεία Infocredit Group Ltd έχει προχωρήσει στην υλοποίηση της λύσης SAP Hybris Sales Cloud ενισχύοντας τις ομάδες των πωλήσεων και μάρκετινγκ "να εργάζονται εξυπνότερα, να πωλούν καλύτερα και να κλείνουν περισσότερες συμφωνίες". Η υλοποίηση του έργου ολοκληρώθηκε εντός 12 εβδομάδων για 25 χρήστες σε δύο χώρες.

"Με την άνοδο της ψηφιακής επικοινωνίας με τους πελάτες, οι ομάδες μας στα τμήματα πωλήσεων και μάρκετινγκ έχουν να διαχειριστούν περισσότερα δεδομένα από ποτέ", δήλωσε ο Θεόδωρος Κρίγγου, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Infocredit Group. "Για εμάς, ήταν καθοριστικό να έχουμε μια σφαιρική εικόνα των διαφορετικών επιχειρηματικών μονάδων και προϊόντων για κάθε πελάτη μας σε ολόκληρο τον οργανισμό. Με τη λύση SAP Hybris Sales Cloud μπορούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα των δεδομένων και να συνεργαστούμε με τους πελάτες με ένα πολύ πιο ουσιαστικό τρόπο".

H Infocredit Group επέλεξε τη συγκεκριμένη SAP cloud λύση κυρίως για την επίτευξη καλύτερης διαχείρισης των εκστρατειών μάρκετινγκ, των διευθυντικών δραστηριοτήτων, των νέων προτάσεων συνεργασίας καθώς επίσης και για ενίσχυση του groupware integration. Αξιοποιώντας τις mobile δυνατότητες που προσφέρει η λύση, δίνοντας πρόσβαση στους χρήστες οποτεδήποτε, από  οπουδήποτε, από οποιαδήποτε mobile συσκευή και εφαρμόζοντας, σε πραγματικό χρόνο, εργαλεία Sales Analytics, η λύση επιτρέπει στην διεύθυνση να παίρνει ακριβείς και έξυπνες αποφάσεις σε θέματα διαχείρισης του Pipeline, Στόχους Πωλήσεων και KPIs. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η λύση SAP Hybris Sales Cloud είναι απλή, φιλική προς το χρήστη και ιδανική για την εξοικονόμηση χρόνου. Αυτό βοήθησε ιδιαίτερα τους εργαζόμενους της εταιρείας να καλωσορίσουν τη θετική εμπειρία στη χρήση της λύσης και να προσαρμοστούν αμέσως στα νέα δεδομένα.

Για πάνω από 44 χρόνια η Infocredit Group κατέχει ηγετική θέση στην παροχή εμπορικής και επιχειρηματικής πληροφόρησης και προσφέρει καινοτόμες λύσεις σε θέματα Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Risk Management), Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την καταπολέμηση του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος (Regulatory Compliance), Εταιρικής Διακυβέρνησης (Corporate Governance), Ανάκτησης Χρεών & Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου (Debt Recovery & Call Centre Services), Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Επικεντρωμένη στην παγκόσμια τάση για διαφάνεια, η Infocredit Group στοχεύει στην ενδυνάμωση και ταυτόχρονη ενίσχυση των επιχειρήσεων για κρίσιμες οικονομικές αποφάσεις και τις προστατεύει από επισφαλή σενάρια και επικίνδυνες συναλλαγές. Το συνεχώς εξελισσόμενο χαρτοφυλάκιο των πελατών της αποτελείται από επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς όπως είναι ο Τραπεζικός τομέας, οι Τηλεπικοινωνίες, ο Ελεγκτικός & Νομικός τομέας, ο τομέας Ασφάλισης Πιστώσεων, ο τομέας Forex καθώς επίσης και ο τομέας Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου.