Ο Χαράλαμπος Προύντζος εντάσσεται στην ΕΥ ως συνέταιρος και επικεφαλής των Νομικών Υπηρεσιών στην Κύπρο
 
Η ΕΥ ανακοινώνει ότι η εταιρεία Προύντζος & Προύντζος ΔΕΠΕ αναλαμβάνει την παροχή Νομικών Υπηρεσιών του δικτύου ΕΥ Law στην Κύπρο από την 19η Απριλίου 2017. Η Προύντζος & Προύντζος ΔΕΠΕ καθίσταται μέρος ενός αναγνωρισμένου νομικού δικτύου που αποτελείται από 77 δικηγορικές υπηρεσίες παγκοσμίως. Η Δικηγορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Προύντζος & Προύντζος ιδρύθηκε το 2010 από τον Χαράλαμπο Προύντζο ο οποίος εντάσσεται στην ΕΥ ως συνέταιρος και επικεφαλής των Νομικών Υπηρεσιών (Law Practice Leader) στην Κύπρο. Υποστηρίζεται από μια ομάδα 12 δικηγόρων και 4 συνεργατών. 
 
Η εταιρεία διατηρεί εξέχουσα φήμη στην αγορά σε πολλούς τομείς του δικαίου, περιλαμβανομένων του Εμπορικού Δικαίου, Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Κατασκευών, Ευρωπαϊκού Δικαίου με έμφαση στον Ανταγωνισμό, Κρατικές Ενισχύσεις και Δημόσιες Συμβάσεις, Ενέργεια, Εργατικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Ρυθμιζόμενων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο, Μετανάστευση και Επίλυση Εταιρικών και Εμπορικών Διαφορών. Η ένταξη της Προύντζος & Προύντζος ΔΕΠΕ στο δίκτυο Νομικών Υπηρεσιών της ΕΥ θα ενισχύσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του οργανισμού στην Κύπρο μέσω της αξιοποίησης της εξειδικευμένης νομικής της ομάδας και της επιχειρηματικής νοοτροπίας που τη χαρακτηρίζει και θα επιτρέψει την παροχή ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών επιχειρηματικού δικαίου σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες. 
 
Η Προύντζος & Προύντζος ΔΕΠΕ έχει λάβει πολλά βραβεία (Κορυφαίοι Σύμβουλοι στην Κύπρο για το 2016 σε τρεις κατηγορίες – Διεθνή Ταμεία, Νομικές Υπηρεσίες και Διεθνής Μετανάστευση μέσω Διεθνούς Εξαγοράς από το Acquisition International, Κορυφαία Δικηγορική Εταιρεία στην Κύπρο για το έτος 2016 στον τομέα της Ενέργειας από το Global Law Experts) και έχει πρόσφατα περιληφθεί από το Legal 500 EMEA Region (Περιφέρεια Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Αφρικής) στις κατηγορίες Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου, Δικαίου Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Κατασκευών και Ευρωπαϊκού Δικαίου.
 
Ο Σταύρος Παντζαρής, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Κύπρου, δήλωσε: "Οι ανάγκες των πελατών μας για δικηγορικές υπηρεσίες αυξάνονται, κυρίως λόγω του δυναμικού νομικού πλαισίου αλλά επίσης και λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των συναλλαγών. Είμαι πεπεισμένος ότι η παροχή τέτοιων υπηρεσιών μέσω της Προύντζος & Προύντζος ΔΕΠΕ, θα ενισχύσει τον οργανισμό μας και θα συνεισφέρει στην επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρουμε τοπικά. Η στρατηγική αυτή κίνηση διασφαλίζει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε περισσότερες υπηρεσίες με ταχύτερο ρυθμό και ότι οι πελάτες μας θα λαμβάνουν πλήρη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Χαράλαμπος Προύντζος θα ηγηθεί των προσπαθειών για επέκταση του  μεριδίου αγοράς μας, του χαρτοφυλακίου των πελατών μας και του φάσματος των υπηρεσιών που προσφέρουμε". 
 
Ο Χαράλαμπος Προύντζος, επικεφαλής των Νομικών Υπηρεσιών ΕΥ στην Κύπρο, δήλωσε: "Τα τελευταία χρόνια η Προύντζος & Προύντζος έχει κτίσει και εδραιώσει τη θέση της στην εγχώρια αγορά και η δικηγορική μας ομάδα χαίρει εκτίμησης από τους πελάτες μας και την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα. Με αυτή την πράξη, κινούμαστε σε ένα νέο επίπεδο, κτίζουμε στη φήμη και το κύρος της ΕΥ ώστε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις παρούσες συνθήκες της αγοράς και να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις των πελατών μας στην Κύπρο και διεθνώς για ενοποιημένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες".
 
Η Προύντζος & Προύντζος ΔΕΠΕ θα προσφέρει νομικές υπηρεσίες σε πελάτες υπό την επωνυμία του δικτύου ΕΥ Law, λειτουργώντας ως ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία, η οποία εποπτεύεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κύπρου αλλά και η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών της ΕΥ στην Κύπρο, σε ότι αφορά τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά.