Η Medochemie, η κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία της Κύπρου, ιδρύθηκε το 1976 από τον ∆ρα Ανδρέα Πίττα µε αποστολή την παροχή ποιοτικής και οικονοµικά προσιτής φαρµακευτικής αγωγής. Από την ίδρυσή της, κατάφερε γρήγορη και υγιή ανάπτυξη. Σήµερα, µε παρουσία σε 107 αγορές παγκοσµίως, κατέχει το 28% του συνόλου των εξαγωγών τής Κύπρου.

Η επιτυχία της επικυρώνεται µέσα από τα πολυάριθµα διεθνή και εγχώρια βραβεία που της απονεμήθηκαν για την επαγγελµατική αριστεία, τη συνεισφορά της στην κυπριακή οικονοµία και την πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ακολουθεί. 

Κινητήριος δύναµη της πολύχρονης επιτυχίας της αποτελούν οι άνθρωποί της. Ως ανθρωποκεντρικός οργανισµός, διατηρεί ένα καλοσχεδιασµένο πλάνο διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού µε γνώµονα την ανάπτυξη των ανθρώπων της, ακολουθώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. 

Η στρατηγική προσέλκυσης, ανάπτυξης και διατήρησης των ικανότερων ανθρώπων διασφαλίζει την επίτευξη των επιχειρηµατικών της στόχων. Φροντίζει να καλλιεργεί ένα φιλικό, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες ανέλιξης. Υιοθετεί δοµές και πρακτικές που αποβλέπουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη ανθρώπων µε ταλέντο και ιδιαίτερες ικανότητες. Επενδύει συστηµατικά στη διαρκή εξέλιξη και γνώση των στελεχών της, ενθαρρύνοντας τη µετακίνησή τους σε άλλους ρόλους. 

Ταυτόχρονα, σχεδιάζοντας στοχευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα σε συνεργασία µε καταξιωµένους εκπαιδευτικούς φορείς, παρέχει προγράµµατα εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας που στοχεύουν στην επαγγελµατική κατάρτιση και προσωπική ανάπτυξη των εργαζοµένων της.

Εφαρµόζοντας προγράµµατα αναγνώρισης και επιβράβευσης των εργαζοµένων σε θέµατα που αφορούν στην καινοτοµία και στην αποτελεσµατικότητα, αλλά και φροντίζοντας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων µε τη συµµόρφωσή της µε το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001, η Medochemie καθίσταται δικαίως ως ένας εκ των πλέον αξιόπιστων εργοδοτών προτίµησης στην αγορά εργασίας.

Επισφράγιση των ορθών πρακτικών της στα θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί και η πιστοποίησή της µε το διεθνές πρότυπο Investors in People.