"Οι στόχοι του νέου μνημονίου δεν βγαίνουν χωρίς ουσιαστικά βήματα στο μέτωπο το ιδιωτικοποιημένων", εξηγεί ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Ο ίδιος αναφέρεται στις ασάφειες του προγράμματος και τα εμπόδια, ενώ εξηγεί και τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσουν οι οικονομολόγοι στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού.