Πηγή: Capital

Την έννοια της αρνητικής αποταμίευσης, το πώς δηλαδή καταναλώθηκαν 10 δισ. πάνω απο τα διαθέσιμα εισοδήματα εξηγεί στο Capital Τ.V o επικεφαλής Οικονομολόγος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Μιχάλης Μασουράκης.

Όπως τονίζει τα νοικοκυριά, όχι μόνο έχουν σταματήσει πλέον να αποταμιεύουν, αλλά και λόγω της αυξημένης φορολογικής επιβάρυνσης και από φόρους και από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, είτε φοροδιαφεύγουν περισσότερο είτε χρησιμοποιούν συσσωρευμένες αποταμιεύσεις, ρευστοποιώντας ακίνητα ή αντλώντας ρευστά διαθέσιμα από καταθέσεις που μετέφεραν στο εξωτερικό ή εν γένει εκτός εγχωρίου τραπεζικού συστήματος, σε σεντούκια, θυρίδες, κλπ.