Πηγή: Capital

Την επέκταση της απονομής σήματος ελληνικού προϊόντος και σε κατηγορίες μη τροφίμων, όπως τα είδη ένδυσης και υπόδησης, τα έπιπλα και τα παιχνίδια, προωθεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ).

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του ΒΕΑ κ. Παύλος Ραβάνης σκοπός του σήματος είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησής τους, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό.