Πηγή: Capital

Ρύθμιση με 120 δόσεις αλλά και με πολλές παγίδες για όσους χρωστούν προς τα ασφαλιστικά ταμεία φαίνεται πως ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ άλλων η ρύθμισης θα άφορα μόνο όσους είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

Δηλαδή, όπως εξηγεί ο πρόεδρος του ΒΕΑ κ. Παύλος Ραβάνης θα ρυθμίζονται με 120 δόσεις μόνο τα παλιά χρέη εφόσον καταβάλλονται κανονικά οι τρέχουσες εισφορές!