Πηγή: Capital

Την καθαρογραμμένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι συνεχείς παρατάσεις πέραν της πενταετίας έχει στα χέρια του ο φοροτεχνικός κ. Παναγιώτης Παντελής.

Αποκωδικοποιεί το κείμενο και εξηγεί τι θα ισχύσει με την επαναφορά της παραγραφής φορολογικών ετών και ποιοι ωφελούνται από την συγκεκριμένη εξέλιξη.