Τις δυνατότητες, το κόστος αλλά και τα ψιλά γράμματα σχετικά με την ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας παρουσιάζει στο Capital TV ο κ. Βασίλης Τριανταφύλλου, Insurance Broker της BNT INSURANCE BROKER.

Εξηγεί τι κερδίζει όποιος ασφαλίζει το ακίνητο του και επισημαίνει όλα τα επιμέρους σημεία που χρίζουν προσοχής πριν γίνει η επιλογή του ασφαλιστικού πακέτου.