του Mark Leonard

Ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, το Brexit και ο Trump ενέπνευσαν μια νέα κατάσταση ενότητας μεταξύ των Ευρωπαίων. Αντί να υπερασπίζονται τον κόσμο του χθες, οι ηγέτες της Ευρώπης θα πρέπει να επανεφεύρουν τις σχέσεις της ΕΕ με τον κόσμο και με τους δικούς τους πολίτες και με τα κράτη στο εσωτερικό, για να δώσουν νόημα στην ιδέα ότι η Ευρώπη μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες της.

Η ΕΥρώπη πρέπει να εγκαταλείψει τις ελπίδες της για τη δημιουργία ενός κόσμο καθ εικόνα της. Αντί να συνεχίσει να ζει το όνειρο της οικουμενικότητας, η ΕΕ πρέπει να αγκαλιάσει και να εξασφαλίσει την μοναδικότητά της, να διατηρήσει το όνειρο μιας ισχυρής φιλελεύθερης τάξης στο εσωτερικό ενώ παράλληλα αποδέχεται την επιστροφή σε μια ασθενέστερη φιλελεύθερη τάξη στον υπόλοιπο κόσμο.

Η ΕΕ πρέπει επίσης να αποκαταστήσει την συναίνεση, η οποία της επιτρέπει να είναι λειτουργική τόσο μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της όσο και μεταξύ των κρατών μελών της. Αντί να προάγει την αλληλεξάρτηση, η ΕΕ πρέπει να την καταστήσει λιγότερο επικίνδυνη με την διαχείριση των αρνητικών συνεπειών που συνδέονται με την μετανάστευση, το ελεύθερο εμπόριο και τη νομισματική ένωση.

Η γαλλό-γερμανική συμμαχία θα είναι απαραίτητη αλλά η νέα Ευρώπη είναι πιο πιθανό να πετύχει εάν κινητοποιήσει μια Ευρώπη ευέλικτων συνασπισμών παρά μία ομόκεντρων κύκλων.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ: http://www.ecfr.eu/publications/summary/leurope_qui_protege_conceiving_the_next_european_union