Του Γ.  Αγγέλη

Στο Βερολίνο και ειδικά στο υπουργείο του κ. Σόιμπλε επιμένουν – και το επαναλαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες – οτι τα "βραχυπρόθεσμα” μέτρα που αποφασίσθηκαν τον περασμένο Μάϊο και εφαρμόζονται ήδη τις τελευταίες ημέρες, "έχουν υποτιμηθεί” όσο αφορά την επίπτωσή τους στο ελληνικό χρέος, τόσο από τις αγορές όσο και από την ελληνική κυβέρνηση.   
Την ίδια άποψη διατυπώνουν και κάποια στελέχη της ΤτΕ, σημειώνοντας οτι ήταν ενα "κέρδος” από την πλευρά της κυβέρνησης τον περασμένο Μάιο 
που "δεν έχει αξιολογηθεί όσο θα έπρεπε...”. 
Οι παρεμβάσεις αυτές ολοκληρώνονται αυτές τις ημέρες από τον ESM σε συνεργασία με τον ΟΔΔΗΧ και αφορούν σε: 
* Επέκταση της υφιστάμενης μέσης σταθμικής φυσικής διάρκειας δανείων από τον EFSF ύψους που έχει να κάνει με περίπου €96 δισεκ. Η διάρκεια επεκτείνεται πλέον από τα 28,5 έτη στα 32,4 έτη. Η αλλαγή αυτή έχει ηδη ολοκληρωθεί αναπροσαρμόζοντας έτσι και το χρονοδιάγραμμα λήξεων με την μεταφορά ποσών από έτη που οι υποχρεώσεις ήταν υψηλές στα επιπλέον τέσσερα χρόνια.
* Σύμφωνα με τις πληροφορίες του capital.gr έχει επίσης ολοκληρωθεί από τον ESM η άρση της  υποχρέωσης καταβολής επιπλέον περιθωρίου  2% επί του δανείου των €11 δισεκ της επαναγοράς του χρέους που έγινε το 2012, για τα έτη 2016 και 2017. 
* Σημαντική είναι επίσης η επίπτωση στην βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους  από την μείωση του επιτοκιακού κινδύνου που θα έχει η ανταλλαγή των τίτλων των τραπεζών (αυτούς που είχαν πάρει για ανακεφαλαιοποίηση και ήταν κυμαινόμενου επιτοκίου) με άλλους τίτλους που είναι πλέον σταθερού επιτοκίου  με διάρκεια  30 έτη. 
* Ο ESM πρόκειται να προχωρήσει σε αλλαγές στην διαχείριση του δικού του χαρτοφυλακίου προκειμένου να εξασφαλίσει τίλους χαμηλού επιτοκιακού κόστους τα υπόλοιπα των δανείων που θα εκταμιευθούν για την Ελλάδα στα πλαίσια του τρίτου  προγράμματος  .
Όπως είναι γνωστό από την συμφωνία του Μαϊου του 2016 το σύνολο των παρεμβάσεων αυτών υπολογίζεται οτι θα μειώσει το χρέος κατα ποσοστό της τάξης του 20% στο ΑΕΠ περίπου.
Στην συμφωνία που έγινε τον Μάϊο προβλέπεται η λήψη επιπλέον μέτρων "εάν και εφ' όσον χρειασθεί για να στηριχθεί η βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους” μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. 
Τα χαρακτηριστικά των μέτρων αυτών που αφορούν ως προς την υλοποίησή τους την μετά το 2018 περίοδο είναι τα ακόλουθα: 
Επανεκκίνηση της διαδικασίας για απόδοση των κερδών στην Ελλάδα από τα ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους οι κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης (SMP και ANFA). 
 Νέα διευθέτηση και ρύθμιση του δανείου που θα προκύψει για να καλυφθούν οι αναβολές πληρωμής των τόκων των δανείων της Master FAFA του EFSF. 
Που θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια που "περίσσεψαν” από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Η πρόθεση είναι να χρησιμοποιηθούν για πρόωρη αποπληρωμή δανείων με προταιρεότητα εκίων από το ΔΝΤ.
Εξετάζεται η περαιτέρω επέκταση της μέσης σταθμικής φυσικής διάρκειας των δανείων του EFSF.