Ψηλά στις προτεραιότητες της ΣΕΚ για το 2017 βρίσκονται αρκετά ζητήματα που αφορούν την πρόοδο και ευημερία της εργατικής τάξης και ιδιαίτερα των μισθωτών πολιτών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Ως τέτοια σημειώνονται η ομαλή ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων με τρόπο που να επαναφέρονται μισθολογικά και άλλα ωφελήματα στα προ κρίσης επίπεδα.

Η ΣΕΚ διεκδικεί βελτιώσεις στους όρους εργασίας για τις χιλιάδες μέλη της, με τρόπο που θα αποκαθίστανται αδικίες του πρόσφατου παρελθόντος.

Παράλληλα διεκδικεί περιορισμό του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, αποκατάσταση των κουρεμένων ταμείων προνοίας, φορολογική μεταρρύθμιση που θα ελαχιστοποιεί τα φορολογικά βάρη που επωμίζονται σήμερα οι πολίτες, καθώς επίσης και γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ) στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου και χρονοδιαγραμμάτων.

Η ΣΕΚ δηλώνει πως δεν πρόκειται να ανεχθεί άλλη καθυστέρηση, κωλυσιεργία και αλλοίωση του τεκμηριωμένου σχεδιασμού για το ΓεΣΥ, καθώς και ότι ο δρόμος προς την εισαγωγή ενός μονοασφαλιστικού Σχεδίου Υγείας αποτελεί μονόδρομο.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ