Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων επισκέφθηκε σήμερα ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, κατόπιν πρόσκλησης, ο οποίος μίλησε στους δημοσιογράφους του Πρακτορείου για το έργο που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο καθώς και για τους στόχους και όραμά του για τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου υπάρχει πλήρης διαφάνεια και συχνά βρίσκονται εκεί λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Αναφέρθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο "Κοίος” το οποίο μετεξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για την Έρευνα και την Καινοτομία και από τους 60 ερευνητές που σήμερα εργοδοτεί πριν από το τέλος του 2020 θα εργοδοτεί πέραν των 200.

Ο Πρύτανης είπε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός εργοδότησης νέων με ευρωπαϊκά χρήματα.

Πρόσθεσε πως το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή 300 εκατομμύρια ευρώ, 200 από δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 100 εκατομμύρια ευρώ από δωρεές με ορίζοντα αποπληρωμής τα 30 με 35 χρόνια.

Ο κ. Χριστοφίδης αναφέρθηκε στα φωτοβολταϊκά συστήματα που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τα οποία αποφέρουν εξοικονομίσεις μέχρι και 4 εκατομμύρια ετησίως.

Σημαντικό υπό εξέλιξη έργο είναι και το Χαρουπόδασος του Πανεπιστημίου Κύπρου και το παράλληλο πρόγραμμα "Μαύρος Χρυσός” το οποίο θα προσελκύσει επενδυτές και εταιρείες στη χώρα μας στη βάση της αξιοποίησης των ευεργετημάτων του χαρουπιού όπως επιστημονικές έρευνες καταδεικνύουν.

Τέλος, ο Πρύτανης, είπε ότι στις 24 Οκτωβρίου 2017, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του έργου Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου” το οποίο θα στεγάσει χιλιάδες τίτλους βιβλίων αποτελώντας και αρχιτεκτόνημα "στολίδι” για όλη την Ανατολική Μεσόγειο.

Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου καλωσόρισαν στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου, Λάρκος Λάρκου και ο Αναπληρωτής Διευθυντής και Αρχισυντάκτης, Γιώργος Πενηνταέξ.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ