Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) προκήρυξε διαγωνισμό για την απονομή Βραβείου Μηχανικής ΕΤΕΚ 2017, με χρηματικό έπαθλο €10.000 σε μηχανικό ή έργο μηχανικής που έχει διακριθεί στον τομέα της μηχανικής επιστήμης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το ΕΤΕΚ, μέσα από αυτή τη διοργάνωση, έχει ως στόχο να αναδείξει τις σύγχρονες εξελίξεις και τα επιτεύγματα της μηχανικής επιστήμης, με σημείο ενδιαφέροντος τον αντίκτυπο που έχει η εφαρμογή τους στην οικονομία και στην κοινωνία, τόσο στην Κύπρο, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Επιμελητήριο επιθυμεί μέσω αυτής της διαδικασίας να διευρύνει την κατανόηση και γνώση των πολιτών για τη μηχανική επιστήμη και το επάγγελμα του μηχανικού, ως προς την ευθύνη και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στη σημερινή εποχή των πολλαπλών προκλήσεων - κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών.
 
Το Βραβείο Μηχανικής καθιερώθηκε ως θεσμός το 2015 και είχε απονεμηθεί τότε στο χρηματοδοτούμενο από το 7ο Πακέτο Πλαίσιο Έργο Lynceus, το οποίο αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού και ασφαλούς εκκένωσης πλοίων σε περίπτωση ατυχήματος.

Το Βραβείο Μηχανικής 2017 θα απονεμηθεί τον Μάιο του 2017 στο πλαίσιο της Τελετής Απολογισμού 2014-2017 του Επιμελητηρίου. Η αξιολόγηση των συμμετοχών θα γίνει από επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζει η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ και αποτελείται από τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ και έναν ακόμα εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου, δύο ακαδημαϊκούς αναγνωρισμένου κύρους και τρεις επαγγελματίες αναγνωρισμένης εμβέλειας από το ευρύτερο πεδίο της μηχανικής επιστήμης.
 
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται είτε από το ίδιο το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), είτε από τρίτο πρόσωπο, μηχανικό και μέλος του ΕΤΕΚ, που προτείνει προς βράβευση το φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Και στις δύο περιπτώσεις η αίτηση συμμετοχής υποστηρίζεται και συνυπογράφεται από τουλάχιστον δύο μηχανικούς, μέλη του ΕΤΕΚ.
 
Τα ειδικά Έντυπα Αίτησης Συμμετοχής για υποβολή υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του ΕΤΕΚ, οδός Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, σε φάκελο με την ένδειξη ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΕΚ 2017 το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00. Περισσότερες πληροφορίες και Έντυπα Αίτησης στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ www.etek.org.cy/site-article-1420-44-el.php.