Η Taylor Wimpey ανακοίνωσε πως αναμένει να ανακοινώσει κέρδη για το 2016 στο ανώτατο εύρος των εκτιμήσεών της και επιβεβαίωσε τον μεσοπρόθεσμο στόχο πληρωμής μερίσματος.

Η κατασκευάστρια εταιρεία κατοικιών δήλωσε πως οι προβλέψεις για τα ΕΒΙΤΑ του έτους διαμορφώνονται στις 706,4-755 εκατ. στερλίνες.

Ανακοίνωσε ότι η δραστηριότητα ήταν ισχυρή πέρυσι παρά την μακροοικονομική αβεβαιότητα. Η ολοκλήρωση κατοικιών το 2016 αυξήθηκε κατά 4% στις 13.881 κατοικίες από τις 13.341 κατοικίες το 2015.

Το βιβλίο παραγγελιών στο τέλος του έτους διαμορφωνόταν σε 1,68 δισ. στερλίνες από τις 1,78 δισ. στερλίνες πριν από ένα χρόνο.

Η εταιρεία τονίζει ότι παραμένει σίγουρη για την καταβολή σημαντικών μερισμάτων, και εστιάζει στον στόχο της πληρωμής μερίσματος 1,3 δισ. στερλίνων στους μετόχους, στο διάστημα 2016-2018.