Η μετοχή της EKF Diagnostic Holdings αυξήθηκε 8% καθώς η εταιρεία προμήθειας συσκευών ιατρικών δοκιμών, ανακοίνωσε ότι χωρίζεται στα δύο, βγαίνει από την αγορά ΑΙΜ και προχωρά στην επαναγορά μετοχών.

Η EKF δήλωσε πως εξετάζει σχέδια βάσει των οποίων θα χωριστεί σε δύο ξεχωριστές εταιρείες με βάση το τμήμα point of care και το τμήμα εργαστηριακού διαγνωστικού.

"Ενώ και τα δύο αυτά τμήματα είναι πολύτιμα από μόνα τους, οι διευθυντές εκτιμούν πως ο διαχωρισμός των επιχειρήσεων συνιστά μια καλύτερη πορεία για τους μετόχους και μία η οποία είναι πιο πιθανό να πετύχει μια καλύτερη αντανάκλαση της αξίας κάθε ξεχωριστής επιχείρησης", αναφέρει ο όμιλος σε ανακοίνωση.

Επίσης τόνισε πως θα ακυρώσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών στην ΑΙΜ και θα επιδιώξει την διαπραγμάτευση των μετοχών και των δύο εταιρειών, σε αγορά η οποία θα καθοριστεί.

Επίσης ανέφερε ότι εξετάζει πιθανή επαναγορά μετοχών για να παρέχει στους μετόχους εκείνους που δεν θέλουν να περιμένουν για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης και την επακόλουθη πιθανή πώληση των δύο επιχειρήσεων, τη δυνατότητα εξόδου.