Η Cyta  ανακοινώνει νέες σημαντικές αλλαγές στα προϊόντα Internet Home για το σπίτι και Internet Office για την επιχείρηση, με ουσιαστικά αυξημένες ταχύτητες και μειώσεις τιμών, που τίθενται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2017. 

Οι αλλαγές  στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας στη χρήση του διαδικτύου και στην εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών των πελατών.
Συγκεκριμένα, οι αλλαγές ανά προϊόν είναι οι ακόλουθες:
 
Internet Home για το σπίτι
Αυξημένες ταχύτητες στα υφιστάμενα προϊόντα με τα ίδια ή και μειωμένα τέλη, ανάλογα με την ταχύτητα.
Εισαγωγή νέου προϊόντος με ταχύτητα 80Mbps.
 
Internet Office για την επιχείρηση
Αναβαθμισμένες ταχύτητες μέχρι 100Mbps σε υφιστάμενα προϊόντα, χωρίς επιπλέον χρέωση.
Μείωση στη μηνιαία συνδρομή μέχρι και 50%, στα προϊόντα των υψηλότερων ταχυτήτων.
 
Παράλληλα προσφέρεται δωρεάν εγκατάσταση Τηλεφωνίας, Cytanet και Cytavision, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Η αναβάθμιση των ταχυτήτων θα ολοκληρωθεί αυτόματα στην πλειοψηφία της, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2017, για όλους τους πελάτες. Οι πελάτες έχουν την επιλογή εάν το επιθυμούν να μεταφερθούν σε οποιαδήποτε άλλη ταχύτητα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης της Cyta, στο 132 για τα προϊόντα Internet Home ή με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικών Πελατών, στο 150 για τα προϊόντα Internet Office.