Γράφημα Γενικού Δείκτη ΧΑΚ
Τετάρτη 22/2 14:57

Συνεχής ενημέρωση *

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ (14:57:24) Απόδοση μετοχών Πακέτα

Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΓΟΥΛ 0,140 7,69 % 0,010 786
ΛΙΝΑ 1,18 2,61 % 0,03 500
ΣΑΕΠ 0,200 2,04 % 0,004 28.000
ΣΑΛΑ 0,290 1,05 % 0,003 3.000
ΣΤΑΔ 0,780 0,65 % 0,005 3.100
Finance/WinnerStockBox

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΚΕΤΣ 0,295 -5,14 % -0,016 10.995
ΛΟΥΗ 0,023 -4,17 % -0,001 40.920
ΑΓΡΟ 0,960 -3,03 % -0,030 2.000
ΕΛΗΤ 0,893 -0,78 % -0,007 600
ΤΣΙΒ 2,60 -0,76 % -0,02 3.000
ΛΟΤΖ 0,775 -0,64 % -0,005 1.265
Finance/WinnerStockBox

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΛΟΥΗ 0,023 -4,17 % 40.920 941
ΣΑΕΠ 0,200 2,04 % 28.000 5.600
ΚΕΤΣ 0,295 -5,14 % 10.995 3.243
ΣΤΣΔ 0,169 0,00 % 9.500 1.605
ΣΤΑΔ 0,780 0,65 % 3.100 2.418
ΣΑΛΑ 0,290 1,05 % 3.000 864
ΤΣΙΒ 2,60 -0,76 % 3.000 7.812
ΑΓΡΟ 0,960 -3,03 % 2.000 1.920
ΛΟΤΖ 0,775 -0,64 % 1.265 984
ΤΣΟΚ 0,098 0,00 % 1.000 98
ΓΟΥΛ 0,140 7,69 % 786 110
ΕΛΗΤ 0,893 -0,78 % 600 535
Finance/VolumeStockBox

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΤΣΙΒ 2,60 -0,76 % 3.000 7.812
ΣΑΕΠ 0,200 2,04 % 28.000 5.600
ΚΕΤΣ 0,295 -5,14 % 10.995 3.243
ΣΤΑΔ 0,780 0,65 % 3.100 2.418
ΑΓΡΟ 0,960 -3,03 % 2.000 1.920
ΣΤΣΔ 0,169 0,00 % 9.500 1.605
ΛΟΤΖ 0,775 -0,64 % 1.265 984
ΛΟΥΗ 0,023 -4,17 % 40.920 941
ΣΑΛΑ 0,290 1,05 % 3.000 864
ΛΙΝΑ 1,18 2,61 % 500 590
ΕΛΗΤ 0,893 -0,78 % 600 535
ΑΤΑΣ 1,16 0,00 % 130 150
Finance/VolumeStockBox

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΣΑΕΠ 0,200 2,04 % 28.000 0,06 %
ΑΓΡΟ 0,960 -3,03 % 2.000 0,06 %
ΣΤΣΔ 0,169 0,00 % 9.500 0,01 %
ΛΟΥΗ 0,023 -4,17 % 40.920 0,01 %
ΣΑΛΑ 0,290 1,05 % 3.000 0,01 %
ΚΕΤΣ 0,295 -5,14 % 10.995 0,01 %
ΣΤΑΔ 0,780 0,65 % 3.100 0,01 %
ΤΣΙΒ 2,60 -0,76 % 3.000 0,00 %
ΛΟΤΖ 0,775 -0,64 % 1.265 0,00 %
ΛΙΝΑ 1,18 2,61 % 500 0,00 %
ΓΟΥΛ 0,140 7,69 % 786 0,00 %
ΤΣΟΚ 0,098 0,00 % 1.000 0,00 %
Finance/MarketabilityStockBox

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΣΑΛΑ 0,290 1,05 % 3.000 1,05 %
ΛΟΤΖ 0,775 -0,64 % 1.265 0,64 %
ΤΣΙΒ 2,60 -0,76 % 3.000 0,38 %
Finance/FluctuationStockBox
Επιστροφή στη κορυφή