Γράφημα Γενικού Δείκτη ΧΑΚ
Παρασκευή 31/3 03:37

Συνεχής ενημέρωση *

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ (Αγορά κλειστή) Απόδοση μετοχών Πακέτα

Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΕΣΕΦ 0,028 7,69 % 0,002 17.500
ΙΝΕΠ 0,119 3,48 % 0,004 15.800
ΛΟΤΖ 0,855 1,18 % 0,010 4.103
ΚΕΤΣ 0,424 0,95 % 0,004 9.585
ΔΗΕΠ 0,362 0,28 % 0,001 400
Finance/WinnerStockBox

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΜΑΠΑ 0,165 -8,33 % -0,015 850
ΣΙΤΟ 0,049 -2,00 % -0,001 10.000
ΤΣΟΚ 0,106 -0,93 % -0,001 24.250
Finance/WinnerStockBox

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΤΣΟΚ 0,106 -0,93 % 24.250 2.565
ΕΣΕΦ 0,028 7,69 % 17.500 472
ΙΝΕΠ 0,119 3,48 % 15.800 1.826
ΣΙΤΟ 0,049 -2,00 % 10.000 490
ΚΕΤΣ 0,424 0,95 % 9.585 4.021
ΕΛΗΤ 0,850 0,00 % 4.459 3.831
ΛΟΤΖ 0,855 1,18 % 4.103 3.504
ΜΑΠΑ 0,165 -8,33 % 850 140
ΣΑΛΑ 0,320 0,00 % 725 232
ΔΗΕΠ 0,362 0,28 % 400 144
Finance/VolumeStockBox

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΚΕΤΣ 0,424 0,95 % 9.585 4.021
ΕΛΗΤ 0,850 0,00 % 4.459 3.831
ΛΟΤΖ 0,855 1,18 % 4.103 3.504
ΤΣΟΚ 0,106 -0,93 % 24.250 2.565
ΙΝΕΠ 0,119 3,48 % 15.800 1.826
ΣΙΤΟ 0,049 -2,00 % 10.000 490
ΕΣΕΦ 0,028 7,69 % 17.500 472
ΣΑΛΑ 0,320 0,00 % 725 232
ΔΗΕΠ 0,362 0,28 % 400 144
ΜΑΠΑ 0,165 -8,33 % 850 140
Finance/VolumeStockBox

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΙΝΕΠ 0,119 3,48 % 15.800 0,03 %
ΕΣΕΦ 0,028 7,69 % 17.500 0,03 %
ΤΣΟΚ 0,106 -0,93 % 24.250 0,01 %
ΣΙΤΟ 0,049 -2,00 % 10.000 0,01 %
ΚΕΤΣ 0,424 0,95 % 9.585 0,01 %
ΛΟΤΖ 0,855 1,18 % 4.103 0,01 %
ΕΛΗΤ 0,850 0,00 % 4.459 0,00 %
ΣΑΛΑ 0,320 0,00 % 725 0,00 %
ΜΑΠΑ 0,165 -8,33 % 850 0,00 %
ΔΗΕΠ 0,362 0,28 % 400 0,00 %
Finance/MarketabilityStockBox

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΕΣΕΦ 0,028 7,69 % 17.500 3,85 %
ΙΝΕΠ 0,119 3,48 % 15.800 3,48 %
ΚΕΤΣ 0,424 0,95 % 9.585 2,14 %
ΕΛΗΤ 0,850 0,00 % 4.459 1,65 %
ΤΣΟΚ 0,106 -0,93 % 24.250 0,93 %
ΔΗΕΠ 0,362 0,28 % 400 0,28 %
ΛΟΤΖ 0,855 1,18 % 4.103 0,24 %
Finance/FluctuationStockBox
Επιστροφή στη κορυφή