Γράφημα Γενικού Δείκτη ΧΑΚ
Παρασκευή 31/3 03:38

Συνεχής ενημέρωση *

ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (Αγορά κλειστή)

Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία. Οι τιμές των μετοχών είναι με 15 λεπτά καθυστέρηση.

Ακίνητη Περιουσία

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΓΟΥΛ 0,148 0,000 0,00 % 0,152 x 10000 0,155 x 8000 17:02
ΚΚΟΜ 0,145 0,000 0,00 % 0,131 x 50000 0,144 x 22235 16:03
ΠΑΝΔ 0,055 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,054 x 5000 12:01
ΦΙΛΟ 0,267 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,270 x 2500 08:46

Ασφάλειες

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΑΤΑΣ 1,17 0,00 0,00 % 1,16 x 185 1,18 x 700 14:41
ΚΟΣΑ 0,066 0,000 0,00 % 0,060 x 1000 0,000 x 0 08:46
ΛΙΠΕ 0,040 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,040 x 17724 08:46
ΜΙΝΕ 0,020 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,020 x 20000 08:46

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΒΑΣΙ 0,153 0,000 0,00 % 0,138 x 100 0,145 x 7500 13:40
ΝΤΙΑ 0,055 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,055 x 16300 08:46
ΟΚΑΣ 0,011 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΣΑΙΠ 0,243 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΦΙΛΑ 0,076 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00

Εμπόριο

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΒΙΖΝ 0,270 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,243 x 3 08:46
ΕΡΜΕ 0,082 0,000 0,00 % 0,082 x 1180 0,089 x 447 16:53
ΙΟΑΝ 0,020 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,020 x 21778 08:46
ΛΙΝΑ 1,18 0,00 0,00 % 1,16 x 150 1,17 x 2000 14:55
ΜΑΠΑ 0,165 -0,015 -8,33 % 0,000 x 0 0,180 x 9113 850 12:08
ΜΟΔΕ 0,008 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,014 x 27913 08:46
ΝΤΙΜ 0,063 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:52
ΠΙΕΡ 0,045 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,043 x 10000 08:46
ΣΙΦΛ 0,041 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΣΤΣΔ 0,178 0,000 0,00 % 0,168 x 1428 0,183 x 8000 11:55

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΑΘΗΕ 0,560 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΑΠΑΝ 0,100 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΔΒΚΔ 0,100 0,000 0,00 % 0,100 x 1474 0,000 x 0 08:46
ΚΑΡ 0,017 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:45
ΚΕΤΣ 0,424 0,004 0,95 % 0,420 x 3000 0,424 x 753 9585 753 15:16
ΚΥΘΡ 0,076 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,075 x 900 08:46
ΝΕΜΕ 0,122 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΤΡΑΝ 0,230 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΤΣΙΒ 2,60 0,00 0,00 % 2,57 x 400 2,66 x 1000 14:41
ΧΑΡΙ 0,032 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00

Μέσα Ενημέρωσης

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΚΡΟΝ 0,081 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΤΕΛΕ 0,003 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΡΟΛΑ 0,036 0,000 0,00 % 0,033 x 10000 0,000 x 0 08:46
ΣΤΟ 0,020 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,018 x 5010 08:46

Ταξίδια & Αναψυχή

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΑΓΡΟ 0,900 0,000 0,00 % 0,850 x 602 0,000 x 0 08:46
ΑΜΑΘ 0,125 0,000 0,00 % 0,115 x 10000 0,135 x 5000 12:21
ΚΛΑΡ 0,035 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,034 x 17000 10:33
ΚΩΝΣ 0,090 0,000 0,00 % 0,090 x 8029 0,099 x 2000 12:05
ΛΕΕΠ 0,139 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΛΕΠΤ 0,054 0,000 0,00 % 0,054 x 3000 0,059 x 1000 08:46
ΛΟΞΕ 0,352 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,352 x 1720 08:46
ΛΟΥΗ 0,028 0,000 0,00 % 0,028 x 100 0,029 x 3676 12:31
ΝΤΟΔ 0,275 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΡΟΧΑ 0,043 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,040 x 27650 08:46
ΣΑΛΑ 0,320 0,000 0,00 % 0,289 x 1000 0,320 x 26675 725 725 15:15
ΣΕΑΣ 0,001 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΣΙΤΟ 0,049 -0,001 -2,00 % 0,045 x 10000 0,050 x 10000 10000 11:50
ΣΤΑΔ 0,750 0,000 0,00 % 0,760 x 850 0,825 x 520 15:16
ΤΟΚΙ 0,054 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,050 x 6483 08:46
ΤΣΟΚ 0,106 -0,001 -0,93 % 0,099 x 10000 0,106 x 10750 24250 10000 15:17
ΧΑΣΕ 0,007 0,000 0,00 % 0,001 x 100000 0,010 x 100000 08:46

Τεχνολογία

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΑΒΑΚ 0,095 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΛΟΤΖ 0,855 0,010 1,18 % 0,831 x 5670 0,855 x 2500 4103 2000 15:34

Τηλεπικοινωνίες

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΠΤΕΛ 0,019 0,000 0,00 % 0,018 x 132395 0,020 x 81407 16:45

Τράπεζες

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΕΛΗΤ 0,850 0,000 0,00 % 0,850 x 204 0,864 x 391 4459 996 16:51
ΤΡΑΓ 0,550 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:47
ΤΡΚΥ 0,161 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:45

Τρόφιμα & Ποτά

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΑΝΠΑ 0,080 0,000 0,00 % 0,073 x 5000 0,000 x 0 08:46
ΚΑΡΚ 0,119 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΚΕΟ 0,750 0,000 0,00 % 0,675 x 500 0,760 x 643 10:44
ΜΙΤΣ 0,350 0,000 0,00 % 0,319 x 140 0,350 x 2183 08:46
ΜΠΛΕ 0,423 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,383 x 600 08:46
ΠΙΠΗ 0,080 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΡΕΝΟ 0,002 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,002 x 801857 08:46
ΦΡΟΥ 0,235 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,225 x 5500 08:46

Χημικά

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΛΟΡΔ 0,082 0,000 0,00 % 0,080 x 20300 0,088 x 39500 08:46

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΑΙΕΠ 0,004 0,000 0,00 % 0,004 x 83780 0,000 x 0 08:46
ΑΚΕΠ 0,027 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,025 x 9920 08:46
ΑΠΕΠ 0,135 0,000 0,00 % 0,131 x 3001 0,143 x 2000 11:47
ΒΕΝΤ 0,117 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΓΙΕΠ 0,138 0,000 0,00 % 0,125 x 200 0,000 x 0 08:46
ΔΗΕΠ 0,362 0,001 0,28 % 0,352 x 15000 0,362 x 2189 400 200 16:51
ΔΩΕΠ 0,002 0,000 0,00 % 0,001 x 204000 0,002 x 50000 08:46
ΕΛΕΠ 0,001 0,000 0,00 % 0,001 x 78270 0,000 x 0 08:46
ΕΛΛΗ 0,284 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,280 x 25224 08:46
ΕΜΕΠ 0,880 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΕΞΕΠ 0,108 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,118 x 6856 08:46
ΕΣΕΦ 0,028 0,002 7,69 % 0,000 x 0 0,028 x 23845 17500 105 16:51
ΙΝΕΠ 0,119 0,004 3,48 % 0,119 x 835 0,120 x 7000 15800 800 14:38
ΙΣΕΠ 0,043 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,043 x 15000 08:46
ΚΑΕΠ 0,122 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΚΕΑΕ 0,260 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,240 x 2458 08:46
ΚΟΕΠ 0,001 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΛΕΠΕ 0,008 0,000 0,00 % 0,007 x 90000 0,008 x 7500 13:47
ΠΡΟΠ 0,010 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,010 x 45675 08:46
ΡΕΕΠ 0,001 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΣΑΕΠ 0,202 0,000 0,00 % 0,191 x 9341 0,202 x 3338 08:46
ΣΑΦΣ 0,002 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΣΛΕΠ 0,001 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,002 x 115111 08:46
ΣΤΕΠ 0,002 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΤΔΕΠ 0,520 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΤΕΕΠ 0,800 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,880 x 40000 08:46
ΤΖΕΠ 0,034 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,034 x 8451 08:46
ΤΚΕΠ 2,00 0,00 0,00 % 0,00 x 0 0,00 x 0 02:00
ΤΟΕΠ 0,035 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,038 x 24452 08:46
ΦΑΣΤ 0,018 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΧΑΕΠ 0,090 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,090 x 23920 08:46

Επιστροφή στη κορυφή