Γράφημα Γενικού Δείκτη ΧΑΚ
Τρίτη 24/1 19:21

Συνεχής ενημέρωση *

ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (Αγορά κλειστή)

Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία. Οι τιμές των μετοχών είναι με 15 λεπτά καθυστέρηση.

Ακίνητη Περιουσία

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΓΟΥΛ 0,127 0,000 0,00 % 0,120 x 1000 0,000 x 0 16:55
ΚΚΟΜ 0,141 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,140 x 761 08:45
ΠΑΝΔ 0,060 -0,005 -7,69 % 0,000 x 0 0,065 x 5896 4000 4000 14:33
ΦΙΛΟ 0,300 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,298 x 2500 16:50

Ασφάλειες

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΑΤΑΣ 1,12 0,00 0,00 % 1,12 x 2000 1,20 x 200 667 342 12:05
ΚΟΣΑ 0,080 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,079 x 10000 08:45
ΛΙΠΕ 0,040 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,038 x 3500 08:45
ΜΙΝΕ 0,016 -0,001 -5,88 % 0,016 x 7333 0,018 x 8000 667 667 14:17

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΒΑΣΙ 0,153 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,138 x 40000 08:45
ΝΤΙΑ 0,055 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,055 x 26300 08:45
ΟΚΑΣ 0,011 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΣΑΙΠ 0,243 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΦΙΛΑ 0,076 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00

Εμπόριο

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΒΙΖΝ 0,270 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,243 x 3 08:45
ΕΡΜΕ 0,082 -0,008 -8,89 % 0,085 x 1000 0,098 x 5000 3807 3807 12:59
ΙΟΑΝ 0,022 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,020 x 17371 08:45
ΛΙΝΑ 1,20 0,00 0,00 % 1,18 x 500 1,20 x 5400 18950 250 16:42
ΜΑΠΑ 0,183 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,183 x 3750 08:45
ΜΟΔΕ 0,008 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,014 x 27913 08:45
ΝΤΙΜ 0,063 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:52
ΠΙΕΡ 0,045 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,043 x 10000 08:45
ΣΙΦΛ 0,041 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΣΤΣΔ 0,172 0,000 0,00 % 0,158 x 10000 0,000 x 0 15:38

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΑΘΗΕ 0,560 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΑΠΑΝ 0,100 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΔΒΚΔ 0,101 0,000 0,00 % 0,111 x 2201 0,000 x 0 08:45
ΚΑΡ 0,017 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:45
ΚΕΤΣ 0,290 -0,026 -8,23 % 0,292 x 1500 0,315 x 8027 3795 1150 15:22
ΚΥΘΡ 0,076 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,075 x 14666 14:20
ΝΕΜΕ 0,122 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΤΡΑΝ 0,230 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΤΣΙΒ 2,65 0,00 0,00 % 2,64 x 1000 2,66 x 899 5500 300 16:14
ΧΑΡΙ 0,032 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00

Μέσα Ενημέρωσης

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΚΡΟΝ 0,081 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΤΕΛΕ 0,003 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΡΟΛΑ 0,040 0,000 0,00 % 0,036 x 10000 0,000 x 0 08:45
ΣΤΟ 0,020 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,018 x 5010 10:15

Ταξίδια & Αναψυχή

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΑΓΡΟ 0,990 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΑΜΑΘ 0,125 0,000 0,00 % 0,113 x 10000 0,137 x 5000 12:56
ΚΛΑΡ 0,036 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,037 x 60000 10:15
ΚΩΝΣ 0,110 0,000 0,00 % 0,099 x 10000 0,121 x 2000 08:45
ΛΕΕΠ 0,139 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΛΕΠΤ 0,051 0,000 0,00 % 0,050 x 14200 0,000 x 0 08:45
ΛΟΞΕ 0,344 0,016 4,88 % 0,325 x 1150 0,360 x 3000 5900 1500 16:52
ΛΟΥΗ 0,030 0,001 3,45 % 0,028 x 5720 0,031 x 26474 33000 2526 16:24
ΝΤΟΔ 0,275 0,000 0,00 % 0,275 x 1226 0,000 x 0 08:45
ΡΟΧΑ 0,043 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,040 x 1500 08:45
ΣΑΛΑ 0,275 0,000 0,00 % 0,275 x 6100 0,285 x 3000 2000 2000 15:06
ΣΕΑΣ 0,001 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:45
ΣΙΤΟ 0,046 0,000 0,00 % 0,042 x 400 0,046 x 26934 14:54
ΣΤΑΔ 0,760 0,004 0,53 % 0,760 x 1301 0,830 x 400 699 699 12:32
ΤΟΚΙ 0,053 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,058 x 7383 08:45
ΤΣΟΚ 0,100 0,001 1,01 % 0,091 x 100000 0,100 x 7678 52500 10000 15:09
ΧΑΣΕ 0,007 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,010 x 100000 08:45

Τεχνολογία

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΑΒΑΚ 0,095 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΛΟΤΖ 0,773 0,004 0,52 % 0,770 x 6000 0,773 x 270 7700 300 16:34

Τηλεπικοινωνίες

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΠΤΕΛ 0,010 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,010 x 45000 08:45

Τράπεζες

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΕΛΗΤ 0,940 -0,010 -1,05 % 0,940 x 150 0,940 x 1000 6271 150 17:07
ΤΡΑΓ 0,550 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:47
ΤΡΚΥ 0,161 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:45

Τρόφιμα & Ποτά

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΑΝΠΑ 0,105 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,110 x 10300 200 200 16:45
ΚΑΡΚ 0,119 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΚΕΟ 0,650 -0,045 -6,47 % 0,700 x 500 0,760 x 1376 1780 780 14:16
ΜΙΤΣ 0,354 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,360 x 1027 08:45
ΜΠΛΕ 0,423 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,405 x 1000 08:45
ΠΙΠΗ 0,080 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΡΕΝΟ 0,002 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,002 x 584829 08:45
ΦΡΟΥ 0,226 -0,024 -9,60 % 0,000 x 0 0,226 x 2489 6000 1000 16:12

Χημικά

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΛΟΡΔ 0,088 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,086 x 25000 08:45

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΑΙΕΠ 0,005 0,000 0,00 % 0,004 x 97000 0,000 x 0 08:45
ΑΚΕΠ 0,027 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,027 x 44335 08:45
ΑΠΕΠ 0,116 0,000 0,00 % 0,116 x 2574 0,000 x 0 427 427 14:14
ΒΕΝΤ 0,117 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΓΙΕΠ 0,390 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,351 x 2500 11:56
ΔΗΕΠ 0,336 -0,010 -2,89 % 0,336 x 425 0,343 x 5000 75 75 14:14
ΔΩΕΠ 0,001 0,000 0,00 % 0,001 x 230000 0,000 x 0 10:39
ΕΛΕΠ 0,001 0,000 0,00 % 0,002 x 100000 0,000 x 0 08:45
ΕΛΛΗ 0,284 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,284 x 2100 08:45
ΕΜΕΠ 0,880 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΕΞΕΠ 0,108 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,110 x 1000 08:45
ΕΣΕΦ 0,032 0,005 18,52 % 0,032 x 4000 0,000 x 0 31524 4000 17:00
ΙΝΕΠ 0,101 0,000 0,00 % 0,102 x 24000 0,110 x 20426 12:40
ΙΣΕΠ 0,043 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,043 x 15000 08:45
ΚΑΕΠ 0,122 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,110 x 85756 08:45
ΚΕΑΕ 0,260 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,240 x 2458 08:45
ΚΟΕΠ 0,001 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΛΕΠΕ 0,008 0,000 0,00 % 0,008 x 37883 0,009 x 353 1117 353 14:19
ΠΡΟΠ 0,010 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,010 x 44842 10:15
ΡΕΕΠ 0,001 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΣΑΕΠ 0,197 0,007 3,68 % 0,190 x 4500 0,197 x 10211 1034 500 14:24
ΣΑΦΣ 0,002 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΣΛΕΠ 0,001 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,002 x 185500 08:45
ΣΤΕΠ 0,002 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΤΔΕΠ 0,520 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΤΕΕΠ 0,800 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,750 x 40000 08:45
ΤΖΕΠ 0,031 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,032 x 5000 15:27
ΤΚΕΠ 2,00 0,00 0,00 % 0,00 x 0 0,00 x 0 02:00
ΤΟΕΠ 0,035 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,036 x 1000 08:45
ΦΑΣΤ 0,018 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΧΑΕΠ 0,090 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00

Επιστροφή στη κορυφή