Γράφημα Γενικού Δείκτη ΧΑΚ
Τετάρτη 22/2 14:54

Συνεχής ενημέρωση *

ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (14:29:06)

Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία. Οι τιμές των μετοχών είναι με 15 λεπτά καθυστέρηση.

Ακίνητη Περιουσία

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΓΟΥΛ 0,140 0,010 7,69 % 0,125 x 9000 0,140 x 705 786 786 11:10
ΚΚΟΜ 0,143 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΠΑΝΔ 0,049 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 15:24
ΦΙΛΟ 0,267 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46

Ασφάλειες

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΑΤΑΣ 1,16 0,00 0,00 % 1,10 x 500 1,16 x 870 130 130 14:26
ΚΟΣΑ 0,060 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 15:30
ΛΙΠΕ 0,040 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΜΙΝΕ 0,017 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 10:15

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΒΑΣΙ 0,153 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΝΤΙΑ 0,055 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΟΚΑΣ 0,011 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΣΑΙΠ 0,243 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΦΙΛΑ 0,076 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00

Εμπόριο

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΒΙΖΝ 0,270 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΕΡΜΕ 0,090 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 16:20
ΙΟΑΝ 0,022 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΛΙΝΑ 1,18 0,03 2,61 % 1,12 x 300 1,18 x 700 500 200 12:56
ΜΑΠΑ 0,165 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 12:14
ΜΟΔΕ 0,008 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 10:15
ΝΤΙΜ 0,063 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:52
ΠΙΕΡ 0,045 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΣΙΦΛ 0,041 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΣΤΣΔ 0,169 0,000 0,00 % 0,163 x 10000 0,000 x 0 9500 9500 13:47

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΑΘΗΕ 0,560 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΑΠΑΝ 0,100 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΔΒΚΔ 0,101 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 10:52
ΚΑΡ 0,017 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:45
ΚΕΤΣ 0,295 -0,016 -5,14 % 0,290 x 200 0,312 x 1890 10995 3060 14:00
ΚΥΘΡ 0,076 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΝΕΜΕ 0,122 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΤΡΑΝ 0,230 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΤΣΙΒ 2,60 -0,02 -0,76 % 2,55 x 400 2,60 x 800 3000 800 11:14
ΧΑΡΙ 0,032 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00

Μέσα Ενημέρωσης

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΚΡΟΝ 0,081 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΤΕΛΕ 0,003 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΡΟΛΑ 0,036 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΣΤΟ 0,020 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 10:15

Ταξίδια & Αναψυχή

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΑΓΡΟ 0,960 -0,030 -3,03 % 0,000 x 0 0,960 x 6000 2000 2000 11:06
ΑΜΑΘ 0,125 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 13:13
ΚΛΑΡ 0,036 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 10:15
ΚΩΝΣ 0,104 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 16:49
ΛΕΕΠ 0,139 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΛΕΠΤ 0,052 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΛΟΞΕ 0,320 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 12:07
ΛΟΥΗ 0,023 -0,001 -4,17 % 0,023 x 3967 0,025 x 117744 40920 1033 13:19
ΝΤΟΔ 0,275 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΡΟΧΑ 0,043 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΣΑΛΑ 0,290 0,003 1,05 % 0,000 x 0 0,290 x 16237 3000 1000 11:13
ΣΕΑΣ 0,001 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΣΙΤΟ 0,049 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 12:13
ΣΤΑΔ 0,780 0,005 0,65 % 0,000 x 0 0,849 x 520 3100 3100 13:36
ΤΟΚΙ 0,054 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 13:46
ΤΣΟΚ 0,098 0,000 0,00 % 0,093 x 38000 0,098 x 35000 1000 1000 11:13
ΧΑΣΕ 0,007 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46

Τεχνολογία

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΑΒΑΚ 0,095 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΛΟΤΖ 0,780 0,000 0,00 % 0,776 x 500 0,780 x 4084 665 165 14:22

Τηλεπικοινωνίες

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΠΤΕΛ 0,011 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 13:03

Τράπεζες

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΕΛΗΤ 0,893 -0,007 -0,78 % 0,840 x 158 0,893 x 130 600 130 11:11
ΤΡΑΓ 0,550 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:47
ΤΡΚΥ 0,161 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:45

Τρόφιμα & Ποτά

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΑΝΠΑ 0,099 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 16:26
ΚΑΡΚ 0,119 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΚΕΟ 0,650 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 11:30
ΜΙΤΣ 0,354 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΜΠΛΕ 0,423 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΠΙΠΗ 0,080 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΡΕΝΟ 0,002 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΦΡΟΥ 0,225 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46

Χημικά

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΛΟΡΔ 0,088 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 10:36

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ. % ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝ. ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
ΑΙΕΠ 0,004 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 16:29
ΑΚΕΠ 0,027 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΑΠΕΠ 0,130 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 15:05
ΒΕΝΤ 0,117 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΓΙΕΠ 0,188 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΔΗΕΠ 0,387 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 15:34
ΔΩΕΠ 0,001 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΕΛΕΠ 0,004 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΕΛΛΗ 0,284 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΕΜΕΠ 0,880 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΕΞΕΠ 0,108 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΕΣΕΦ 0,029 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΙΝΕΠ 0,102 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 16:38
ΙΣΕΠ 0,043 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΚΑΕΠ 0,122 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΚΕΑΕ 0,260 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΚΟΕΠ 0,001 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΛΕΠΕ 0,009 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 16:30
ΠΡΟΠ 0,010 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΡΕΕΠ 0,001 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΣΑΕΠ 0,200 0,004 2,04 % 0,191 x 10000 0,200 x 2000 28000 5712 14:29
ΣΑΦΣ 0,002 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΣΛΕΠ 0,001 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΣΤΕΠ 0,002 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΤΔΕΠ 0,520 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΤΕΕΠ 0,800 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΤΖΕΠ 0,031 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 10:52
ΤΚΕΠ 2,00 0,00 0,00 % 0,00 x 0 0,00 x 0 02:00
ΤΟΕΠ 0,035 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 08:46
ΦΑΣΤ 0,018 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00
ΧΑΕΠ 0,090 0,000 0,00 % 0,000 x 0 0,000 x 0 02:00

Επιστροφή στη κορυφή