Το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει μια σειρά απο προκλήσεις ασφαλείας, άνευ προηγουμένου πολυπλοκότητας και εν δυνάμει αυξημένης βαρύτητας. Το τρέχον περιβάλλον ασφάλειας απαιτεί μια νέα προσέγγιση, χτισμένη στην πολιτική που ενθαρρύνει τα κράτη του ΝΑΤΟ να συνδεθούν πολύ πιο στενά και ευέλικτα μεταξύ τους, με τη δομή διοίκησης του ΝΑΤΟ καθώς και με τους εταίρους.

Αν και το ΝΑΤΟ έχει ασφαλώς προσαρμοστεί πριν, κινδυνεύει να χάσει την αιχμή του και κατά περίσταση, να καταστεί παρωχημένο από πιο ευέλικτους και προσαρμοστικούς αντιπάλους, υπονομεύοντας την ασφάλεια των κρατών-μελών και διακινδυνεύοντας με στρατιωτική αποτυχία. Η κλίμακα της πρόκλησης για το ΝΑΤΟ είναι μεγαλύτερη από ό,τι ήταν εδώ και μια δεκαετία ή περισσότερο.

Αυτό που χρειάζεται είναι μια νέα πολιτική και στάση έναντι των δεσμεύσεων και των σχέσεων τόσο εντός της Συμμαχίας και μεταξύ των μελών της, έτσι ώστε το ΝΑΤΟ να είναι σε θέσει να επωφεληθεί πιο άμεσα και πιο επιτατικά από τις ικανότητες και την εξειδίκευση των κρατών-μέλών και το αντίστροφο. Μια επίμονη ομόσπονδη προσέγγιση θα έδινε τη Δυνατότητα σε αυτές τις συνδέσεις να σφυρηλατηθούν και να ενισχυθούν, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών.

Ενεργοποιώντας και ενισχύοντας τα συστατικά μέρη της Συμμαχίας, σε μια επίμονη ομόσπονδη προσέγγιση, είναι ο τρόπος για την καταπολέμηση της πολυπλοκότητας, της αβεβαιότητας, της ραγδαίας επιτάχυνσης της αλλαγής, της ανάγκης για μια επίμονη θεώρηση 360 μοιρών των απειλών, και της απαίτησης για νέα επίπεδα στρατηγικής κατανόησης και ευαισθητοποίησης καθώς και καινοτόμες προσεγγίσεις για συνεργασίες.

Μια ομόσπονδη προσέγγιση επιτρέπει πολλαπλές διαδρομές για την ροή πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων, για τη διευκόλυνση της καταπολέμησης τόσο των προβλέψιμων όσο και των απρόβλεπτων, αλλά επίσης και των περίπλοκων και δυναμικών, εξελισσόμενων προκλήσεων. Η ικανότητα και η εμπειρία κατανέμονται μεταξύ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ εντός των δομών του ΝΑΤΟ, και μεταξύ των εταίρων. Η υιοθέτηση μιας επίμονα ομόσπονδης προσέγγισης υποδηλώνει πάντα την αναζήτηση τρόπων ενοποίησης αυτών των διαφορετικών κέντρων δραστηριότητας και την καλύτερη χρήση αυτών, με στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερης αποδοτικότητας.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ: https://www.iiss.org/en/militarybalanceblog/blogsections/2017-edcc/february-7849/federated-way-ahead-for-nato-a9a9