Σε άτυπη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξε η μαλτεζική προεδρία της ΕΕ σχετικά για το "WiFi4EU", την προώθηση δηλαδή του ελεύθερου διαδικτύου σε δημόσιες αίθουσες, νοσοκομεία, πάρκα και άλλους δημόσιους χώρους, μέσω μιας αναγνωρίσιμης, πολύγλωσσης πύλης που θα παρέχει στους χρήστες δωρεάν, ασφαλή σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα ο τοπικός δήμος ή άλλος δημόσιος οργανισμός που προσφέρει τη σύνδεση μπορεί να την χρησιμοποιήσει για να παρέχει εύκολη πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του.

"Το WiFi4EU θα καταστήσει το γρήγορο internet διαθέσιμο σε πολλούς πολίτες που διαφορετικά δεν θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν συνδεσιμότητα υψηλής ποιότητας", δήλωσε ο Emmanuel Mallia, Υπουργός Ανταγωνιστικότητας και Ψηφιακής, Ναυτιλίας και Υπηρεσιών Υπηρεσιών της Μάλτας. "Θα ενθαρρύνει τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών και θα μειώσει το ψηφιακό χάσμα, μεταξύ άλλων σε χώρους με περιορισμένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο".

O προϋπολογισμός του WiFi4EU θα οριστικοποιηθεί μετά την τρέχουσα ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του καθεστώτος, οι δήμοι, οι βιβλιοθήκες, τα νοσοκομεία και άλλοι δημόσιοι φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης για την εγκατάσταση τοπικών ασύρματων σημείων πρόσβασης με απλές διοικητικές διαδικασίες. Ο ίδιος ο δημόσιος φορέας θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της σύνδεσης για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Η χρηματοδότηση θα κατανέμεται με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο σε όλες τις χώρες της ΕΕ και, σε βάση προτεραιότητας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδοτική συνδρομή δεν θα στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ούτε θα αποθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις, είναι επιλέξιμα μόνο τα σχέδια που δεν αλληλεπικαλύπτουν υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες συνδέσεις στο Διαδίκτυο.

Πηγή: KYΠΕ