Το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάσισε σήμερα να αναπέμψει απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ κατά της Intel, με την οποία της επιβλήθηκε πρόστιμο 1,06 δισεκατομμυρίων ευρώ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά επεξεργαστών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η Intel είχε κατηγορηθεί για καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς χορηγούσε εκπτώσεις στους τέσσερις μεγαλύτερους κατασκευαστές υπολογιστών (Dell, Lenovo, HP και NEC), υπό τον όρο ότι θα καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των αναγκών τους σε επεξεργαστές x86 από αυτή. Ομοίως, η Intel κατέβαλλε στη Media-Saturn χρηματικά ποσά υπό τον όρο ότι αυτή θα πωλεί αποκλειστικά υπολογιστές εξοπλισμένους με επεξεργαστές x86 της Intel. Κατά την Επιτροπή, οι εν λόγω εκπτώσεις και πληρωμές εξασφάλιζαν την πίστη των τεσσάρων προαναφερθέντων κατασκευαστών και της Media-Saturn, με συνέπεια να περιορίζεται κατά πολύ η δυνατότητα των ανταγωνιστών της Intel να μετέχουν στον ανταγωνισμό με βάση τα προτερήματα των επεξεργαστών x86 κατασκευής τους. Η αντίθετη στον ανταγωνισμό συμπεριφορά της Intel συνέτεινε στον περιορισμό των επιλογών των καταναλωτών, καθώς και των κινήτρων για καινοτομία, κατά την Κομισιόν, η οποία είχε αρχικά κινήσει την υπόθεση.

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ (ΓΔΕΕ) είχε αρχικά επικυρώσει την γνωμάτευση της Κομισιόν και το πρόστιμο, όμως το ΔΕΕ έκρινε σήμερα, ότι το Γενικό Δικαστήριο κατά τη διαδικασία ήταν υποχρεωμένο να εξετάσει το σύνολο των επιχειρημάτων που ανέπτυξε η Intel σχετικά για το αν και κατά πόσο όντως επηρεάστηκε ο ανταγωνισμός, πλην όμως το Γενικό Δικαστήριο παρέλειψε να διενεργήσει την εξέταση αυτή. Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο αναιρεί την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου λόγω της παράλειψής του αυτής κατά την ανάλυση της ικανότητας των επίμαχων εκπτώσεων να περιορίσουν τον ανταγωνισμό.

Το Δικαστήριο της ΕΕ αναπέμπει συνεπώς την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο προκειμένου αυτό να εξετάσει, υπό το πρίσμα των επιχειρημάτων της Intel, την ικανότητα των επίμαχων εκπτώσεων να περιορίσουν τον ανταγωνισμό.

Κατά τα λοιπά, το Δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα της Intel περί ελλείψεως εδαφικής αρμοδιότητας της Κομισιόν να επιβάλει κυρώσεις για την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, καθώς και περί υπάρξεως διαδικαστικών πλημμελειών που προκάλεσαν την προσβολή των δικαιωμάτων άμυνάς της.

Πηγή: ΚΥΠΕ