Η συνεχής μάθηση κατά τη διάρκεια της απασχόλησης επιτρέπει στους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της τεχνολογίας, σύμφωνα με την PwC. 

Τα τρία τέταρτα σχεδόν (74%) των συμμετεχόντων σε σχετική έρευνα της PwC δηλώνουν έτοιμοι να μάθουν μια νέα δεξιότητα ή να επανεκπαιδευτούν, ώστε να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, θεωρώντας ότι η συνεχής αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους αποτελεί δική τους ευθύνη και όχι των εργοδοτών τους. 

Τα πιο πάνω συμπεράσματα προκύπτουν από την τελευταία έκθεση της PwC με τίτλο "Workforce of the future: the competing forces shaping 2030", η οποία είναι το αποτέλεσμα έρευνας ανάμεσα σε 10.000 συμμετέχοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Κίνα, την Ινδία και τις ΗΠΑ. Οι απόψεις τους επιβεβαιώνουν την τάση για συνεχή μάθηση κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, ως ένα μέσο που επιτρέπει στους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στις θέσεις εργασίας και στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Η έκθεση εξετάζει τέσσερα διαφορετικά σενάρια εργασιακού περιβάλλοντος  με χρονικό πλαίσιο το 2030, με στόχο να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο ανταγωνιστικές δυνάμεις, περιλαμβανομένης της αυτοματοποίησης, διαμορφώνουν το ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος. Ο τεράστιος αντίκτυπος του κάθε σεναρίου στον κόσμο της εργασίας δε μπορεί να αγνοηθεί από τις κυβερνήσεις, τους οργανισμούς αλλά και τον κάθε εργαζόμενο ατομικά. 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η τεχνολογία θα βελτιώσει τις επαγγελματικές τους προοπτικές (65%), με τους εργαζομένους στις ΗΠΑ (73%) και στην Ινδία (88%) να εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι από τους εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο (40%) και στη Γερμανία (48%). Τα τρία τέταρτα σχεδόν των συμμετεχόντων στην έρευνα πιστεύουν ότι η τεχνολογία δεν θα αντικαταστήσει ποτέ την ανθρώπινη ευφυΐα (73%) ενώ η πλειοψηφία (86%) δηλώνει ότι πάντοτε θα υπάρχει ζήτηση για ανθρώπινες δεξιότητες. 

Ανησυχίες για την αυτοματοποίηση

Ενώ οι συμμετέχοντες στην έρευνα αντιμετωπίζουν θετικά τον αντίκτυπο της τεχνολογίας, με το 37% να δηλώνει ενθουσιασμό για το εργασιακό περιβάλλον του μέλλοντος και να διαβλέπει έναν κόσμο γεμάτο ευκαιρίες, εξακολουθούν να εκφράζονται ανησυχίες ότι η αυτοματοποίηση θέτει σε κίνδυνο ορισμένες θέσεις εργασίας. Το 37% των συμμετεχόντων στην έρευνα πιστεύει ότι η αυτοματοποίηση θέτει σε κίνδυνο την εργασία τους, σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό του 33% το 2014. Επιπλέον, περισσότεροι από τους μισούς (56%) πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας από την αυτοματοποίηση.

Τέσσερα σενάρια εργασιακού περιβάλλοντος το 2030

Η έκθεση παρουσιάζει τέσσερα μελλοντικά σενάρια εργασιακού περιβάλλοντος το 2030, για να αναδείξει τις πιθανές εξελίξεις των δέκα επόμενων ετών ως αποτέλεσμα του αντικτύπου των κυριότερων τάσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της αυτοματοποίησης και της νοημοσύνης των μηχανών. Εξετάζει πώς το ανθρώπινο δυναμικό θα προσαρμοζόταν στα περιβάλλοντα αυτά, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία επηρεάζει τη λειτουργία του καθενός.