Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να είναι ανοιχτή σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, ακόμη και αν τέτοιες κινήσεις είναι απίθανες δεδομένων των οικονομικών συνθηκών, τόνισε ένα μέλος του δ.σ. της ΕΚΤ.

Τα σχόλιά του υποδηλώνουν μια διάσπαση στον τρόπο σκέψης του σώματος καθορισμού της πολιτικής, και έρχονται μετά από δηλώσεις άλλων μελών του δ.σ. που εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να εξετάσει να εγκαταλείψει την δεδηλωμένη προθυμία της να οδηγήσει τα επιτόκια χαμηλότερα.

Δηλώνοντας ότι η ΕΚΤ θα μπορούσε να αυξήσει τις αγορές ομολόγων και να μειώσει τα επιτόκια εάν χρειαστεί, δείχνει ότι η κεντρική τράπεζα "είναι ευέλικτη και αντιδρά στις πιθανές αρνητικές εξελίξεις της αγοράς", δήλωσε ο Philip Lane, διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ιρλανδίας σε συνέντευξή του στη The Wall Street Journal.