Αυξήθηκαν οι επενδυτικές ροές στην ευρωζώνη τον Δεκέμβριο και διαμορφώθηκαν στα 121,9 δισ. ευρώ στη διάρκεια του μήνα, έναντι των εκροών 13,8 δισ. ευρώ πριν από ένα μήνα.

Οι άμεσες επενδύσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν και οι ροές αντέστρεψαν τις εκροές του προηγουμένου μήνα.