Της Μόνικας Κουρουφέξη Χατζηχάννα 

Τέλος Μαρτίου θα επιστρέψει στην Κύπρο η Τρόικα για τον καθορισμένο εξαμηνιαίο έλεγχο. Στο επίκεντρο των τεχνικών κλιμακίων της Τρόικα και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα βρεθεί η οικονομία της Κύπρου, το χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς και οι μεταρρυθμίσεις. 

Η κάθοδος της Τρόικας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Κύπρο και ο έλεγχος των οικονομικών της χώρας, έρχεται λίγο μετά την πρόσφατη αξιολόγηση και αναβάθμιση του αξιόχρεου από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor's που έφερε την Κυπριακή οικονομία μια ανάσα πριν από την επενδυτική βαθμίδα. 

Αναφορικά με την επενδυτική βαθμίδα, ο Υπουργός Οικονομικών επανειλημμένος ανέφερε, ότι στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι η Κύπρος να πραγματοποιήσει έξοδο στις διεθνείς αγορές κατά το τρέχοντος έτος για την άντληση 750 εκατομμυρίων ευρώ. 

Την ίδια ώρα, η κάθοδος των τεχνικών κλιμακίων στην Κύπρο θα γίνει αφού ολοκληρωθεί η συνεδρία του Eurogroup που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες ενώπιον των Υπουργών Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης, και αναμένεται ο Χάρης Γεωργιάδης να προσπαθήσει να πείσει τους ομολόγους του μετά την διαφωνία του με την Κομισιόν στο θέμα των δημοσιονομικών, οτι η Κύπρος δεν χρειάζεται επιπρόσθετα μέτρα για την οικονομία. 

Η διαμάχη μεταξύ Χάρη Γεωργιάδη και Κομισιόν ξεκίνησε όταν η Κομισιόν στην τελευταία της έκθεση εντόπισε υπερβολικές ανισορροπίες στην οικονομία της Κύπρου με αποτέλεσμα να κάνει λόγο για την βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης. 

Η έκθεση της Κομισίον ανέφερε οτι η κοινωνική κατάσταση είναι εύθραυστη και η δυνητική ανάπτυξη παραμένει υποτονική, διευκρινίζοντας ότι "συνολικά, η Κύπρος έχει σημειώσει περιορισμένη πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των ανά χώρα συστάσεων του 2016.

Παράλληλα η έκθεση ανέφερε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν αρχίσει να μειώνονται, αλλά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του συνόλου των δανείων και να παραμείνουν μία από τις κύριες προκλήσεις για την οικονομία.

Οι εμπειρογνώμονες της Κομισιόν διαπίστωσαν ότι μετά από τρία χρόνια φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, το 2016 φάνηκε μια μείωση στο ρυθμό των μεταρρυθμίσεων και στασιμότητα κάποιων μέτρων, αντανακλώντας ένα  πολύπλοκο πολιτικό πλαίσιο.

Τα τεχνικά κλιμάκια, μετά την έξοδο της Κύπρου από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής δεν μπορούν να επιβάλουν χρονοδιαγράμματα για ολοκλήρωση των εκρεμμοτήτων  αλλά θα γίνουν εισηγήσεις για εξέταση ενώπιον του Eurogroup. 

Τον Οκτώβριο του 2016 - 6 μήνες πρίν- , η Τρόικα είχε επιστρέψει στην Κύπρο για τον καθορισμένο έλεγχο.

Τότε σύμφωνα με επίσημη δημοσίευση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Κομισιόν (DGECFIN) είχαν διαπιστωθεί τα εξής:

Οι μεταρρυθμίσεις που ανέλαβε η Κύπρος κατά τη διάρκεια του προγράμματος έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς, με την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και θετικές εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα", η δημοσιονομική εξυγίανση είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να διαφυλάσσεται, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνονται, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ ο ρυθμός των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων έχει σημαντικά επιβραδυνθεί και είναι σημαντικό να ανανεωθεί η μεταρρυθμιστική ορμή, ιδιαίτερα στη δημόσια διοίκηση, το εθνικό σύστημα υγείας, τον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος και συνέχιση των προσπαθειών προς την κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης και η μεταρρύθμισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ενώ σύμφωνα με την έκθεση που εγκρίθηκε από την Κομισιόν, τον ESM την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, η αποστολή προέτρεψε τις αρχές να:

- ανανεώσουν τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειές τους για τη βελτίωση της δυνατότητας της Κύπρου να παράγει αναπτυξιακό δυναμικό και να προσελκύει περισσότερες ξένες επενδύσεις.

- υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχίσει πιο δυναμικά τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης των δανείων, κάνοντας πλήρη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, προκειμένου να επιταχυνθεί ο ρυθμός της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

- υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των νομικών διαδικασιών, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση της νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας

- και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ρυθμός των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, γι `αυτό είναι σημαντικό να ανανεωθεί η μεταρρυθμιστική ορμή, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: "μεταξύ άλλων νομοθετώντας μεταρρυθμίσεις σε  βασικούς τομείς, όπως η δημόσια διοίκηση και το εθνικό σύστημα υγείας, η περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, με πρόοδο σε βασικούς τομείς, όπως η δημιουργία ενός συστήματος μεταβιβάσεων τίτλων ιδιοκτησίας, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος δικαιοσύνης, καθώς και η συνέχιση των προσπαθειών για την ιδιωτικοποίηση και τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας".