Η Κυπριακή Δημοκρατία, με βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας BB+ (stable) από τον οίκο Standard and Poor's, B1 (positive) από τον οίκο Moody's, BB- (positive) από τον οίκο Fitch και BBL (stable) από τον οίκο DBRS έχει αναθέσει στις τράπεζες Citi, Goldman Sachs International Bank και HSBC να αναλάβουν ως ανάδοχοι για την έκδοση ενός νέου 7-ετούς ομολόγου εκφρασμένου σε ευρώ (Reg S benchmark (registered form). Η έκδοση αναμένεται να εκτελεστεί στο άμεσο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.

Επίσης κατά την ίδια περίοδο η Κυπριακή Δημοκρατία θα προχωρήσει σε ανταλλαγή / επαναγορά των πιο κάτω υφιστάμενων ομολόγων της Δημοκρατίας:

Ομόλογο    ISIN
Ευρωομόλογο 2019 4.75%    XS1081101807
Ευρωομόλογο 2020 4.625%    XS0483954144
Ευρωομόλογο 2020 6.5%    XS1064662890

Για περισσότερες πληροφορίες στην σχετική ανακοίνωση που έγινε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στον πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/79EQ/13265351.html