Της Νένας Μαλλιάρα

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία για την υλοποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο των τραπεζών για την εξυγίανση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη μείωση των περίπου 40 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων που αντιστοιχούν σε αυτές. 

Καθώς στην πράξη απομένουν δύο εργάσιμες εβδομάδες για την εκκίνηση του μηχανισμού, οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις ώστε το σύστημα να λειτουργήσει χωρίς βασικά προβλήματα από τις 3 Αυγούστου. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, σήμερα ο  Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης θα παρουσιάσει στις τράπεζες την πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Στην πλατφόρμα θα μπορεί να μπει κάθε επιχείρηση, με τους κωδικούς TAXIS που ήδη διαθέτει, εισάγοντας τα βασικά οικονομικά στοιχεία και υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά εφόσον αυτά δεν είναι ήδη διαθέσιμα εκεί. Στην πλατφόρμα θα συνδέονται και οι τράπεζες, εισάγοντας τα δικά τους στοιχεία, έτσι ώστε να αποφεύγεται η διπλοκαταχώρηση από τις επιχειρήσεις. 

Για τις τράπεζες, το διάστημα που απομένει μέχρι τις 3 Αυγούστου, είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την εξαρχής ομαλή λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού και για την αποφυγή όσο το δυνατόν περισσότερης χειρόγραφης διαδικασίας. Το δυσκολότερο κομμάτι για τις τράπεζες είναι η ενιαία αντιμετώπιση των επιχειρήσεων με χρέη από 50.000 έως 2 εκατ. ευρώ, όπου εμπίπτει η πλειοψηφία των υπερχρεωμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναμένεται να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Στο σκέλος των επιχειρήσεων αυτών, θεωρείται αδύνατη η αποφυγή "χαρτούρας" στο αρχικό στάδιο λειτουργίας του μηχανισμού, καθώς οι τράπεζες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εφαρμόσουν αυτοματοποιημένα κοινή πιστωτική πολιτική αντιμετώπισης.

Όπως έχει γράψει το Capital.gr, το σημείο στο οποίο ακόμη δεν έχουν συμφωνήσει οι τράπεζες αφορά τις ρυθμίσεις χρεών 50 – 300 χιλιάδων ευρώ. Για τις επιχειρήσεις αυτές, η PWC έχει προτείνει στις τράπεζες να γίνεται αυτοματοποιημένη ανάλυση (με excel) της βιωσιμότητας της επιχείρησης, η οποία θα υπογράφεται και θα εγκρίνεται για τις τράπεζες από το περιφερειακό υποκατάστημα και στο σκέλος των οφειλών προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία από τον τοπικό έφορο ή το ασφαλιστικό ταμείο.Η διχογνωμία των τραπεζών έγκειται στο ότι επιθυμούν όλη η διαδικασία να περνάει από τα κεντρικά και όχι από το περιφερειακό υποκατάστημα.

Κατά τα λοιπά, οι τράπεζες σχεδιάζουν να παρέχουν ενιαία τυποποιημένη αντιμετώπιση, με την παροχή έως 36 δόσεων για τη ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών έως 3.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις με χρέη από 3.001 έως 20.000 ευρώ, θα παρέχουν επίσης ενιαία τυποποιημένη αντιμετώπιση, με την παροχή έως 120 δόσεων.

Για επιχειρήσεις με χρέη από 20.001 έως 50.000 ευρώ, αναμένεται να εφαρμόσουν "κούρεμα" στα πανωτόκια και εφόσον η εταιρία έχει οφειλές και προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, "κούρεμα" σε πρόστιμα και προσαυξήσεις. Το υπόλοιπο του χρέους προτείνεται να εξοφλείται σε έως 120 δόσεις.

Για επιχειρήσεις με χρέη από 300.001 έως 2.000.000 ευρώ, οι τράπεζες αναμένεται να εφαρμόσουν τη διαδικασία που έχει προτείνει η PWC για τα επιχειρηματικά χρέη από 50.001 – 300.000 ευρώ, με τη διαφορά ότι οι εγκρίσεις και οι υπογραφές θα λαμβάνονται σε κεντρικό και όχι περιφερειακό επίπεδο. 

Για τις επιχειρήσεις με χρέη άνω των 2.000.000 ευρώ, η μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης θα ανατίθεται σε μελετητή (μεγάλες εξειδικευμένες εταιρίες) και οι ρυθμίσεις που θα προτείνονται θα λαμβάνουν την  έγκριση κεντρικής επιτροπής των τραπεζών.

Εν τω μεταξύ, στην πλατφόρμα που εξωδικαστικού συμβιβασμού έχει ήδη συνδεθεί ο ΕΦΚΑ, ενώ με απόφαση του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Πετρόπουλου έχουν καθοριστεί οι όροι για τη ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι,

α. Για βασικές οφειλές προς ΕΦΚΑ που εντάσσονται στη σύμβαση και δεν υπερβαίνουν το ποσό των 3.000 ευρώ:

i) η αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά μέχρι σε 36 μηνιαίες δόσεις,
ii) Η μηνιαία δόση δεν είναι μικρότερη των 50 ευρώ.
iii) Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού.
β. Για βασικές οφειλές προς ΕΦΚΑ που εντάσσονται στη σύμβαση και είναι μεγαλύτερες των 3.000 ευρώ αλλά δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ:
i) H αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά μέχρι σε 120 μηνιαίες δόσεις
ii) Η μηνιαία δόση δεν είναι μικρότερη των 50 ευρώ.
iii) Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.
iv) Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής ποσοστού μεγαλύτερου 85% προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Για οφειλές προς όλους τους πιστωτές που δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ εφαρμόζεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών κατά τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατά την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4469/2017 (νόμος εξωδικαστικού μηχανισμού).