Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα γνωστοποιεί ότι κατόπιν της έγκρισης των σχετικών ψηφισμάτων της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα 17/7/2017 στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, αποφάσισε:
 
1. Τη δημιουργία πλατφόρμας εξυπηρέτησης Μή Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (MEX)  και Ακινήτων με την Ισπανική Εταιρεία Altamira Asset Management, SA (η "Altamira").
 
2. Την εισαγωγή του συνόλου του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου ήτη 6.036.000.000 κοινών μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €0,28 έκαστη, στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ στην τιμή των €0,10 έκαστη, αφού προηγηθεί διαβούλευση με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
 
3. Την αλλαγή του ονόματος απο Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα σε Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ. 
 
4. Την τροποποίηση των ειδικών κανονισμών προς συμμόρφωση με τα πιο πάνω. 
Η Altamira είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων και Ακινήτων στην Ευρώπη με €65δις χαρτοφυλάκιο υπό διαχείριση. Η Altamira ξεκίνησε ως η πλατφόρμα εξυπηρέτησης προβληματικών δανείων και ακινήτων της Banco Santander. Το 2014 εισήλθε στο κεφάλαιο της το Αμερικανικό Θεσμικό Ταμείο Apollo Global Management με συνολική επένδυση πέραν των €600εκ. Την ίδια χρονιά η ισπανική SAREB, η οποία αποτελεί την κακή τράπεζα της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας, ανέθεσε στην Altamira τη διαχείριση 50.000 προβληματικών λογαριασμών και ακινήτων. Αντίστοιχη συμφωνία διατηρεί και με την Πορτογαλική Oitante. Η Altamira είναι επίσης ο διαχειριστής των προβληματικών δανείων της BBBVA, Bain Capital, και της Banco Santander από την οποία πρόσφατα ανέλαβε και το χαρτοφυλάκιο της Banco Popular. 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Altamira αποτελούν οι ακόλουθοι οργανισμοί: 
 
Santander Bank (S&P Rating A-, Moody’s A3): Η μεγαλύτερη σε κεφαλαιοποίηση τράπεζα της Ευρωπαϊκής οικονομίας, η δέκατη μεγαλύτερη στο κόσμο με ισολογισμό σχεδόν €1.5τρις, με πιο πρόσφατη χρηματιστηριακή αξία στα €93δις. 
Abu Dhabi Investment Authority: Το επενδυτικό ταμείο του Eμιράτου και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως κρατικά επενδυτικά ταμεία. 
Canada Pension Plan Investment Board: Το μεγαλύτερο ταμείο συντάξεων στον Καναδά με συνολικά κεφάλαια €300δις υπό διαχείριση. 
Η Apollo Global Management: Αμερικάνικο θεσμικό επενδυτικό ταμείο με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους €189δις. 
 
Το σχετικό ψήφισμα αφορά την δημιουργία κοινοπραξίας μεταξύ ΣΚΤ (49%) και Altamira (51%) για τη διαχείριση ΜΕΧ ύψους €7,2δις και ακινήτων ύψους €0,4δις. Η συμφωνία θα είναι χρονικής περιόδου 10 ετών και δεν περιλαμβάνει πώληση ή άλλου είδους αποξένωση περιουσιακών στοιχείων από την Τράπεζα. Η συμφωνία περιλαμβάνει αποκλειστικά τη διαχείριση των ακινήτων και των ΜΕΧ της ΣΚΤ. Η Τράπεζα θα καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα της πλατφόρμας. Η μετακίνηση προσωπικού στην κοινοπραξία θα γίνει σε εθελοντική βάση. Οι αμοιβές που θα κερδίζει η κοινοπραξία είναι μεταβλητές και εξαρτούνται σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο που θα καταγράφεται όσον αφορά την μείωση του ύψους των ΜΕΧ της Τράπεζας. 
 
Ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στο πρώτο σχόλιο του μετά την έγκριση του ψηφίσματος δήλωσε ότι "Η έγκριση της σύναψης συνεργασίας με την Altamira, αποτελεί ποικιλοτρόπως μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη για την Τράπεζα. Η συνεργασία αυτή αποτελεί σταθμό για την Τράπεζα αφού μας μεταφέρει στο επόμενο στάδιο διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές τραπεζικές πρακτικές. 
 
Το μέγεθος του νέου συνεργάτη μας, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, η καταγωγή και σύνδεση με τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης – Banco Santander, η τεχνογνωσία και εμπειρία από τη διαχείριση ανάλογου χαρτοφυλακίου αντίστοιχων με το δικό μας καθώς και οι παγκόσμιοι χρηματοοικονομικοί κολοσσοί που αποτελούν τους υπόλοιπους μετόχους του, είναι παράγοντες αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης για τη σημασία και προοπτική αυτής της συνεργασίας.
 
Η Τράπεζα έχει θέσει μέσα από αυτή τη μεγάλη συνεργασία φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους για την πορεία των δανείων σε καθυστέρηση, έτσι ώστε να επιτευχθεί έξοδος από το πρόβλημα στην επόμενη πενταετία. Προχωρούμε αποφασιστικά μπροστά, δημιουργώντας προοπτική. Καλωσορίζουμε την Altamira στην Κύπρο και δηλώνουμε έτοιμοι για πολλή και σκληρή δουλειά." 
 
Αμέσως μετά την έγκριση του ψηφίσματος, o Γενικός Διευθυντής της Altamira, Julian Navarro Pascual, σε ηλεκτρονικό του μήνυμα προς την Τράπεζα εξέφρασε ικανοποίηση που μία πολύ σημαντική επιχειρηματική συμφωνία, μετά από μακρά και σκληρή προετοιμασία, κατέληξε να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας.
 
Ευχαρίστησε την ομάδα της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας που επεξεργάστηκε τη συμφωνία και εξέφρασε την ετοιμότητα του να αντιμετωπίσει μια "μεγάλη πρόκληση επί Κυπριακού εδάφους" όπως τη χαρακτήρισε.  "Η σημασία της συνεργασίας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη από το γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί την πρώτη εκτός Ιβηρικής Χερσονήσου επέκτασή της Altamira, δεικνύοντας εμπιστοσύνη στην προοπτική της συνεργασίας με τη ΣΚΤ, και στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει."