Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής της C.A.Papaellinas Ltd προκειμένου να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση της και να διευρύνει το αποτύπωμα της στην αγορά. 

Η Εταιρεία αναπτύσσει τη στρατηγική της με σεβασμό στις διαχρονικές της αξίες που είναι η Υπευθυνότητα, η Πρωτοπορία, το Πάθος και η απλότητα, οι οποίες χαρακτηρίζουν κάθε δραστηριότητά του ομίλου, όπως και με σεβασμό στην αποστολή της που είναι να κάνει όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να αισθάνονται καλύτερα. 

Απώτερος στόχος είναι να επιτυγχάνεται ανάπτυξη μέσα από καινοτόμες ιδέες,  με την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πελατών. Και αυτό πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και στηρίζοντας την κοινωνία μέσα στην οποία η Εταιρεία λειτουργεί και αναπτύσσεται. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας, η C.A.Papaellinas έχει θέσει προτεραιότητες και στόχους που διασφαλίζουν όχι μόνο την ανάπτυξη του οργανισμού αλλά και την υποστήριξη των εργαζομένων και συνεργατών του ομίλου. Η αμφίδρομη επικοινωνία με όλους τους συμμέτοχους της, αποτελεί βασικό συστατικό του τρόπου με τον οποίο η Εταιρεία σχεδιάζει το στρατηγικό της πλάνο. 

Κοινωνικός Απολογισμός 

Σε έμπρακτη έκφραση της επιχειρηματικής υπευθυνότητας της, η C.A.Papaellinas εκδίδει και κυκλοφορεί ανά διετία τον Κοινωνικό της Απολογισμό, με στόχο να καταστήσει κοινωνούς όλους τους ενδιαφερόμενους για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο και την αποτελεσματικότητα τους, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή προσφορά στην κοινωνία, την αγορά, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.  

Το μεγαλύτερο κεφάλαιο οι άνθρωποι της

Πρώτα απ’ όλα, η C.A.Papaellinas επενδύει στο μέλλον διασφαλίζοντας την υπεροχή των ανθρώπων της σε επίπεδο τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων, επιβράβευσης και ικανοποίησης από την απασχόληση τους. 

Στο πλαίσιο αυτό επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση και την επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού της σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, με την εφαρμογή προγραμμάτων με τα οποία δίνεται η δυνατότητα στον κάθε εργαζόμενο νε εξελιχθεί περαιτέρω, ενισχύοντας την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα του. Οι εκπαιδεύσεις είναι συνεχείς και αφορούν κάθε τομέα της δράσης της Εταιρείας. Επιπλέον προωθείται η απόκτηση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων με επιχορήγηση από την Εταιρεία του σχετικού κόστους, ακόμη και με παρακολούθηση σεμιναρίων και μαθημάτων στο εξωτερικό. 

Θεσμός της οικογένειας 

Στη C.A.Papaellinas εφαρμόζονται ιδιαίτερες πρακτικές για την προώθηση του θεσμού της οικογένειας και την εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.  

Μεταξύ άλλων εφαρμόζονται τα εξής: 

-Επέκταση της Άδειας Μητρότητας στις 24 εβδομάδες  (έναντι στις 18 εβδομάδες που προβλέπει η νομοθεσία). Οι νεαρές μητέρες μπορούν να επιλέξουν να λαμβάνουν άδεια μητρότητας πέραν των 18 βδομάδων, λαμβάνοντας το ήμισυ των απολαβών τους. 

-Κάλυψη των Εξόδων Φαρμακευτικής Αγωγής σε όσα μέλη του προσωπικού αντιμετωπίζουν προβλήματα τεκνοποίησης.

-Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με 50% συμμετοχή του εργοδότη για τον εργαζόμενο και τα εξαρτώμενα του, ταμείο προνοίας, ασφάλεια ζωής, επιδόματα τέκνων, χρηματικά έπαθλα για αριστούχα τέκνα, παροχή εκπτώσεων σε προϊόντα της εταιρείας, δώρο γάμου κτλ

Δράσεις για την παιδεία 

Η παιδεία αποτελεί υψίστης σημασίας μέλημα για τη C.A.Papaellinas που καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να την υποστηρίζει και εκτός της Εταιρείας. Έτσι, κάθε χρόνο αναλαμβάνει δράσεις για την προαγωγή και την ενίσχυση της παιδείας, αλλά και την αναγνώριση της αριστείας. Πέραν της βράβευσης των αρίστων παιδιών του προσωπικού, η Εταιρεία διατηρεί στενές σχέσεις με το Πανεπιστήμιο Κύπρου προωθώντας τη συνεργασία τους με διάφορες κοινές δράσεις, ενώ παραχωρεί υποτροφίες σε φοιτητές του Προγράμματος MBA, βάσει ακαδημαϊκών και οικονομικών κριτηρίων. 

Δράσεις για το περιβάλλον

Η C.A.Papaellinas εφαρμόζει διάφορες πρακτικές για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της και την προστασία του περιβάλλοντος, με την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στο προσωπικό της και την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της έκλυσης ρύπων στην ατμόσφαιρα,  την ανακύκλωση μπαταριών, χάρτου και άλλων χρησιμοποιούμενων υλικών, ενώ ειδικά μέτρα εφαρμόζονται για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία εγκατέστησε στα κεντρικά της γραφεία στα Λατσιά ένα πρωτοποριακό φωτοβολταϊκό σύστημα δυναμικότητας 100kW, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σύστημα αυτοπαραγωγής από φωτοβολταϊκά στην Κύπρο. Με τη λειτουργία του συστήματος  καλύπτεται κατά 25% περίπου η κατανάλωση ενέργειας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας   και στο κέντρο διανομής της PharmacyLine, ενώ υπολογίζεται ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, μειώνονται κατά περίπου 115000 Kg (115 τόνους) ετησίως.

Δράσεις για την Κοινωνία

Η C.A.Papaellinas επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία για την κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιείται. Έτσι, υποστηρίζει μια μεγάλη σειρά από οργανώσεις με ιδιαίτερη προσφορά προς τους πάσχοντες και τους πιο αδυνάτους από τους συνανθρώπους μας. Υποστηρίζει επίσης σταθερά τη Europa Donna Κύπρου. Σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2014, 2015 και 2016, τα καταστήματα Beauty Line παρέδωσαν συνολικά το ποσό των 90.000 ευρώ για οικονομική ενίσχυση του έργου της Europa Donna. 

Η Εταιρεία προωθεί επίσης και άλλες δράσεις για την υγεία στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης του προσωπικού να προσφέρει μέσα από εθελοντικές εκδηλώσεις. Η C.A.Papaellinas υποστηρίζει επίσης την τοπική κοινωνία με τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, ενώ σταθερή είναι επίσης η υποστήριξη που δίνει σε δράσεις που αφορούν τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.