Το άγχος και το στρες αποτελούν συχνό φαινόµενο στους χώρους εργασίας. Αγγίζουν όλη την ιεραρχία σε έναν χώρο (από ανώτατα διευθυντικά στελέχη και κλιµακωτά τους εργαζοµένους). Οι λόγοι που µπορεί να αντιµετωπίζει κάποιος εργαζόµενος άγχος και στρες είναι σίγουρα πολλοί, αλλά και διαφορετικοί για το κάθε άτοµο ξεχωριστά. Ενδεχοµένως µετά την οικονοµική κρίση να βγήκαν περισσότερα περιστατικά στην επιφάνεια, καθώς ο φόβος της απώλειας της θέσης εργασίας άγγιξε έναν πολύ µεγάλο αριθµό εργαζοµένων. Παρόµοια συναισθήµατα βίωσαν και ιδιοκτήτες εταιρειών/επιχειρήσεων, οι οποίοι είδαν τον κύκλο εργασιών τους να µειώνεται, καταγράφοντας σε πολλές περιπτώσεις ακόµη και ζηµιές.

ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΧΗΣ

Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η φύση και η µορφή εργασίας που εκτελείται, αλλά σαφώς, σχεδόν σε όλα τα επίπεδα και τους κλάδους, έχει αυξηθεί ο ανταγωνισµός και οι απαιτήσεις ως προς την ταχύτητα, µε την οποία πρέπει οι εργαζόµενοι να ολοκληρώσουν το κοµµάτι της εργασίας τους. 

Όλα τα πιο πάνω, σε συνάρτηση µε άλλες προκλήσεις των καιρών, και σε συνδυασµό, φυσικά, µε τις οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις, συνθέτουν έναν καθηµερινό αγώνα µάχης. ∆εν θα ήταν υπερβολή αν λέγαµε ότι οι πλείστοι άνθρωποι είναι στην καθηµερινότητά τους "συνδεδεµένοι µε το ρολόι", ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στο καθηµερινό τους πρόγραµµα. Ως αποτέλεσµα, πολλοί άνθρωποι γύρω µας, συνάδελφοι, φίλοι και γνωστοί "παραµελούν" τον εαυτό τους και το σώµα τους. Αυτό, όµως, µόνο επιβλαβές µπορεί να καταστεί, γι’ αυτό και πρέπει να επενδύσουµε στην άσκηση και στη σωστή διατροφή. Πέραν τούτων πολλοί άνθρωποι επενδύουν και στο Life Coaching, ενώ µία τάση που παρατηρείται στην αγορά είναι και το executive coaching για στήριξη των ηγετικών στελεχών των εταιρειών. 

Όλα τα πιο πάνω µε σωστή καθοδήγηση λειτουργούν ευεργετικά στον οργανισµό µας, στην υγεία και στην ευεξία µας, συµβάλλοντας στην αποβολή του άγχους. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, υπάρχουν τροφές οι οποίες µε την κατανάλωσή τους εφοδιάζουν τον οργανισµό µε πολύτιµα στοιχεία, καταπολεµούν το στρες, ενώ προσφέρουν ενέργεια και µπορούν να συµβάλουν στην αντιµετώπιση του αισθήµατος της κούρασης. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους ανθρώπους, οι οποίοι ακολουθούν ένα πρόγραµµα γυµναστικής είτε σε γυµναστήριο ή µε κάποιες ασκήσεις, όπως είναι για παράδειγµα το περπάτηµα. 

ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ

∆εν είναι, άλλωστε, µυστικό ότι η σωστή άσκηση και η σωστή διατροφή αποτελούν δύο βασικούς συµµάχους στην καθηµερινότητά µας. Βοηθούν τον οργανισµό και συµβάλλουν στη βελτίωση της ψυχικής µας  υγείας και ευεξίας, αλλά και στις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις του ατόµου. Στις µέρες µας υπάρχει πληθώρα επιλογών, τις οποίες µπορούµε να εντάξουµε στο ηµερήσιο πρόγραµµά µας τόσο ως προς τη διατροφή µας, αλλά και την εκγύµναση του οργανισµού. Κυριάκος Πελεκάνος, Ελένη ∆ηµοσθένους και Αλεξία Ποταµίτου µιλούν στο Capital Today και δίνουν πολύτιµες συµβουλές. 

Η ΣΩΣΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΜΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

Eleni Demosthenous1.

Ελένη Δημοσθένους - Coaching για ηγέτες 

Ένας χαρισµατικός ηγέτης είναι αυτός που ηγείται µιας επιτυχηµένης οµάδας!

Η κα Ελένη Δηµοσθένους, Founder of The Advance Institute and Founder and Executive Coach of Reflect και πρόεδρος του EMCC Cyprus, τονίζει ότι ένας χαρισµατικός ηγέτης είναι αυτός που ηγείται µιας επιτυχηµένης οµάδας.

•    Τι είναι το Executive Coaching, στο οποίο ειδικεύεστε και σε ποιους απευθύνεται; 

Το Executive Coaching στηρίζει τον άνθρωπο στο εργασιακό του περιβάλλον, εστιάζει σε υψηλά ηγετικά στελέχη εταιρειών και µέσα από διάγνωση εξετάζει το ηγετικό τους ύφος, την προσωπικότητα, το κίνητρό τους. Τι τους υποκινεί για να πετύχουν τους στόχους τους. 

•    Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να ασχοληθείτε µε το Executive Coaching; 

Ασχολούµαι µε το coaching και διάφορους τοµείς που είχαν ως στόχο την ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου και των οργανισµών από το 2005. Στην πορεία της ενασχόλησής µου παρατήρησα ότι υπήρχε περιορισµός στην κυπριακή αγορά-ήταν ανώριµη στο να δεχτεί νέες ιδέες. Έτσι εστίασα σε τοµείς που µπορούσα να φέρω στην αγορά και να κάνουν τη διαφορά. Το Coaching είναι το µεγάλο µου πάθος και βλέπω ότι δουλεύει και αποφέρει αποτελέσµατα. Αρχικά το δέχτηκαν εταιρείες που ήταν ανοιχτές στο να χρησιµοποιήσουν νέους τρόπους και νέες µεθόδους για ανάπτυξη του ανθρωπίνου παράγοντα. Ως Executive Coach δίνω έµφαση στην ενδυνάµωση του ανθρώπου, να εντοπίσει ευκαιρίες ανάπτυξης του ιδίου, της οµάδας του και του οργανισµού, ούτως ώστε να δηµιουργούνται οι ευνοϊκές συνθήκες για να παραγάγει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 

•    Πώς δουλεύει το Executive Coaching; 

Στο Executive Coaching υπάρχει µια συνεργασία από τρία µέρη, τον coach, τον οργανισµό (που έχει τον ρόλο τού sponsor), και τον Coachee. Σκοπός του Executive Coaching είναι η στήριξη κάποιου ηγετικού στελέχους σε έναν οργανισµό που διευθύνει µια οµάδα και λαµβάνει αποφάσεις. Πολλές φορές µας ρωτούν: "Μπορώ να συζητήσω κάτι σε προσωπικό επίπεδο;". Και βλέπουµε πως όπου υπάρξει θετική αλλαγή -είτε στον εργασιακό χώρο ή αντίστροφα- γίνεται spread στη ζωή του ατόµου. Βελτιώνονται οι σχέσεις µε την οικογένεια, τους συναδέλφους του, έχει αυξηµένη αυτοπεποίθηση, πιο υψηλή αυτοεκτίµηση, πιο θετική προσέγγιση, διαπραγµατεύονται και δρουν πιο αποτελεσµατικά. 

Στο Executive Coaching πριν ξεκινήσει η συνεργασία µας, εξετάζουµε την ετοιµότητα του ατόµου που θα συµµετέχει, εξηγούµε τα στάδια της διαδικασίας, τι θα βιώσει, λαµβάνουµε τη συγκατάθεσή του ότι θέλει να συµµετέχει στη διαδικασία, εξετάζουµε αν υπάρχει χηµεία µεταξύ µας και στη συνέχεια προχωρούµε σε υπογραφή συµβολαίου. Τηρούµε τον διεθνή κώδικα δεοντολογίας και διασφαλίζουµε το στοιχείο της εχεµύθειας, ενώ εξετάζουµε αν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων. Οποιαδήποτε στιγµή η διαδικασία µπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο µέρη, αν το άτοµο νιώσει ότι δεν βοηθιέται, ότι δεν υπάρχει ανατροφοδότηση κλπ. 

Στο Coaching αποφασίζουµε τη διάρκεια του προγράµµατος, η οποία κυµαίνεται από 7-12 προγράµµατα. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αρχή και τέλος, επιδίωξή µας είναι η ενδυνάµωση του ατόµου -όχι να δηµιουργηθεί σχέση εξάρτησης. Αυτό που ακολουθώ προσωπικά ως τακτική, είναι να συναντιέµαι µε άτοµα εκτός εργασιακού χώρου, για να µπορεί να "ανοιχτούν". Και βλέπουµε ότι υπάρχει µεγάλη ανάγκη στον κόσµο να µιλήσει. ∆εν είναι ο coach που έχει τις απαντήσεις, αλλά το ίδιο το άτοµο. Το τι είναι σηµαντικό για σένα, µόνο εσύ το ξέρεις και ένας χαρισµατικός ηγέτης είναι αυτός που ηγείται µιας οµάδα και η επιτυχία της οµάδας του είναι που τον κάνει επιτυχηµένο. Πώς µεταφέρει τη γνώση, την εµπειρία, τη σκέψη του.

•    Ποια είναι τα πιο συχνά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα στελέχη-εργαζόµενοι;

διαπιστώνουµε ότι το κοµµάτι της επικοινωνίας είναι από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα. Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να εκφραστεί, να µιλήσει για κάποια πράγµατα που τον προβληµατίζουν αλλά είτε δεν γνωρίζει πώς να τα επικοινωνήσει αποτελεσµατικά, είτε φοβούνται πώς θα τους δουν οι άλλοι, αν θα κριθούν, αν θα επηρεαστούν κλπ. Πρόκειται για δύο παράγοντες που κρατούν το ταλέντο που µπορεί να έχει ένας άνθρωπος περιορισµένο. Αυτό που απουσιάζει από τους εργασιακούς χώρους είναι η στήριξη και η υποστήριξη και αυτός είναι ο ρόλος του coaching: Να φέρει δραστικά αποτελέσµατα στην παραγωγικότητα, στο πώς νιώθει ο άνθρωπος στο εργασιακό του περιβάλλον. 

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ COACHING ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΤΟ ΠΩΣ ΝΙΩΘΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" 

7-pelekanos7-pelekanos

Κυριάκος Πελεκάνος - Personal Trainer 

Η άσκηση είναι δώρο στον εαυτό μας! 

Ο personal trainer Κυριάκος Πελεκάνος µιλά για την αξία της γυµναστικής και της άσκησης και δίνει τις δικές του συµβουλές προς εργοδότες και υπαλλήλους.

•    Η γυµναστική είναι τρόπος ζωής, όµως, πολλοί άνθρωποι στην καθηµερινότητά τους δεν γυµνάζονται. Πώς µπορούµε να βάλουµε τη γυµναστική στη ζωή µας; 

Το σηµαντικότερο απ’ όλα – και επαφίεται και στους επαγγελµατίες του χώρου – είναι να αντιληφθεί ο κόσµος την αξία της γυµναστικής, τα πλεονεκτήµατα και τα οφέλη που έχει. Ως ένα δεύτερο βήµα πρέπει να δώσουµε κίνητρα στους ανθρώπους, να τους κάνουµε να αγαπήσουν το σώµα τους και να εκτιµήσουν τον κόπο και την προσπάθεια που θα καταβάλουν, για να φτάσουν σε αυτό που ονειρεύονται. 

•    Δώστε µας κάποιες συµβουλές για σωστή και ασφαλή άσκηση.

Θα πρέπει να ξέρουµε ποιος µας γυµνάζει, γιατί στις µέρες µας υπάρχουν πολλοί ανειδίκευτοι που βαφτίζονται γυµναστές σε ένα βράδυ και σίγουρα δεν είναι οι κατάλληλοι, για να γυµνάσουν τον οποιονδήποτε - πόσω µάλλον κάποιον αρχάριο. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουµε το σώµα µας και να έχουµε υποµονή, για να φτάσουµε στον στόχο µας βήµα-βήµα και να υπακούµε στις συµβουλές του προπονητή µας. 

•    Το άγχος της καθηµερινότητας και η ένταση στους εργασιακούς χώρους επιδρούν πολλές φορές αρνητικά στην ψυχολογία των εργαζοµένων. Υπάρχουν κάποια µικρά µυστικά, τα οποία µπορούµε να εφαρµόσουµε ανά πάσα στιγµή, ώστε να αποβάλλεται η ένταση;

Ίσως το σηµαντικότερο απ’ όλα είναι το να µπορεί κάποιος να φανταστεί πού θα µπορούσε να φτάσει! Αυτό είναι το µεγαλύτερο κίνητρο. Να µπορεί κάποιος να φανταστεί την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Έτσι θα προσµένει τη στιγµή που θα περάσει την πόρτα του γυµναστηρίου και θα αποβάλει εκεί όλο το άγχος και τον αρνητισµό της ηµέρας. 

Δική σας επιλογή

•    Ποιο είδος γυµναστικής θεωρείτε ότι µπορεί να αποβάλει πιο αποτελεσµατικά το άγχος και το στρες; 

Μόνο εµείς οι ίδιοι ξέρουµε το είδος της γυµναστικής που µας ταιριάζει. Υπάρχει αρκετός κόσµος που ξεφεύγει και απολαµβάνει την προπόνηση µε τα βάρη, άλλοι µε το crossfit, άλλοι µε το τρέξιµο ή τη yoga και το pilates. Υπάρχει, φυσικά, και ο κόσµος που απολαµβάνει δραστηριότητες εκτός γυµναστηρίου, όπως είναι το ποδήλατο ή η αναρρίχηση και τώρα που είναι καλοκαίρι διάφορα αθλήµατα στη θάλασσα, όπως το κανό και το SUP. ∆εν υπάρχει σωστό και λάθος, υπάρχει η κατάλληλη επιλογή που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία µας. 

•    Οι σύγχρονοι εργαζόµενοι έχουν στην πλειοψηφία τους καθιστική ζωή. Ποιες  συµβουλές δίνετε σε αυτά τα άτοµα; Ποιες ενέργειες µπορούν να κάνουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, ώστε να ασκούνται κατά το ελάχιστο;

Κατ’ αρχάς θα τους έλεγα να κάνουν δώρο στον εαυτό τους, ξεκινώντας µε µια οποιαδήποτε µορφή άσκησης. Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους καλό θα ήταν να σηκώνονται ανά τακτά διαστήµατα από τη θέση τους, να περπατούν λίγο και να κάνουν κάποιες εύκολες στη λειτουργία διατάσεις. 

•    Τι θα µπορούσε να αλλάξει στους εργασιακούς χώρους, ώστε οι ίδιοι οι εργοδότες να βάλουν τη γυµναστική στη ζωή των υπαλλήλων τους; 

Για αρχή, να ακολουθήσουν τα αµερικανικά πρότυπα  µεγάλων εταιρειών και να δηµιουργήσουν δικά τους γυµναστήρια στους χώρους τους! Φυσικά αυτό προϋποθέτει µεγάλο κόστος στον εργοδότη, αλλά θα έχει πιο "ζωντανούς" εργαζοµένους. Θα µπορούσαν, επίσης, να κάνουν συµφωνίες µε κοντινά τους γυµναστήρια για το προσωπικό τους µε χαµηλότερες τιµές, να καταβάλουν µέρος της συνδροµής, να δίνουν µεγαλύτερα διαλείµµατα σε όσους γυµνάζονται στο lunch break, αλλά και κάποιο είδος bonus στους πιο fit! 

•    Πείτε µας τρεις βασικούς κανόνες που ακολουθείτε στην καθηµερινότητά σας.

Εκτίµηση στους γύρω µου, πολλή δουλειά  για να πετύχω τους στόχους µου και σεβασµό στον εαυτό και στο σώµα µου µέσα από τη γυµναστική. 

"ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ" 

ALEXIS


Αλεξία Ποταμίτου - Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Σωστή διατροφή για υγεία, ευεξία και ενέργεια!

Η διαιτολόγος - διατροφολόγος Αλεξία Ποταµίτου δίνει συµβουλές στους εργαζοµένους, για να ξεκινήσουν και να συνεχίσουν σωστά τη µέρα τους στον εργασιακό τους χώρο.

•    Το πρωινό θεωρείται το πιο σηµαντικό γεύµα της µέρας, αλλά αρκετοί εργαζόµενοι ξεκινούν τη µέρα τους µόνο µε ένα φλιτζάνι καφέ. Ποιες εναλλακτικές επιλογές προτείνετε σε όσους δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο για ένα σωστό πρωινό; 

Το πρωινό είναι ένα πολύ σηµαντικό γεύµα, καθώς µπορεί να "ξυπνήσει" τον µεταβολισµό µας και να µας εφοδιάσει µε την απαραίτητη ενέργεια για µια λειτουργική µέρα. Οι άνθρωποι που συνηθίζουν να παίρνουν πρόγευµα είναι και αυτοί, οι οποίοι καταφέρνουν να κρατούν το ιδανικό τους βάρος κατά τη διάρκεια της ζωής τους, αφού δεν καταλήγουν στην υπερφαγία αργότερα.  
Ακόµα και ένα φρέσκο φρούτο να διαλέξουµε σε συνδυασµό µε λίγους ξηρούς καρπούς είναι καλύτερα από έναν καφέ µόνο.  Ακόµη, θα µπορούσαµε να πάρουµε ένα γιαούρτι στο πόδι, το οποίο να ενισχύσουµε µε λίγα σπόρια και αποξηραµένα φρούτα. 

•    Ποια σνακ θεωρούνται ωφέλιµα και ευεργετικά για τον οργανισµό και ποια συµβάλλουν στην απόδοση των εργαζοµένων; 

Το ενδιάµεσο γεύµα πρέπει να είναι ολιγοθερµικό αλλά και ισορροπηµένο ως προς την ενέργεια και το δοµικό υλικό. Άρα, µια σπιτική µπάρα δηµητριακών, φτιαγµένη από βρόµη, κολοκυθόσπορο, λιναρόσπορο, σουσάµι, µέλι και σταφίδες είναι µια τέλεια επιλογή. Ακόµα και αν δεν µας αρέσει το µαγείρεµα, θα µπορούσαµε να πάρουµε 1-2 φρυγανιές σικάλεως µε 1 φέτα τυρί ή φρέσκα φρούτα µε γιαούρτι κ.λπ.  

Μεσογειακή Διατροφή 

•    Ποιες τροφές συµβάλλουν στην καταπολέµηση του άγχους και του στρες;

Ιχνοστοιχεία όπως το µαγνήσιο, το µαγγάνιο, οι βιταµίνες του Β- συµπλέγµατος και τα πολλά αµινοξέα φαίνεται να καταπολεµούν το στρες. Μια ισορροπηµένη µεσογειακή διατροφή µε όσπρια, δηµητριακά ολικής, ρύζι καστανό, κινόα, γλυκοπατάτα, ψωµί ολικής άλεσης ή ζέα, κοτόπουλο, ψάρι, γαλακτοκοµικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα όπως φράουλες, µύρτιλα και άλλα, αλλά και η σοκολάτα είναι τροφές που χρειαζόµαστε για την καταπολέµηση του στρες. 

•    Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της εργασίας;

Βαριά και πολύ λιπαρά γεύµατα θα ήταν καλό να αποφεύγονται, για να µη δηµιουργούµε δυσπεψίες και κόπωση από το φαγητό. 

•    Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, ο περισσότερος κόσµος προσέχει τη διατροφή του.  Ποια είναι τα κυριότερα λάθη; 

Είναι καλό να µην παραλείπουµε γεύµατα, να µην ξεχνάµε να ενυδατωνόµαστε και να µην υπερκαταναλώνουµε αλκοόλ. 

•    Πώς η διατροφή επηρεάζει την ψυχική µας υγεία;

Η διατροφή µπορεί να µας "φτιάξει" συναισθηµατικά αλλά και να µας "χαλάσει" αν θέλετε. Οι σωστές επιλογές τροφών µάς δίνουν ευεξία, ενέργεια και ψυχική ευφορία. 

"ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ"