• Ποιες είναι οι σηµαντικότερες προκλήσεις στον τοµέα της digital διαφήµισης/ online υπηρεσιών;

Η σηµαντικότερη πρόκληση που αντιµετωπίζουν σήµερα οι περισσότερες επιχειρήσεις, έχει να κάνει µε την αποτελεσµατική κατανοµή του µάρκετινγκ budget σε κανάλια που βοηθούν άµεσα το RΟΙ (Return of Investment). Τα τελευταία χρόνια οι µάρκετινγκ managers αγωνίζονται να εξασφαλίσουν επαρκές marketing budget – και όταν το εξασφαλίζουν, το καταφέρνουν µε µεγάλη δυσκολία. Αυτό συµβαίνει όχι µόνο λόγω της γενικότερης οικονοµικής δυσπραγίας, αλλά κυρίως λόγω της µη επαρκούς παρουσίασης ή εύρεσης KPIs και ROI στους decision makers. ∆ηλαδή δεν υπάρχουν ή δεν µπορούν να βρεθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν το µετρήσιµο όφελος που έχει ένας οργανισµός µέσα από τις ενέργειες προβολής. Ταυτόχρονα, δυστυχώς φαίνεται ότι οι πλείστοι οργανισµοί εφαρµόζουν τη στρατηγική τους χωρίς συνέπεια, συνέχεια, πειθαρχία και αξία προς τον καταναλωτή. Όλα αυτά καταλήγουν συνήθως είτε σε µη ικανοποιητικά, είτε σε ανεπαρκή αποτελέσµατα, χωρίς να βοηθούν τους στόχους της εταιρείας. Οι πιο πάνω προκλήσεις µιας επιχείρησης µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο αν το µάρκετίνγκ τους γίνει µέσα από µια σωστή στρατηγική, µεθοδολογία και στόχευση. 

• Ποιες είναι οι εκτιµήσεις σας για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τις κυπριακές επιχειρήσεις; 

Αρκετές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να αξιοποιούν πολύ έντονα τεχνολογίες, όπως Marketing Automation, social monitoring, landing pages, smart call to actions και άλλα πολλά. Οι πλείστες, όµως, δυστυχώς είτε δεν τις χρησιµοποιούν, είτε τις χρησιµοποιούν λανθασµένα.

Οι τεχνολογίες εξελίσσονται, για να βοηθούν τις διαδικασίες και όχι για να καθορίζουν τον τρόπο που οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν την επικοινωνία τους. Μπορεί οι τεχνολογίες να εξελίσσονται, αλλά ο τρόπος επικοινωνίας και η αγοραστική συµπεριφορά του καταναλωτή διατηρούνται σε βασικές και σταθερές αξίες τα τελευταία χρόνια. Κατ’ επέκταση είναι πολύ σηµαντικό να αντιληφθούµε ότι οι τεχνολογίες πρέπει να επιλέγονται πάντα µε βάση την εφαρµογή τους στο πραγµατικό ROI της επιχείρησης. Η Webarts επενδύει µερικές χιλιάδες ευρώ σε µηνιαία βάση για Online εργαλεία, έτσι ώστε να γίνεται µέγιστη αξιοποίηση της προηγµένης τεχνολογίας. Τα εργαλεία αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι της σωστής πληροφόρησης, της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας κατά την εφαρµογή της στρατηγικής των πελατών µας.  

• Αρκετοί υποστηρίζουν ότι η οικονοµική κρίση µπορεί να είναι η ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τα κέρδη τους. Είναι το κοµµάτι της digital διαφήµισης ένας από τους "τυχερούς"; Και αν ναι, πού οφείλεται; 

Η οικονοµική κρίση έχει βοηθήσει πολλές επιχειρήσεις να κάνουν καλύτερη και εξυπνότερη κατανοµή του budget στο µάρκετινγκ, ψάχνοντας αποδοτικότερες και µετρήσιµες εφαρµογές προς τις πωλήσεις τους. Το Digital είναι το πλέον ιδανικό κανάλι, έχοντας τα χαρακτηριστικά της έξυπνης, µετρήσιµης και ταυτόχρονα αποδοτικής επικοινωνίας µε στόχο την αύξηση των πωλήσεων.

• Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για τη φετινή χρονιά; 

Προβλέπω ότι φέτος ακόµη περισσότερες επιχειρήσεις θα επενδύσουν σοβαρά budget και resources στο Digital Marketing. Θα προσπαθήσουν, επίσης, να κάνουν πιο σοφή κατανοµή σε δραστηριότητες που αποδίδουν πιο άµεσα σε leads και πωλήσεις. Αυτό που θα αλλάξει ριζικά, όµως, είναι η γενικότερη στάση των διευθυντών, οι οποίοι δεν θα αντιµετωπίζουν  πλέον το Digital ως ένα υποστηρικτικό αλλά ως ουσιαστικό κανάλι της στρατηγικής τους, το οποίο έχει άµεση επιρροή στους στόχους της επιχείρησής τους. 

• Πού θα πρέπει να εστιάσει η digital διαφήµιση, ώστε να είναι πιο αποτελεσµατική; 

Θα πρέπει να εστιάσουµε στο αυτονόητο που είναι ο άνθρωπος. Το Digital και κατά κύριο λόγο τα Social Media δεν είναι ένα µονόπλευρό κανάλι προβολής όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα billboards. Είναι ένα κανάλι που εισρέει στις προσωπικές στιγµές των ανθρώπων. Το digital θα πρέπει να εστιάσει σε τεχνικές Inbound, οι οποίες επικοινωνούν µε στόχευση, κατανόηση, διά-δραστικότητα και ταυτόχρονα δίνουν αξία και λόγο στον καταναλωτή να ανταποκριθεί θετικά.

Η Webarts εξελίσσεται µε όραµα να καταστεί ένας από τους κορυφαίους στρατηγικούς συνεργάτες στον τοµέα της ψηφιακής προβολής και επικοινωνίας των κυπριακών επιχειρήσεων αναφέρει στο Capital Today ο CEO της κ. Παντελής Βλαδιµήρου, τονίζοντας πως: "Η εταιρική φιλοσοφία της Webarts βασίζεται στις αρχές της Μεθοδολογίας του Inbound Marketing, ξεκάθαρος στόχος της οποίας είναι το Return of Investment και τα αποτελέσµατα των πελατών της που µπορούν όντως να µετρηθούν". Ο κ. Βλαδηµήρου µιλά, επίσης, για την digital διαφήµιση και µας παρουσιάζει το χαρτοφυλάκιο της Webarts. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α
Παντελής Βλαδιµήρου – CEO
Ανδρέας Γιάφας – Director

• 9 χρόνια εμπειριών 
• 10 Άτομα προσωπικό 
• 140 Ολοκληρωμένα Websites 
• 48 Digital Marketing Projects 
• 150 Πελάτες
• Διεθνείς Συνεργασίες: Hubspot

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η Webarts παρέχει στις επιχειρήσεις των πελατών της κάθε είδους υπηρεσία που είναι αναγκαία, για να επιτύχουν τους στόχους της µέσω των Online καναλιών:

• Digital Strategy
• Social Media Marketing
• Content development & marketing, 
• Online PR & Outreach, 
• Search Engine optimization, 
• Newsletter campaign,
• Marketing Automation,
• Social Monitoring & Intelligence,  
• Landing page campaigns,
• Reporting 
• Online advertising.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ/ACCOUNTS

• Zorbas
• Airport Duty Free Shops
• Euroblinds
• Dimco
• Peletico
• DIAS Group
• Alpha Bank
• Zavos Group
• Lifetime Kidsrooms
• University of Cyprus
• IMH
• Mediterranean Hospital
• Nest Investments
• Ethniki Insurance
• Altius Insurance
• Semeli Hotel
• Premier
• VTN
• Imagine Villas
• Piazza Italia

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

• Διεύθυνση: Λεωφόρος Κερύνειας 131, Γραφείο 102, Λευκωσία
• Τηλέφωνο: 7000 0128
• Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@webarts.com.cy
• Ιστοσελίδα: webarts.agency