Υψηλότερες ταχύτητες, χαμηλότερες τιµές
 
"Στην εποχή των οικονομικών προκλήσεων που διανύουμε, η Cyta στηρίζει την κάθε επιχείρηση", υπογραμμίζει η Διευθύντρια Επιχειρηματικής Αγοράς της Cyta, κα Μαρία Δάµαλου – Χατζηγεωργίου. Αναφερόμενη στο πλούσιο χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών που προσφέρει η Cyta, η κα Χατζηγεωργίου τονίζει, μεταξύ, άλλων, ότι "γίνεται συνεχής επένδυση σε αναβάθμιση του δικτύου της µε σκοπό να παραμείνει η πρώτη και αξιόπιστη επιλογή για τις κυπριακές επιχειρήσεις". 
 
Εξαγγέλλετε υψηλότερες ταχύτητες διαδικτύου µαζί µε χαμηλότερες τιμές, κυρία Χατζηγεωργίου. Σε ποιους απευθύνονται αυτές οι προσφορές σας;
 
Οι νέες µας προσφορές απευθύνονται σε όλους τους επιχειρηματικούς µας πελάτες, ανεξαρτήτως μεγέθους. Από την 1η Σεπτεμβρίου προσφέρουμε νέες αναβαθµισμένες ταχύτητες στην υπηρεσία Internet Office, µέχρι 100Mbps downstream και 8 Μbps upstream, σε νέες µειωμένες τιμές. Οι μειώσεις αυτές, που αφορούν όλες τις ταχύτητες, είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αφού για τις υψηλότερες ταχύτητες προσεγγίζουν το 50%. 
 
Πώς ικανοποιείτε τις εξειδικευμένες ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων για γρήγορη σύνδεση διαδικτύου; 
 
Για τους μεγάλους επιχειρηματικούς µας πελάτες, για τους οποίους η σύνδεση διαδικτύου είναι κρίσιμης σημασίας για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, προσφέρουμε την υπηρεσία Dedicated Internet, η οποία αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή στην αγορά. Η υπηρεσία παρέχεται µε συμμετρικές ταχύτητες μέχρι 1 Gbps µέσω οπτικών ινών και δίνει τη δυνατότητα εφεδρείας και δυναμικής δρομολόγησης για εξασφάλιση εγγυημένης διαθεσιμότητας υπηρεσίας που προσεγγίζει το 100%. 
 
Από την 1η Ιουνίου, η υπηρεσία Dedicated Internet προσφέρεται µε νέο µειωµένο τιμολόγιο. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες επιζητούν πιο οικονομικές λύσεις, προσφέρουμε την υπηρεσία Internet Office, η οποία παρέχεται µε τη γνωστή αξιοπιστία της Cyta. 
 
Οι ανάγκες των επιχειρήσεων 
 
Ποια είναι η προσέγγιση της Cyta όσον αφορά στην επιχειρηματική αγορά;
 
Στην εποχή των οικονομικών προκλήσεων που διανύουμε, η Cyta στηρίζει την κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, για να αυτοματοποιήσει τις εργασίες της και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Μέσα από ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών, δίνουμε στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες Cloud, οι οποίες προσαρμόζονται στη βάση των αναγκών της κάθε εταιρείας.  
 
Με τις παρεχόμενες υπηρεσίες θέτουμε στη διάθεση των επιχειρήσεων την πλέον προηγμένη τεχνολογία, την οποία ο πελάτης πληρώνει σε μηνιαία βάση, χωρίς να έχει οποιοδήποτε αρχικό αναπτυξιακό κόστος. Επιπρόσθετα, ο πελάτης αγοράζει τις υπηρεσίες ανάλογα µε τις ανάγκες του και τις αναβαθμίζει µε βάση τον ρυθµό που αναπτύσσεται η εταιρεία, χωρίς να επιβαρύνεται µε δυσβάστακτο οικονομικό κόστος στο ξεκίνημα. 
 
Ποιες είναι οι πιο εξειδικευμένες ανάγκες των επιχειρήσεων και πώς τις ικανοποιεί η Cyta;
 
Πέραν της ποιοτικής και αξιόπιστης ικανοποίησης των βασικών αναγκών των πελατών μας για φωνή (σταθερή & κινητή) και δεδομένα (σύνδεση στο διαδίκτυο και εταιρικά δίκτυα), ικανοποιούμε και τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες μιας επιχείρησης για αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων, για υπηρεσίες εφεδρείας (back up), καθώς και για εφαρμογές Cloud, οι οποίες αποτελούν πλέον βασικό εργαλείο για τη λειτουργία μιας επιχείρησης.
 
Παράλληλα, προχωρούμε σε αναβάθμιση και διεύρυνση των καναλιών εξυπηρέτησης των επιχειρηματικών πελατών µας. Στόχος μας η σφαιρική αντιμετώπισή τους, με ανάπτυξη υπηρεσιών και παροχή λύσεων που αξιοποιούν πλήρως τις τεχνολογικές εξελίξεις και ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες τους.
 
Υπηρεσίες Cloud 
 
Ποιες είναι οι νέες υπηρεσίες που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο Cloud της Cyta;
 
Ο εμπλουτισµός του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών Cloud συνεχίστηκε µε την αναβάθμιση της Υπηρεσίας Cloud Servers, η οποία προσφέρει στον επιχειρηματία σύγχρονη υποδομή πληροφορικής και με νέα λογισμικά εργαλεία, όπως το Office 365 και το Powersoft Pocket Pro. 
 
Η υπηρεσία Office 365 είναι διαθέσιμη στους πελάτες μας και προσφέρει εργαλεία επαγγελματικού επιπέδου για επικοινωνία και παραγωγικότητα από οποιοδήποτε σημείο, με οποιαδήποτε συσκευή, οποιαδήποτε στιγμή. Επιπλέον, η νέα υπηρεσία Powersoft Pocket Pro έχει εµπλουτίσει τη σουίτα επαγγελματικών λογισμικών εφαρμογών Powersoft 365 με τη δυνατότητα διαχείρισης των εφαρμογών σε κίνηση, μέσω Smartphone ή Tablet.
 
Πώς μπορεί μια εταιρεία να αγοράσει, με ηλεκτρονικό τρόπο, υπηρεσίες Cloud από τη Cyta;  
 
Έχουμε θέσει στη διάθεση των πελατών μας το online κατάστημα Cloud Marketplace, το οποίο είναι και το πρώτο που λειτουργεί στην κυπριακή αγορά και φιλοξενεί όλες τις επιχειρησιακές εφαρμογές Cloud της Cyta. Ο επιχειρηματικός πελάτης έχει, μέσω του Cloud Marketplace, τον απόλυτο έλεγχο, για να ενημερώνεται για τις διαθέσιμες υπηρεσίες, να αγοράζει αυτές που χρειάζεται και να τις διαχειρίζεται, αλλά και να τις προσαρμόζει, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησής του.      
 
Το Cloud Marketplace είναι αποτέλεσµα της ραγδαίας ανάπτυξης των υπηρεσιών Cloud και της σηµαντικά αυξημένης ζήτησής τους από τις επιχειρήσεις.
 
Ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, αλλά και των νέων επιχειρήσεων (start-ups) και, παράλληλα, αναβαθμίζει την εμπειρία των επιχειρηματικών πελατών μας. 
 
Νέα Γενιά Υπηρεσιών 
 
Τι σχεδιάζει η Cyta σε σχέση µε µελλοντικές αναβαθμίσεις του δικτύου της;
 
Η Cyta επενδύει συνεχώς σε αναβαθμίσεις του δικτύου της, µε σκοπό να παραμείνει η πρώτη και η πιο αξιόπιστη επιλογή για τις κυπριακές επιχειρήσεις. Ακολουθώντας την πρόσφατη αναβάθμιση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε τεχνολογία 4.5G, η Cyta σχεδιάζει την εµπορική εισαγωγή µιας νέας γενιάς υπηρεσιών, βασισμένης στην τεχνολογία Fiber-To-The-Home, η οποία θα επιτρέψει ακόµα µεγαλύτερες ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο.
 
Αναβαθμισμένη Υποστήριξη και Εξυπηρέτηση 
 
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών υπηρεσιών διαδικτύου της Cyta;
 
Όλες οι επιχειρηµατικές υπηρεσίες διαδικτύου είτε πρόκειται για το Dedicated Internet, είτε για το Internet Office έχουν αναβαθμισµένη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
 
Συγκεκριµένα παρέχουν: 
 
• προτεραιότητα στην άρση βλαβών, 
• 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη, 
• δωρεάν υπηρεσίες Web Hosting και Corporate Email,
• επιπρόσθετη υπηρεσία προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις και, 
• διασυνδέονται µε τη µεγαλύτερη διεθνή χωρητικότητα µε πολλαπλές απευθείας συνδέσεις σε Internet Exchanges σε Ηνωµένο Βασίλειο, Ολλανδία, Γερµανία, Ελλάδα, Ρωσία, Βουλγαρία και Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα.
 
"H CYTA ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FIBER-TO-THE-HOME"