Το τηλέφωνο και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι δύο μεγάλες ανακαλύψεις που άλλαξαν άρδην τα δεδομένα στον τοµέα της επικοινωνίας. ∆ύο συσκευές, δημιούργηµα διαφορετικών εφευρετών, που μπορεί να µη δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα, αλλά είναι εξαιρετικά αναγκαίες για το κράτος, τις επιχειρήσεις, τον πολίτη. Στην καθημερινότητά µας, απολαμβάνουµε την επικοινωνία µε τα αγαπημένα µας πρόσωπα, καθώς "καταργούν" τα σύνορα! Συµβάλλουν στην ψυχαγωγία, στην ενημέρωση, στη διεκπεραίωση προσωπικών και επαγγελματικών εργασιών και συναλλαγών. Με άλλα λόγια διευκολύνουν τη ζωή µας και αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινότητά µας. Πόσο µάλλον για τις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον όχι µόνο σε τοπικό, αλλά και διεθνές επίπεδο, την ώρα που οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται ραγδαία. 
 
Μετά την κρίση...
 
Ενδεχομένως, ο τοµέας αυτός να είναι ένας εκ των οποίων η οικονομική κρίση έφερε στην επιφάνεια κάποια οφέλη, όπως μείωση στο κόστος λειτουργίας (και αύξηση των εσόδων σε ορισμένους τοµείς), εύκολες και γρήγορες συναλλαγές, προμηθευτές, επέκταση εργασιών στο εξωτερικό, δημιουργία βάσης δεδομένων, επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων-διοίκησης-διεύθυνσης, ενώ αποτελούν πεδίο καινοτομίας και έρευνας. Η κρίση έφερε, επίσης, στην επιφάνεια την ανάγκη για περισσότερη ευελιξία και την προσαρμογή σε νέα δεδομένα, ενώ οι νέες τεχνολογίες υποδεικνύουν νέα μοντέλα επιχειρηματικής ανάπτυξης και στρατηγικής. 
 
Το Κόστος...
 
Όλα βέβαια απαιτούν κόστος (εκτός της επένδυσης). Σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, διαδίκτυο, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, τηλεόραση, τεχνική υποστήριξη κ.ά. Η κυπριακή αγορά μπορεί να είναι μικρή, όµως, δραστηριοποιούνται σήµερα σε αυτήν τέσσερεις πάροχοι (Cyta, MTN, Cablenet, Primetel), οι οποίοι προσφέρουν ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών προς τους επιχειρηματικούς πελάτες. Με τα πακέτα αυτά οι πελάτες επενδύουν για εξοικονόμηση κόστους, περισσότερη απόδοση σε υψηλές ταχύτητες, πολλαπλές τηλεφωνικές κλήσεις, αναβάθμιση συστημάτων, επιλογή συσκευών που ταιριάζουν στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και τεχνική υποστήριξη. 
 
Η χρήση των τεχνολογιών 
 
Πώς διαμορφώνεται, όµως, η εικόνα στην κυπριακή αγορά; Κατά πόσον ο επιχειρηματικός κόσµος αξιολογεί και χρησιμοποιεί αρκούντως ικανοποιητικά τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που προσφέρει ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών; Πώς αξιολογεί την Κύπρο η Ευρώπη; Σύμφωνα µε τα συμπεράσµατα της έρευνας της Ε.Ε., όπως απεικονίζονται στον δείκτη DESI (Digital Economy and Society Index), "παρά το γεγονός ότι οι χρήστες του διαδικτύου συμμετέχουν σε μια μεγάλη ποικιλία διαδικτυακών δραστηριοτήτων, το χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων μπορεί να δράσει ως τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας". 
 
Σε ό,τι αφορά στη χρήση του διαδικτύου οι Κύπριοι είναι ενεργοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, βιντεοκλήσεων και επιγραμμικού περιεχομένου. Ωστόσο, πραγματοποιούν επιγραμμικές τραπεζικές συναλλαγές και αγορές πολύ λιγότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. 
 
Εκτός από τους χρήστες, σε χαμηλά επίπεδα κατατάσσονται και οι εταιρείες. Όπως αναφέρεται στην έκθεση συμπερασµάτων, σε σχέση µε την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας (ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και ηλεκτρονικό εμπόριο), "η Κύπρος προχωρεί µε αργούς ρυθµούς. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και το επιγραμμικό εμπόριο, αλλά είναι λιγότερο πρόθυμες να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες, όπως το υπολογιστικό νέφος και η RFID". Στην έρευνα προστίθεται, επίσης, ότι η Κύπρος κατατάσσεται σε πολύ χαµηλή θέση ως προς το επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων (26η θέση), ενώ σε πτυχιούχους αποφοίτους αυτών των επιστημών κατατάσσεται στην 28η θέση και στην 24η σε ICT specialists. Ως χώρα εξασφαλίζει υψηλή θέση ως προς τη συνδεσιμότητα, στην 11η θέση, σε σχέση µε τα δίκτυα επόμενης γενιάς και στην 25η θέση ως προς τις τιµές.
 
Η εικόνα στην Κυπριακή αγορά 
 
Μια γενική εικόνα ως προς τις επιχειρήσεις δίνουν και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας µε βάση την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και ηλεκτρονικού εμπορίου (2016).
 
Σύμφωνα µε τα στοιχεία, από το σύνολο των 3.248 επιχειρήσεων, 3.169 χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή και έχουν κινηθεί ως εξής:
 
Το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν αγορές µέσω διαδικτύου κατά το 2015 σχεδόν διπλασιάστηκε, φθάνοντας το 42,7% σε σύγκριση µε 22,1 το προηγούμενο έτος. 
Αύξηση παρουσίασαν οι πωλήσεις µέσω διαδικτύου, αφού 12,4% των επιχειρήσεων έλαβαν παραγγελίες µέσω ιστοτόπων σε σύγκριση µε 9,9% το προηγούμενο έτος. 
Κατά το 2016, παρατηρείται αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που συνδέονται µε γρήγορες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που συνδέονται µε ταχύτητες μεταξύ 10 Μbit/s και 30 Mbit/s ανήλθε στο 41,0% σε σύγκριση µε 26,3% το 2015 και µε ταχύτητες μεταξύ 30 Mbit/s και 100 Mbit/s στο 12,2% σε σύγκριση µε 6,1% τον προηγούμενο χρόνο. Αντίθετα, το ποσοστό των επιχειρήσεων µε μέγιστη προσφερόμενη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων μεταξύ 2 Mbit/s και 10 Mbit/s μειώθηκε στο 43,4%. 
Το 61,5% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο σε σχέση µε 57,4% το 2015.
Άνοδο σε σχέση µε τον προηγούμενο χρόνο παρουσιάζει η ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο µέσω έξυπνων τηλεφώνων, όπου το ποσοστό ανήλθε στο 57,8% σε σύγκριση µε 53,8% το 2015. 
Η σταθερή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο χρησιμοποιείται σχεδόν από όλες τις επιχειρήσεις, αφού το ποσοστό για το 2016 ανήλθε στο 96,2%.
 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
 
Το ποσοστό των επιχειρήσεων που διαθέτουν ιστότοπο αυξάνεται από 71,8% το 2015 σε 74,7% το 2016, ενώ όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν ιστότοπο. Η πιο διαδεδομένη πρόσβαση σε υπηρεσίες είναι σε καταλόγους προϊόντων και τιμοκαταλόγους (74,3%). 
Το 40,9 των επιχειρήσεων έχουν συνδέσμους (links) ή αναφορές που παραπέμπουν στα προφίλ της επιχείρησης στα ΜΚ∆. 
Το 64,4% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, Linkdlin) είναι τα πιο δημοφιλή στις επιχειρήσεις µε ποσοστό 63,3%.
Τα blogs ή microblogs (π.χ. Twitter) ακολουθούν µε 29% και οι ιστότοποι διαμοιρασµού περιεχομένου πολυμέσων (π.χ. Youtube, Flickr) µε 24%.
Το 15,3% των επιχειρήσεων αγόρασαν κατά το 2016 Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους. Οι μεγάλες επιχειρήσεις σε ποσοστό 37,7%, οι μεσαίες 21,3% και οι μικρές 13,9%.
 
(ΠΗΓΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
 
Η CYTA και η MTN παρουσιάζουν τα επιχειρηματικά τους πακέτα