Πρωτοπορία στην ηλεκτρονική τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω της "1 Bank"


Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται µε την εξέλιξη της τεχνολογίας, επηρεάζει χωρίς καµία αμφιβολία και τον χρηματοπιστωτικό κλάδο τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, αναγκάζοντας τις τράπεζες να προσαρμόζουν τις ψηφιακές τεχνολογικές λύσεις που προσφέρουν, έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν στο νέο ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον, µε βάση τη διεθνή πρακτική και τις νέες τάσεις. 

Η Τράπεζα Κύπρου, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών της, προσφέρει πολλαπλές, σύγχρονες και φιλικές στη χρήση ηλεκτρονικές υπηρεσίες και προϊόντα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 µέρες την εβδοµάδα, µέσω των Ψηφιακών Καναλιών Εξυπηρέτησης της 1bank.

Στόχος και όραμα της 1bank
 
H 1bank είναι η πλατφόρµα ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης της Τράπεζας Κύπρου, από την οποία εξυπηρετούνται οι πελάτες, χρησιµοποιώντας το Internet Banking, Mobile Banking, Τηλεφωνικό Κέντρο, Αυτόµατες Ταµειακές Μηχανές (ΑΤΜ) και την πρωτοποριακή υπηρεσία QuickPay (Mobile P2P Payments). Η υπηρεσία 1bank παρέχεται δωρεάν (χωρίς χρέωση) και προσφέρει ολοκληρωµένες ηλεκτρονικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις καθηµερινές τραπεζικές ανάγκες των συνδροµητών της.

Στόχος της 1bank είναι να συνεχίζει να εµπλουτίζεται και αναβαθµίζεται, προσφέροντας άριστη εξυπηρέτηση για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των τραπεζικών συναλλαγών τους, µέσω των φιλικών, µοντέρνων, εύκολων και αξιόπιστων ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης.  
 
Οι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου που χρησιµοποιούν την 1bank και εξυπηρετούνται 24 x 7 από οπουδήποτε και µέσω οποιασδήποτε συσκευής (υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet), έχουν πρόσβαση σε µια τεράστια γκάµα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συναλλαγών και προϊόντων, τις οποίες µπορούν να ολοκληρώσουν τάχιστα, φθηνότερα ή ακόµη και δωρεάν.
 

Ενέργειες και δράσεις

Οι καινοτόµες λύσεις που παρέχονται ηλεκτρονικά µέσω της 1bank διευκολύνουν τους πελάτες, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ταχύτητα διεκπεραίωσης τραπεζικών συναλλαγών, ενώ παράλληλα, µειώνουν το κόστος και προσφέρουν τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στις συναλλαγές.

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθµισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της, η 1bank, πέραν των παραδοσιακών ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών, προσθέτει συνεχώς νέες λύσεις και λειτουργίες για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των πελατών της. Ανάµεσα σε αυτές περιλαµβάνονται τα πιο κάτω:

• Η εισαγωγή 2 νέων Digipass (SMS Digipass & Digipass APP), τα οποία επιτρέπουν την ευκολότερη και ασφαλέστερη ολοκλήρωση των συναλλαγών µέσω της δηµιουργίας Κωδικού Μιας Χρήσης (OTP) που αποστέλλεται σε κινητό ή tablet, ο οποίος δηµιουργείται ανά συναλλαγή, λαµβάνοντας υπ’ όψιν βασικά δεδοµένα της συγκεκριµένης συναλλαγής. 
• Η νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής εξόφλησης τιµολογίων "Invoice eSettlement", µέσω της οποίας επιτρέπεται η εξόφληση τιµολογίων προς τις επιχειρήσεις που λαµβάνουν µέρος.
• Η νέα υπηρεσία εξόφλησης Φ.Π.Α., όπου οι συνδροµητές µπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους εύκολα, γρήγορα και ηλεκτρονικά από την άνεση του χώρου τους.
• Η εγκατάσταση 100 νέων σύγχρονων ΑΤΜ.
• Η προσφορά οθονών αφής (touch screen) στις ΑΤΜ.
• Το άνοιγµα ηλεκτρονικών τραπεζικών λογαριασµών προθεσµίας, προειδοποίησης και όψεως (e-instant, e-notice, e-fixed), χωρίς να πρέπει να επισκεφθεί ο πελάτης κατάστηµα της Τράπεζας.

Πρωτοποριακή Υπηρεσία QuickPay

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στην πρωτοποριακή υπηρεσία QuickPay, η οποία προσφέρεται αποκλειστικά από την Τράπεζα Κύπρου και δίνει τη δυνατότητα στους συνδροµητές της 1bank να µεταφέρουν µεταξύ ιδιωτών πελατών της Τράπεζας Κύπρου (Mobile P2P Payments) χρηµατικά ποσά µέχρι €150 ηµερησίως, χωρίς τη χρήση τραπεζικού λογαριασµού, αλλά µέσω κινητού αριθµού τηλεφώνου. Ουσιαστικά αφορά µεταφορά χρηµάτων από ένα κινητό σε άλλο µε απλό, γρήγορο και ασφαλή τρόπο.

Η υπηρεσία QuickPay είναι διαθέσιµη µέσω της εφαρµογής (App) της Τράπεζας Κύπρου για κινητά android και iOS.

Περισσότερες συναλλαγές από το bank 

Ολοένα και περισσότεροι πελάτες αναζητούν ηλεκτρονικούς τρόπους για γρήγορη, εύκολη και ασφαλή εξυπηρέτηση. Αυτή η νέα πραγµατικότητα αντικατοπτρίζεται στον αριθµό των συνδροµητών της 1bank και στον όγκο συναλλαγών που αυξάνονται ραγδαία. 

Χαρακτηριστικά, µέσω του internet banking της 1bank, εξυπηρετούνται σήµερα πέραν των 270.000 συνδροµητών, οι οποίοι τους πρώτους 7 µήνες του 2017, έχουν εκτελέσει πέραν των 60 εκατ. συναλλαγών αξίας €11 δις, αριθµοί σηµαντικά µεγαλύτεροι σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια που, επίσης, ήταν χρονιές ρεκόρ.

Ειδικά στο Mobile Banking, ο αριθµός των συνδροµητών έχει ξεπεράσει τις 167.000, αριθµός έντονα αυξηµένος µετά την εισαγωγή του νέου και πρωτοποριακού mobile banking και νέου Mobile App της Τράπεζας, το καλοκαίρι του 2016.

Είναι αξιοσηµείωτο ότι πλέον πραγµατοποιούνται πολύ περισσότερες συναλλαγές µέσω της 1bank σε σχέση µε τις συναλλαγές εντός των καταστηµάτων.

Εκσυχρονισμός με τη συνεργασία ΙΒΜ

Η Τράπεζα Κύπρου θέλοντας να επιταχύνει την υλοποίηση ενός πολυετούς προγράµµατος του Ψηφιακού της Μετασχηµατισµού, έχει ήδη ανακοινώσει τη συνεργασία µε την ΙΒΜ ως στρατηγικό εταίρο. Στόχος του προγράµµατος εκσυγχρονισµού είναι ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του επιχειρηµατικού µοντέλου της Τράπεζας, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά της και εξυπηρετώντας καλύτερα τις ανάγκες των πελατών της.

Η αναβάθµιση της εµπειρίας του πελάτη, µέσω ορατών και θετικών αλλαγών στην αλληλεπίδραση µεταξύ της Τράπεζας και πελάτη, αποτελεί καίριο στόχο αυτού του προγράµµατος.

Με τα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης της 1bank που συνεχώς αναβαθµίζονται και τη µαζική χρήση τους από τους πελάτες της Τράπεζας Κύπρου, ο ψηφιακός τραπεζικός µετασχηµατισµός έχει ήδη ξεκινήσει!