Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω του Ερευνητικού Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Digital Heritage Research Lab) εξασφάλισε την υψηλότερη βαθμολογία στην πρόσκληση COOP-8 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις 115 κατατεθέντες προτάσεις με θέμα "ViMM (Virtual Multimodal Museum): An International and interdisciplinary co-ordination and support action for a European Virtual Multimodal Museum Strategy".

Το ΤΠΚ ως Επικεφαλής Εταίρος (Leader Partner) θα λάβει χρηματοδότηση €565.000 ευρώ από τη συνολική χρηματοδότηση που ανέρχεται σε €1.17 εκ  με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 30 μήνες.

Η Πρόταση ViMM αφορά στη δημιουργία μίας πλατφόρμας συνεργασίας για το παρελθόν, παρόν και μέλλον των Ψηφιακών Μουσείων, όπου οι ενδιαφερόμενες ομάδες θα μπορούν να βοηθηθούν, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να αναπτύξουν τις προτάσεις και ιδέες τους, μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Για τη δημιουργία αυτής της μοντελοποίησης της γνώσης στα ψηφιακά μουσεία, θα υπάρχει ένα διευρυμένο συμβούλιο υποστήριξης (Advisory Group), το οποίο θα αποτελείται από τους σημαντικότερους οργανισμούς του Πολιτισμού όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, στο Advisory Group έχουν συμφωνήσει να συμμετέχουν οι: ICOMOS, ICOM, CIPA, EUROPA NOSTRA, EUROPEANA, NEMO, ICCROM, EMA, Google Institute of Culture, DARIAH EU, INTERPOL κ.α.

Στο πρόγραμμα ViMM συμμετέχουν εκτός από το ΤΠΚ έξι (6) Εταίροι (Partners) τo Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Κρήτης (ΙΤΕ), η Αυστριακή εταιρεία "7REASONS MEDIEN GMBH", το Πανεπιστήμιο της Γενεύης (UNIVERSITE DE GENEVE (UNIGE), το Ισπανικό Πανεπιστήμιο UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (UPF), η Ολλανδική εταιρεία "7Scenes N.V." και το Μουσείο SPK του Βερολίνου (STIFTUNG PREUSSISCHER KULTURBESITZ).

Το kick-off (εναρκτήρια τελετή) του προγράμματος θα γίνει την 1η Νοεμβρίου 2016, με την έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτιστικής Κληρονομιάς EuroMed 2016 (www.euromed2016.eu) στη Λευκωσία από 31/10-5/11/2016.