​Η Eurosuccess Consulting είναι ένας Συμβουλευτικός Οργανισμός και λειτουργεί κάτω από το καθεστώς της Ιδιωτικής κερδοσκοπικής εταιρείας. Ο Οργανισμός μας μετέχει μέχρι στιγμής σε περισσότερα από τριάντα πέντε (35) Ευρωπαϊκά προγράμματα (Lifelong Learning, ERASMUS + & Justice), σε 3 ως συντονιστής. 

Ακόμη, ο Οργανισμός Eurosuccess Consulting είναι μέλος στους ακόλουθους Συνδέσμους & Οργανισμούς: International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕ Λευκωσίας).

Παράλληλα, ο Eurosuccess Consulting είναι πιστοποιημένος με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 καθώς επίσης και ως πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο εθνικό φορέα, την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.

Πρόσληψη και Ανάπτυξη προσωπικού

Επιχορηγημένα Σχέδια τα οποία αφορούν στην Πρόσληψη και Ανάπτυξη προσωπικού. Τα εν λόγω Σχέδια, προκηρύσσονται κατά συγκεκριμένες περιόδους με κύριο στόχο και σκοπό την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων σε θέματα σχετικά με την αύξηση της παραγωγικότητας, την εκπαίδευση του προσωπικού και την μείωση της ανεργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα ανοικτά Σχέδια Επιχορηγήσεων, τα οποία αφορούν στην Πρόσληψη και Ανάπτυξη προσωπικού, επιλέξτε εδώ.

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Σχέδιο αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν άπειρους πτυχιούχους, με επιχορήγηση. Η χορηγία καλύπτει ποσοστό του μισθολογικού κόστους του Απόφοιτου, του εκπαιδευτή του καθώς και το κόστος των λειτουργικών εξόδων για την εκπαίδευσή του, για περίοδο 6 μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ 

Σχέδιο Προώθησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Το συγκεκριμένο σχέδιο επιδοτεί τη δημιουργία και φιλοξενία δυναμικής ιστοσελίδας ή/και τη δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού εμπορίου το οποίο λειτουργεί ως εναλλακτικό κανάλι πώλησης και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της κάθε επιχείρησης.

Εκτός από τη δημιουργία και υποστήριξη των πιο πάνω, επιλέξιμες δαπάνες είναι και η αγορά Η/Υ, εκτυπωτών ή/και πολυμηχανημάτων, λογισμικού λειτουργίας και οργάνωσης του ηλεκτρονικού εμπορίου της επιχείρησης κλπ.

Ποσοστό χρηματοδότησης ίσο με 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Τόσο για τη νεανική επιχειρηματικότητα, όσο και για το πιο πάνω σχέδιο, πρόσθεσε στο τέλος τους πως
 
Η επόμενη προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων, αναμένεται μέχρι το τέλος του 1ου εξαμήνου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Σχέδιο Επιχορήγησης Νεανικής Επιχειρηματικότητας 

Αφορά νέους και νέες μέχρι και 40 ετών οι οποίοι δεν έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση και ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, κάτω από τους τομείς της Μεταποίησης, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού. Επιχορηγεί το 50% των εγκεκριμένων δαπανών με μέγιστο ποσό που φθάνει τις €70.000/αίτηση, αναλόγως του τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου αφορούν μεταξύ άλλων κόστη Εξοπλισμού, Διαμόρφωσης Χώρων, Κατάρτισης, Προβολής – Προώθησης, Κεφάλαιο Κίνησης. 

Η επόμενη προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων, αναμένεται μέχρι το τέλος του 1ου εξαμήνου 2017. 

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε εδώ ή επικοινωνήστε απευθείας με τα στελέχη του Οργανισμού Eurosuccess Consulting στο 22420110.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα της www.eurosc.eu ή επικοινωνήστε απευθείας με τα στελέχη του Οργανισμού Eurosuccess Consulting στο 22420110 και mailto:info@eurosc.eu" target="_blank">info@eurosc.eu