Για τη Cyta, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά κυρίως στο πόσο υπεύθυνα λειτουργεί ως οργανισμός σε κάθε επιχειρηματική της δραστηριότητα και στις σχέσεις της με όλους όσους επηρεάζει. Ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας στην οποία λειτουργεί, ο Οργανισμός αντιλαμβάνεται πλήρως ότι, η επιχειρηματική του δραστηριότητα μπορεί να έχει θετική συνεισφορά, αλλά και αρνητικές επιπτώσεις σε αυτή. 

Η περιβαλλοντική πολιτική της Cyta τη δεσμεύει να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που συνεισφέρουν στην αειφόρο ανάπτυξη και να εργάζεται για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους στο περιβάλλον. 

Το ποσοστό ανακύκλωσης των αποβλήτων του Οργανισμού, ανέρχεται στο 95,5%, ενώ μόνο το 4,5% καταλήγει στις χωματερές, κάτι που εκτιμάται ως πολύ μεγάλη επιτυχία και καθιστά τη Cyta ως τον πρώτο οργανισμό στην Κύπρο που εξασφαλίζει την επαλήθευση "Zero Waste to Landfill". 

VERIFICATION CERTIFICATEVERIFICATION CERTIFICATE

 

 

 

 

 

 

Στόχος της Cyta είναι να γίνει ένας οργανισμός με μηδενικά απόβλητα, γι’ αυτό και έχει θέσει ως προτεραιότητά της την υιοθέτηση πολιτικών, μέτρων και έργων για την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, για την αειφόρο χρήση των πόρων και για την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Η Cyta, στο πλαίσιο της πολιτικής της για προστασία και διάσωση του περιβάλλοντος, καθώς και για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματός της, έχει παράλληλα δεσμευθεί να συμβάλει στην αύξηση των χώρων πρασίνου στη χώρα μας, γι’ αυτό και έχει ξεκινήσει εκστρατεία δενδροφυτεύσεων, εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. 

DSC_3814

Η Cyta αγκαλιάζει την κοινωνία 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για τη Cyta δεν περιορίζεται στις ενέργειές της για προστασία του περιβάλλοντος, αλλά αγκαλιάζει όλους τους τομείς της κοινωνίας και αφορά στην ευθύνη της προς τους πελάτες, το προσωπικό, τους συνεργάτες και προμηθευτές της, την ευρύτερη κοινωνία και το κράτος. 

Υιοθετώντας την προσέγγιση αυτή, έχει υπογράψει το 2004 το "Χάρτη Αειφορίας" (Sustainability Charter) του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών ΕΤΝΟ, με τη δέσμευση να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία να προσφέρουν σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Ορισμένα από αυτά είναι τα ακόλουθα:

•Λύσεις για ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά όπως τα λογισμικά Safe Internet - for home και Safe Internet - for schools της Cytanet και η εφαρμογή safeMobile για κινητά και tablets.
•Διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων σε σχολεία, με στόχο να εκπαιδεύουν γονείς και κοινό για την ορθή και ασφαλή χρήση του διαδικτύου. 
•Δημιουργία της εφαρμογής HFC Beat Bullying app που διευκολύνει την ανώνυμη επικοινωνία των παιδιών με τις αρμόδιες αρχές για καταγγελία περιπτώσεων bullying, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Hope For Children. 

Επικοινωνία σε όσους χρειάζονται βοήθεια 

Η προσβασιμότητα των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών από άτομα με αναπηρίες ή δυσκολίες στην όραση, την ακοή ή την κίνηση αποτελεί σημαντικό θέμα εταιρικής υπευθυνότητας για τη Cyta. Ο Οργανισμός αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και προσφέρει στα άτομα αυτά ισότιμες ευκαιρίες επικοινωνίας. 

Παράλληλα, σε μια προσπάθεια να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και να διευκολύνει τη ζωή και την επικοινωνία, προσφέρει μειωμένα τέλη σε περίπου 36 χιλιάδες συνανθρώπους μας, των οποίων το εισόδημα είναι κάτω από το όριο που καθορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους ως το όριο φτώχειας καθώς και σε ομάδες συνανθρώπων μας με ειδικές ανάγκες.