Το Life Jacket Foundation είναι αποτέλεσμα πολλών ετών κοινωνικής υπηρεσίας που τελικά αναπτύχθηκε από τους ιδρυτές της σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται με έργα τα οποία προσφέρουν βοήθεια σε ιδιώτες, καθώς και άλλες οργανώσεις, που εργάζονται με παιδιά.

Body

Το Ίδρυμα είναι δημιούργημα του Κυπριακού ομίλου εταιρειών UMAR|WSR ο οποίος προσφέρει ναυτιλιακές υπηρεσίες στον τομέα της πλοιοκτησίας και πλοιο-διαχείρισης σε παγκόσμιο επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη την εταιρική εμβέλεια και τη σημαντικότητα της κοινωνικής ευθύνης, ο όμιλος καινοτόμησε με την δημιουργία ενός διαφορετικού από τα άλλα συστήματος, το οποίο εμπλέκει και το πελατολόγιο των εταιρειών στην προσπάθειά του να συγκεντρώσει οικονομική βοήθεια στα παιδιά που έχουν ανάγκη εντός Κύπρου.

Σκοπός είναι η στήριξη του ιδρύματος μέσα από το ναυτιλιακό τομέα, εμπλέκοντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και κάνοντας τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων.

Footer

Κάθε εταιρεία του ομίλου της UMAR|WSR συνεισφέρει ένα σταθερό ποσό στο ίδρυμα Life Jacket με κάθε παραγγελία την οποία λαμβάνει, με αποτέλεσμα το ποσό που συγκεντρώνεται να μετατρέπεται σε ετήσια δωρεά, καθιστώντας την ύπαρξη και ικανότητα συγκέντρωσης βοήθειας σταθερή και αειφόρα. Με τον τρόπο αυτό ο όμιλος και το ίδρυμα μοιράζονται την αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, το όραμά και στόχους τους, με εταιρίες, ομίλους, και συνεργάτες που λειτουργούν παγκόσμια, μεγαλώνοντας έτσι τη δυνατότητα προσφοράς. Μελλοντικοί στόχοι του ομίλου, είναι η δράση του ιδρύματος σε όλες τις χώρες που επιχειρεί.

Για νέα, περισσότερες πληροφορίες, και επικοινωνία, μπορείτε να αποταθείτε στην σελίδα του "The Life Jacket Foundation” στο Facebook και στην ιστοσελίδα του ομίλου www.umarwsr.com