• Ποιες είναι οι σηµαντικότερες προκλήσεις στον τοµέα της digital διαφήµισης/online υπηρεσιών;

Η εξέλιξη του τοµέα γίνεται µε ραγδαίους ρυθµούς που αναγκάζουν τις Digital εταιρείες να ξοδεύουν αρκετό χρόνο, κάποιες φορές περισσότερο από τον µισό χρόνο κάθε µέρας, σε έρευνα και εκπαίδευση της οµάδας, για να κρατηθούν ενηµερωµένοι µε τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα. Επιπλέον, για να είµαστε σε θέση να προσφέρουµε τις καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες µας, δοκιµάζουµε συνεχώς καινοτόµες τεχνικές και αναλύουµε τα αποτελέσµατα, εφαρµόζοντας σε µεγάλο βαθµό πετυχηµένα παραδείγµατα. 

• Ποιες είναι οι εκτιµήσεις σας για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τις κυπριακές επιχειρήσεις; 

Τα τελευταία χρόνια αρκετές επιχειρήσεις έχουν στρέψει την προσοχή τους στον τοµέα του Digital, είτε αφορά ηλεκτρονική διαφήµιση µε εξειδικευµένες πλατφόρµες Ecommerce ή ακόµα χρησιµοποιώντας πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης. Η στροφή είναι σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά αυτό που παρατηρείται είναι ότι ενώ υπάρχει η διάθεση, δεν γίνεται αξιοποίηση των σωστών παραµέτρων, που έχει σαν αποτέλεσµα λανθασµένα αποτελέσµατα ή ακόµη χρονοβόρες λύσεις που κοστίζουν περισσότερο από όσο έπρεπε, χωρίς να αποδίδουν. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες στην προσπάθεια να µειώσουν το κόστος διαχείρισης, προσπαθούν να διαχειριστούν από µόνοι τους τη Digital διαφήµιση ή σε συνεργασία µε άπειρους ιδιώτες χωρίς να µελετήσουν την απόδοση, µόνο και µόνο για να ανακαλύψουν ότι το κόστος από επαγγελµατίες είναι πολύ πιο προσιτό από ό,τι νόµιζαν.  

• Αρκετοί υποστηρίζουν ότι η οικονοµική κρίση µπορεί να είναι η ευκαιρία για ορισµένες επιχειρήσεις να αυξήσουν τα κέρδη τους. Είναι το κοµµάτι της digital διαφήµισης ένας από τους "τυχερούς"; Και αν ναι, πού οφείλεται; 

Σίγουρα αυτό που έδειξε η οικονοµική κρίση είναι η στροφή στην digital διαφήµιση. Ο λόγος είναι απλός, προσφέρει χαµηλότερο κόστος, µετρήσιµα αποτελέσµατα και εύκολο τρόπο µετεξέλιξης αυτής της διαφήµισης σε πραγµατικές πωλήσεις. 

• Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για τη φετινή χρονιά; 

Αν κρίνουµε από το παράδειγµα της παγκόσµιας αγοράς περιµένουµε συνεχή αύξηση τα επόµενα χρόνια. Η Digital διαφήµιση έχει ξεπεράσει κατά πολύ την παραδοσιακή διαφήµιση. 

• Πού θα πρέπει να εστιάσει η digital διαφήµιση, ώστε να είναι πιο αποτελεσµατική; 

∆υστυχώς, δεν υπάρχει µαγική φόρµουλα. Η κάθε εταιρεία (brand) και το κάθε προϊόν έχουν διαφορετικούς στόχους και κοινό, έτσι θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Γι’ αυτόν τον λόγο η εταιρεία µας εξειδικεύεται στο κοµµάτι της στρατηγικής ανάλυσης κάθε πελάτη, προτού προγραµµατιστεί η ψηφιακή επικοινωνία, ούτως ώστε να είναι αποτελεσµατική µε τα δικά του και µόνο κριτήρια. 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες σε 4 πυλώνες: 

1. Digital Marketing: Περιλαµβάνουν υπηρεσίες προγραµµατισµού και εκτέλεσης Digital διαχείρισης σε τοπικές και ξένες πλατφόρµες, όπως επίσης και υπηρεσίες SEO. Επιπλέον, η Com2go προσφέρει πλατφόρµες δηµοσίευσης διαφηµίσεων (Banner Ad-serving) προς διαφηµιστικές εταιρείες και portals. 

2. Social Media management: Περιλαµβάνει ανάλυση στρατηγικού προγραµµατισµού και υλοποίηση επικοινωνίας σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηµιουργία περιεχοµένου, παρακολούθηση και εξέλιξη κοινωνικών πωλήσεων, όπως και υπηρεσίες Reputation και Crisis Management. 

3. Digital Development, όπως η δηµιουργία Web Applications, Ιστοσελίδων, E-shops, Mobile Apps, Newsletter, Payment solutions, καθώς και εξειδικευµένες πλατφόρµες CMS, Email transmission system και παρακολούθησης Digital περιεχοµένου σε πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης, blogs και portals. 

4. Digital support που περιλαµβάνει φιλοξενία ιστοσελίδων, λύσεις cloud, εγγραφή και διαχείριση διαδικτυακών ονοµάτων, λύσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, digital training και consultancy.

Η Com2go ιδρύθηκε το 1999 στην Κύπρο και είναι µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες που ασχολούνται µε το Digital Marketing. Με 22 άτοµα προσωπικό η com2go διατηρεί γραφεία σε 3 χώρες και εξυπηρετεί πελάτες παγκόσµια. Η com2go είναι affiliate σχεδόν µε όλες τις πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης, είναι διαπιστευµένος συνεργάτης µε τη Google (µε ειδίκευση σε mobile, video, display, search και analytics). Συνεργάζεται, επίσης, επαγγελµατικά µε την Yandex (τη µεγαλύτερη πλατφόρµα αναζήτησης της Ρωσίας) και την Baidu Κίνας, αναφέρει στο Capital Today o Managing Director της εταιρείας, κ. Γιώργος Οικονοµίδης. Ταυτόχρονα, ο κ. Οικονοµίδης µας παρουσιάζει την Com2go και τις υπηρεσίες της και µας µιλά για τη digital διαφήµιση.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

1. Digital Marketing 
2. Social Media management 
3. Digital Development
4. Digital support 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

• Ταχυδροµική διεύθυνση: Στέλιου Χατζηπετρή 70, 2057, 2ος Λευκωσία P.O: 27654
• Τηλέφωνο επικοινωνίας: 77 771727
• Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:  sales@com2go.com
• Τηλεµοιότυπο και ιστοσελίδα: 22519301, www.com2go.com