• Ποιες υπηρεσίες προσφέρει η Base Element;

Η BE προσφέρει όλο το φάσµα των υπηρεσιών προώθησης και επικοινωνίας µε ψηφιακά µέσα. Παρέχουµε στους πελάτες µας τον στρατηγικό σχεδιασµό και συµβουλευτικές υπηρεσίες για το πώς θα επιτύχουν τους επιχειρηµατικούς στόχους τους, έχοντας ως κεντρικό σηµείο αναφοράς πραγµατικά δεδοµένα και τις δυνατότητες της τεχνολογίας στην επικοινωνία και προώθηση. Ταυτόχρονα υλοποιούµε όλες τις ενέργειες που σχεδιάζουµε σε όλα τα επίπεδα – δηµιουργικό, τεχνολογία, campaigning, media, περιεχόµενο, κ.λπ. Η εταιρεία έχει αναπτύξει δική της τεχνολογική πλατφόρµα – Brandcore Customer Experience Platform – µέσα από την οποία οι πελάτες της µπορούν να µεγιστοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρει. Για την τεχνολογική πλατφόρµα Brandcore, η Base Element έχει επιλεγεί από την MICROSOFT, για να λειτουργήσει στο concept του PDU (Partner Development Unit), αναγνωρίζοντας το πραγµατικά πρωτοποριακό και καινοτόµο προφίλ της, µέσα από το οποίο αναπτύσσει λύσεις στον τοµέα των Big Data και του Machine Learning και υλοποιεί αναβαθµισµένες εφαρµογές για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. 

• Ποιες είναι οι σηµαντικότερες προκλήσεις στον τοµέα της digital διαφήµισης/online υπηρεσιών;

Γενικότερα υπάρχει δεδοµένο πρόβληµα ωριµότητας της αγοράς και κατανόησης τού τι σηµαίνει σήµερα ένα digital agency και τι ουσιαστικά κάνει. Υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις ανάµεσα στα ίδια τα agencies, στη φιλοσοφία και προσέγγισή τους. Ο συνδυασµός της αδυναµίας κατανόησης µε την πλειάδα των agencies που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια καθιστούν ακόµα πιο δύσκολο στα ίδια τα agencies να εξηγήσουν και να πείσουν για την ανάγκη των υπηρεσιών τους. 

• Ποιες είναι οι εκτιµήσεις σας για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τις κυπριακές επιχειρήσεις; 

∆ική µας βασική αρχή είναι η αποδοχή ότι ζούµε σε έναν ψηφιακά συνδεδεµένο κόσµο που αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Η φιλοσοφία µας στο digital είναι ολιστική µε κεντρικό άξονα τις επιχειρηµατικές ανάγκες των πελατών µας. Οι ανάγκες αυτές µπορεί να προϋποθέτουν υιοθέτηση ή όχι τεχνολογίας ή συµπερίληψη ή όχι κάποιου καναλιού.  

Στόχος µας είναι να βοηθήσουµε τις επιχειρήσεις να γίνουν digital και όχι να κάνουν digital.

• Αρκετοί υποστηρίζουν ότι η οικονοµική κρίση µπορεί να είναι η ευκαιρία για ορισµένες επιχειρήσεις να αυξήσουν τα κέρδη τους. Είναι το κοµµάτι της digital διαφήµισης ένας από τους "τυχερούς"; Και αν ναι, πού οφείλεται; 

Η οικονοµική κρίση έριξε τον προβολέα στην digital διαφήµιση για τους λάθος λόγους. Στη λογική των διαφηµιζοµένων να µειώσουν τα έξοδά τους η φήµη του digital ως "φτηνού" λειτούργησε καταλυτικά στο να επενδυθούν κάποια λεφτά. Πρακτικά, όµως, η κατανόηση ότι το "φτηνό" [συγκρίνοντας τα media] προέρχεται από µια σειρά παραµέτρων, όπως την ικανότητα καλύτερης στόχευσης, τη διαδικασία αγοράς του media, αλλά κυρίως την ικανότητα µιας οµάδας ανθρώπων να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν µια διαφηµιστική εκστρατεία, δυστυχώς, δεν έχει γίνει αντιληπτό και αποδεχτό. Οπότε ανάλογα µε το επιχειρηµατικό σου µοντέλο µπορεί να έχεις ευεργετηθεί σηµαντικά ή όχι από την κρίση.

• Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για τη φετινή χρονιά; 

∆εν υπάρχει κάποιος ουσιαστικός λόγος γιατί να µην επενδύονται όλο και µεγαλύτερα ποσοστά από τα διαφηµιστικά budgets εκεί που πραγµατικά βρίσκονται και διαδρούν τα δυνητικά κοινά. Τα ποσοστά διείσδυσης, χρήσης του διαδικτύου τόσο µέσα από υπολογιστές όσο και από κινητά και ο µέσος χρόνος που αφιερώνουν τα κοινά συνδεδεµένα αποτελούν ξεκάθαρους λόγους επένδυσης στην digital διαφήµιση.

• Πού θα πρέπει να εστιάσει η digital διαφήµιση, ώστε να είναι πιο αποτελεσµατική; 

Η πρόκληση της διαφήµισης σήµερα στο digital περιβάλλον που ζούµε, µε δεδοµένη την έκθεσή µας σε τεράστιους όγκους πληροφορίας, είναι από τη µια να γίνει όσο το δυνατό πιο σχετική µε το εκάστοτε κοινό, στο οποίο απευθύνεται, αλλά και εξαιρετικά δηµιουργική.

Η Base Element ιδρύθηκε το 2011 ως Kondiment. Τον Μάιο του 2017 η εταιρεία, µετά από µια πετυχηµένη πορεία και άντληση κεφαλαίων από ιδιωτική επένδυση, αποφάσισε να αυτονοµηθεί, για να µπορέσει να ακολουθήσει τη δική της στρατηγική πορεία, αναφέρει στο Capital Today ο Managing Partner της εταιρείας κ. Γιώργος Ιακώβου. "Με διευρυµένους πλέον στόχους η οµάδα της Base Element µεγάλωσε και αποτελείται σήµερα από 14 άτοµα προσωπικό και 6 συνεργάτες", σηµειώνει, προσθέτοντας πως: "Στα πλάνα της εταιρείας για το 2017 είναι η στοχευµένη ανάπτυξή της στις αγορές της Ελλάδας και της Αγγλίας".

"Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις
να γίνουν digital και όχι να κάνουν digital"

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Strategy & Consulting
• Digital Marketing & Communication
• User Experience & Design
• Technology & Development
• Data & Analytics

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

• Ταχυδροµική διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 3, 1016, Λευκωσία 
• Τηλέφωνο επικοινωνίας:+357 22011940
• Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο :info@baseelement.digital
• Ιστοσελίδα: www.baseelement.digital