Η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. Με ταχείς ρυθμούς αυξάνονται και οι χρήστες-κάτοχοι τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων τεχνολογικών εργαλείων. Οι συσκευές μικραίνουν και μετατρέπονται σε πιο εύχρηστες και περισσότερο προσιτές, ώστε ο κάτοχός τους να μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να τις χρησιμοποιεί, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο!

ICT SOLUTIONS

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ή ICT Solutions. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία και αναφορές (reference) στο διαδίκτυο, όταν αναφερόµαστε σε "Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας" εννοούµε έναν εκτεταµένο όρο που αφορά στις ενοποιηµένες επικοινωνίες και στην ολοκλήρωση των τηλεπικοινωνιών (τηλεφωνικές γραµµές, ασύρµατα σήµατα), υπολογιστές, απαραίτητο επιχειρησιακό λογισµικό, συστήµατα αποθήκευσης και οπτικοακουστικά συστήµατα. Όλα αυτά επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση, να αποθηκεύουν, να µεταδίδουν και να χειρίζονται πληροφορίες. 

Έτσι, λοιπόν, οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας αποτελούν µέρος της ζωής µας και τις χρησιµοποιούµε σχεδόν παντού. Τι γίνεται στην Κύπρο, πώς αξιοποιούν οι επιχειρήσεις τις τεχνολογικές λύσεις και ποιες είναι οι τάσεις που επικρατούν;  

CLOUD & CYBER SECURITY

Ο πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA), κ. Άρης Αναστασιάδης σε δηλώσεις του στο Capital Today αναφέρει πως "οι αναπτυσσόµενες λύσεις από τους κολοσσούς κατασκευαστές του ICT βασίζονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων που είναι και οι τελικοί χρήστες. Κυρίως τα τελευταία χρόνια οι τάσεις που επικρατούν από πλευράς των κατασκευαστών και των επιχειρήσεων είναι η επένδυση σε τεχνολογικές λύσεις, όπως είναι οι υπηρεσίες Cloud (υπολογιστικό νέφος) που ικανοποιούν οριζόντια σε έναν οργανισµό όλες τις ανάγκες του είτε είναι σε υποδοµή είτε σε εφαρµογές. Επίσης, σηµαντικές εξελίξεις γίνονται σε προϊόντα και υπηρεσίες που διασφαλίζουν την ασφάλεια (Cyber Security) λόγω των αυξηµένων επιθέσεων µέσω διαδικτύου σε παγκόσµιο επίπεδο (χάκινγκ, εκβιασµούς για λύτρα (ransomware), ηλεκτρονικές απάτες, κ.ά ). Τόσο οι υπηρεσίες cloud όσο και οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε τα θέµατα ασφάλειας είναι πολύ σηµαντικές για τις επιχειρήσεις".

Εξίσου σηµαντικό στοιχείο, όταν αναφερόµαστε στην τεχνολογία και σηµαντικό µέρος της ενσωµάτωσης, είναι η τεχνογνωσία των εταιρειών και των ατόµων που ασχολούνται µε το αντικείµενο. 

Στην Κύπρο, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του ICT Solutions υιοθετούν τις τάσεις των συνεργατών/κατασκευαστών τους στο εξωτερικό. Όπως εξηγεί ο κ. Αναστασιάδης "τις περισσότερες φορές για ένα νέο εργαλείο/πρόγραµµα/υπηρεσία που λανσάρεται, τα άτοµα που θα δουλέψουν πάνω σε αυτό και οι εταιρείες που θα το φέρουν στην αγορά χρειάζεται να τύχουν κάποιας εξειδίκευσης πιστοποίησης. Τις περισσότερες φορές η τεχνογνωσία αυτή έρχεται στην Κύπρο µε τοπικούς πόρους". 

Χαμηλή Κατάταξη 

Κληθείς να σχολιάσει την έκθεση της Ε.Ε. στην οποία, µε βάση τα στοιχεία του δείκτη DESI, η Κύπρος έχει πολύ χαµηλή κατάταξη σε αποφοίτους ICT Specialist, ο κ. Αναστασιάδης σηµειώνει πως "τα πιο πάνω στοιχεία δείχνουν ότι ως χώρα έχουµε σε αρκετούς τοµείς χαµηλή κατάταξη, η οποία εξάγεται αναλογικά". Ωστόσο, τονίζει ότι "υπάρχουν πολλές ανάγκες στην αγορά για εξειδικευµένα άτοµα στον τοµέα του ΙCT που έµµεσα επιβεβαιώνει και τον δείκτη". 

Πού µπορεί να οφείλεται; Η προσωπική του εκτίµηση είναι πως "οι νεαροί επιλέγουν να σπουδάσουν κάποια άλλα επαγγέλµατα, µε περισσότερη ίσως αίγλη από εκείνη που προσδίδει η πληροφορική. Επαγγέλµατα, όπως είναι οι λογιστές και οι δικηγόροι, που στην Κύπρο ο τοµέας των συγκεκριµένων επαγγελµάτων είναι για χρόνια εδραιωµένος και πολύ ανεπτυγµένος. Αντίθετα µε την Τεχνολογία που αν εξαιρεθούν κάποιες τοπικές αναπτύξεις Εφαρµογών, τώρα αρχίζει η τοπική παραγωγή προϊόντων και γνώσης τόσο µέσα από τις νεοφυείς εταιρείες, αλλά και τα Μέλη µας όσο και τα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα. Οι δείκτες είναι πολύ σηµαντικοί και ως CITEA συµµετέχουµε σε διάφορες επιτροπές µε άλλους φορείς, ώστε να λαµβάνουµε δράσεις και να µπορέσουµε να θέσουµε την Κύπρο υψηλότερα".

Χώρος για βελτίωση 

Σκιαγραφώντας την εικόνα των κυπριακών επιχειρήσεων και σχολιάζοντας το κατά πόσον έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο βαθµό που να επενδύουν στις τεχνολογικές λύσεις, ο κ. Αναστασιάδης υπογραµµίζει: "Υπάρχει πολύς χώρος για βελτίωση". Αναφέρεται στη σηµασία της εκπαίδευσης των στελεχών σε νέες τεχνολογίες, καθώς και των χρηστών προς όφελος των εταιρειών: "Ακόµη είµαστε λίγο πίσω στην Κύπρο και σε ό,τι αφορά στα θέµατα ασφάλειας αλλά και σε ό,τι αφορά στο Cloud. Υπάρχει, όµως, µεγάλο έδαφος γιατί η τεχνολογία είναι το µέλλον. Αν παρατηρήσουµε τι γίνεται στην Ευρώπη και Αµερική, θα προσέξουµε πως οι εταιρείες επενδύουν πλέον προς αυτήν την κατεύθυνση. Βεβαίως, θα πρέπει να πούµε πως υπάρχουν και οι αντίθετες απόψεις που κάνουν λόγο για τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζουν οι υπηρεσίες Cloud. Στην Κύπρο, ένα από τα προβλήµατα, όµως, σχετίζεται και µε τον τρόπο σκέψης µας. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τους δείκτες DESI. Σύµφωνα µε τους δείκτες, χρησιµοποιούµε το διαδίκτυο περισσότερο για τα Κοινωνικά ∆ίκτυα πάρα για επαγγελµατικούς σκοπούς. Για παράδειγµα, όταν πριν από 20 χρόνια οι τράπεζες είχαν ενσωµατώσει την έννοια και είχαν προχωρήσει στο electronic banking χρειάστηκαν πολλά χρόνια, για να αποδεχτούµε το απρόσωπο της συναλλαγής. Είχαµε συνηθίσει να πραγµατοποιούµε τις τραπεζικές πράξεις σε κάποιο κατάστηµα, πρόσωπο µε πρόσωπο. Το ίδιο συµβαίνει και µε το Cloud. Επειδή δεν υπάρχει κάποια τοπική υποδοµή, είναι δύσκολο να το αποδεχτείς. Κάτι άλλο, πολύ σηµαντικό που αφορά στα θέµατα ασφάλειας. Εδώ, ο χρήστης θα πρέπει να είναι proactive, δηλαδή να έχει πάρει τα απαραίτητα µέτρα εκ των προτέρων. Αν είσαι reactive δηλαδή αν δράσεις εκ των ύστερων , σηµαίνει έχεις ήδη πάθει ζηµιά". 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός 

Σε παρατήρηση ότι για τις τράπεζες αποτελεί µεγάλο στοίχηµα ο ψηφιακός µετασχηµατισµός και κατά πόσον εκτιµά ότι θα ακολουθήσουν αυτήν την πορεία κι άλλες επιχειρήσεις, ο κ. Αναστασιάδης υπογραµµίζει πως "για τις µεγάλες εταιρείες αυτό είναι µονόδροµος. ∆εν έχουν επιλογή να µην προχωρήσουν άµεσα σε ψηφιακό µετασχηµατισµό". Ερωτηθείς κατά πόσον παρατηρείται αύξηση στη χρήση νέων τεχνολογικών λύσεων από τον κυβερνητικό τοµέα αναφέρει πως "η Κυβέρνηση έχει καταρτίσει το στρατηγικό πλάνο του e-government, µε το οποίο υλοποιεί διάφορα έργα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ήδη υπάρχουν προς υλοποίηση και έχουν προχωρήσει µε προσφορές για αρκετά έργα που εκτιµάται ότι θα υλοποιηθούν µετά το 2018. ∆ιανύουµε µια περίοδο που, ίσως και λόγω της οικονοµικής κρίσης, κάποια έργα έχουν σταθεροποιηθεί ή σταµατήσει. Παρατηρούµε, όµως, ότι υπάρχει η τάση για υλοποίηση νέων έργων, ώστε να πετύχει το στοίχηµα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης".

Το Capital προτείνει δυο εταιρείες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας ή ICT Solutions

ΝΕΤinfo: Λογισμικές λύσεις διεθνούς αναγνώρισης  

POWERSOFT: Πρωτοπόρος στην ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων